Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.309 din 21 iulie 2020privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 iulie 2020Data intrării în vigoare 22-07-2020


  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.902 din 21.07.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii,având în vedere:– prevederile art. 31 paragraful (2) lit. c) din anexa nr. 2 - Regulamentul sanitar internaţional 2005 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005; – prevederile art. 4,art. 10, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
  – Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21.07.2020;– propunerea Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, înregistrată cu nr. 931/21.07.2020;– art. 27 alin. (5) şi art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1DefiniţiiÎn înţelesul prezentului ordin termenii şi noţiunile folosite au semnificaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
  Articolul 2Carantina persoanelor(1) Carantina persoanelor se impune în condiţiile pandemiei de COVID-19 declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11 martie 2020 şi certificată în condiţiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 136/2020 din cauza riscului înalt de contagiozitate al virusului SARS-CoV-2, pentru: a) persoanele care au intrat în contact direct cu persoane sau cel puţin cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin testare cu metoda RT-PCR;b) persoanele care sosesc din ţări şi/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, ţări şi/sau zone stabilite de către INSP în condiţiile legii;(2) Carantina persoanelor prevăzute la alin (1) se realizează, după caz, la domiciliul persoanei carantinate, la o locaţie declarată de aceasta sau in spaţii special desemnate de către autorităţile competente.(3) Carantina persoanelor prevăzute la alin (1) în spaţii special desemnate de către autorităţile competente se dispune în următoarele situaţii:a) în cazul în care persoana pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu îşi pot asigura condiţiile de separare fizică la domiciliu sau la locaţia declarată de acestea;b)
  în cazul în care persoana refuză măsura de carantină la domiciliu sau la locaţia declarată de către aceasta;
  c) în cazul nerespectării măsurii de carantină la domiciliu sau la locaţia declarată pe durata acesteia, deşi a consimţit-o anterior la data instituirii măsurii.
  (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), medicul curant sau, după caz, organele de control, recomandă, iar reprezentantul direcţiei de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi, dacă aceştia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul curant va informa în termen de maximum 2 ore direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spaţiul special desemnat de autorităţi.(5) Măsura de confirmare sau infirmare a carantinării prevăzută la alin. (4) se dispune de către direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSP, prin decizie motivată, cu caracter individual.(6) Modelul deciziei de confirmare sau infirmare a carantinării este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin şi conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege.(7) Decizia prevăzută la alin. (5) se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medicul curant sau, după caz, organele de control şi se comunică de îndată persoanei în cauză, personal sau prin mijloace de comunicare electronică. (8)
  În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura carantinei recomandată în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locaţia declarată pentru carantină sau, după caz, spaţiul special desemnat de autorităţi, fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.
  Articolul 3Carantinarea zonală(1) Se recomandă carantină zonală, în condiţiile art. 12 din Legea nr. 136/2020 atunci când, în baza evaluării, se constată că riscul răspândirii infecţiei în comunitate nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate depăşeşte pragul stabilit de Institutul Naţional de Sănătate Publică.(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale sunt:a) Criterii pentru declanşarea analizei amănunţite în vederea propunerii deciziei de carantinare zonală:1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;2. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);3.
  ponderea majoritară a cazurilor în cadrul comunităţii faţă de focarele înregistrate în comunităţi închise (centre rezidenţiale, unităţi sanitare);
  4. ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, atât în localitate, cât şi în zonele rurale ale judeţului;5. personal insuficient pentru desfăşurarea anchetelor epidemiologice în cadrul DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;6. personal sanitar in/suficient în spitalele care asigură asistenţa medicală pacienţilor suspecţi/confirmaţi cu COVID-19 (focare în rândul personalului medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecţie;7. gradul de ocupare a paturilor, atât pe secţiile COVID, cât şi pe secţiile ATI >90%, cu pacienţi din zona respectivă;8. populaţia din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.
  b)
  Criterii adiţionale pentru luarea deciziei de carantinare:1. existenţa unui/unor medici de familie pe raza localităţii care să fie responsabilizat/responsabilizaţi cu contactarea şi monitorizarea din punct de vedere medical a contacţilor izolaţi la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă;2. existenţa unei unităţi comerciale pentru asigurarea nevoilor esenţiale;3. existenţa unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populaţiei;4. dacă localitatea este traversată de un drum judeţean/naţional;5. dacă la nivelul localităţii sunt suficiente resurse umane din cadrul poliţiei locale sau pot fi mobilizate alte resurse umane pentru asigurarea monitorizării zilnice a respectării regimului de izolare la domiciliu;6. în cazul localităţilor mai mari (oraşe, municipii) evaluarea spitalului care asigură asistenţa medicală pacienţilor suspecţi/confirmaţi COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situaţiei stocurilor de echipamente, a numărului de personal medical;
  (3) INSP evaluează analiza de situaţie locală propusă de către DSP şi, în cazul avizării favorabile, o va transmite comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare CJSU.(4) Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.(5) Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situaţiei epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP şi în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU.(6) Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.
  Articolul 4Izolarea persoanelor(1) Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform definiţiei de caz stabilite de Centrul Naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, se realizează după cum urmează:a) în unităţile sanitare desemnate de Ministerul Sănătăţii care asigură asistenţa medicală a pacienţilor cu COVID-19 sau în zone-tampon ale altor spitale din reţeaua sanitară publică sau privată, până la confirmarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 prin test RT-PCR;b) locaţie alternativă ataşată unei unităţii sanitare;c) la domiciliu sau la o locaţie declarată, pentru pacienţii asimptomatici, după evaluarea clinică şi paraclinică pentru o perioadă de 14 zile de la data diagnosticului.(2) Izolarea la locaţiile prevăzute la alin. (1) se instituie pe baza acordului persoanelor supuse examinării, în scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 de ore.(3) Cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice şi paraclinice şi dacă se menţine riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-una din locaţiile prevăzute la alin. (1).(4) În situaţia în care persoana refuză măsura izolării prevăzută la alin. (2) sau măsura prelungirii izolării prevăzută la alin. (3) medicul informează de îndată, după consemnarea refuzului persoanei, direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic.
  (5) Deciziile prevăzute la alin. (4) au caracter individual şi se comunică de îndată persoanei în cauză personal sau prin mijloace de comunicare electronică.(6) Modelul Deciziei de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare sau de prelungire a izolării este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin şi conţine menţiuni cu privire la data şi emitentul actului, numele şi datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii şi calea de atac prevăzută de lege.(7) În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, până la comunicarea deciziei direcţiei de sănătate publică prin care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate în spaţiul special desemnat de autorităţi sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanţe, persoana în cauză nu poate părăsi locaţia unde se află izolată fără încuviinţarea medicului sau a reprezentantului direcţiei de sănătate publică.(8) Măsura izolării instituite încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a bolii nu mai există.(9) Dacă persoana diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin testare cu metoda RT-PCR sau cu semne şi simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2 este un minor, măsura izolării se instituie potrivit dispoziţiilor de mai sus, după caz, la domiciliul aparţinătorului ori la locaţia declarată de acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locaţie alternativă ataşată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în vigoare. Aparţinătorul minorului este supus măsurii carantinării în temeiul prezentului ordin, dacă măsura izolării nu i se aplică.(10) Măsura izolării încetează la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice şi paraclinice sau a recomandării medicului.
  Articolul 5Dispoziţii tranzitoriiPentru persoanele care au fost externate sau au refuzat internarea în luna iulie a anului 2020, unităţile sanitare şi serviciile de ambulanţă judeţene, respectiv serviciul de ambulanţă Bucureşti şi Ilfov, sub coordonarea DSP judeţene/a municipiului Bucureşti realizează, în regim de urgenţă, identificarea acestora, pe baza foilor de observaţie, a fişelor de solicitare ale ambulanţelor, buletinelor de analiză RT-PCR eliberate de laboratoarele autorizate, precum şi a oricăror alte informaţii medicale care confirmă infectarea cu virusul SARS-CoV-2, precum şi evaluarea clinică şi paraclinică a acestora, în vederea instituirii măsurilor care se impun pentru limitarea răspândirii în comunitate a bolii, după cum urmează: a) pacienţii simptomatici cu test SARS-CoV-2 pozitiv vor fi izolaţi în condiţiile prevăzute la art. 4. Izolarea pacienţilor se instituie cu acordul acestora, pe baza aprecierii medicului curant, iar în lipsa acestuia, prin decizie a DSP ce se comunică de îndată persoanei supuse măsurii, în condiţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 136/2020; b) persoanele cu RT-PCR pozitiv pentru depistarea infectării cu virusul SARS-CoV-2 vor fi izolate în locaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1).Articolul 6Căi de atacDeciziile de confirmare sau infirmare privind măsurile de izolare, prelungire a izolării sau carantinare reprezintă acte administrative cu caracter individual ce pot fi contestate de persoanele care se consideră vătămate la instanţa competentă în condiţiile Legii nr. 136/2020.
  Articolul 7Concediu medical(1) Pentru perioada izolării şi carantinării persoanele supuse acestor măsuri beneficiază de concediu medical potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Prin certificat eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică se înţelege decizia de confirmare a carantinării şi deciziile de confirmare sau prelungire a izolării.Articolul 8Orice dispoziţii contrare prezentului ordin se abrogă.
  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  Bucureşti, 21 iulie 2020.Nr. 1.309.Anexa nr. 1
  Direcţia de Sănătate Publică a ……………………….…………………. Data ………………- Model -DECIZIE de confirmare sau infirmare a carantinăriiPrin prezenta se decide confirmarea/infirmarea carantinării domnului/doamnei ................................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ........... nr. ........................., eliberată de ...................... la data de ......................., având CNP .............................. .Prezenta decizie s-a dispus ca urmare a (descriere motive): .........................................................................................................................................Măsura de plasare în carantină se va aplica pe o durată de ......... zile, din data de ......./....../........ până în data de ......./......./........., în spaţiul special desemnat, aflat la adresa ...........................................................Direcţia de Sănătate PublicăDirector executiv/ÎmputernicitAcord explicit:Subsemnatul, ....................................................., sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta decizie şi înţeleg caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară şi nu consider că prin aceasta îmi este afectat dreptul la libertate.Semnătura …………………..Data…………………..
  NOTĂ:Prezentul act administrativ poate fi contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, la instanţele de contencios.Nerespectarea măsurii dispuse de către DSP prin prezenta decizie atrage după sine sancţionarea contravenţională sau penală, după caz.
  Anexa nr. 2Direcţia de Sănătate Publică a ………………….………Data …………………- Model -DECIZIE de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare/decizie de confirmare sau infirmare a prelungirii măsurii de izolarePrin prezenta se decide confirmarea/infirmarea măsurii de izolare sau confirmarea/infirmarea prelungirii măsurii de izolare a domnului/doamnei ......................................, posesor/posesoare al/a C.I. seria ........... nr. ................, eliberată de ................ la data de ......................., având CNP ................................. .Prezenta decizie s-a dispus la recomandarea dr. .................................., după caz, organului de control .........................., din cadrul .........(instituţia)........ ca urmare a stabilirii diagnosticului de COVID-19, în urma consultaţiei prin care s-a stabilit prezenţa următoarelor semne şi simptome clinice ........................................., precum şi a testului RT-PCR cu nr. .......................... din data de ......................... .Măsura de plasare în izolare se va aplica pe o durată de ................... zile, din data de ............/............/.............. până în data de ............/............/..............., în spaţiul special desemnat, din unitatea sanitară/locaţia alternativă aflată la adresa ...................................... .
  Direcţia de Sănătate PublicăDirector executiv/ÎmputernicitAcord explicit:Subsemnatul, ....................................................., sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta decizie şi înţeleg caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară şi nu consider că prin aceasta îmi este afectat dreptul la libertate.Semnătura………………….Data.............................................NOTĂ:Prezentul act administrativ poate fi contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, la instanţele de contencios.Nerespectarea măsurii dispuse de către DSP prin prezenta decizie atrage după sine sancţionarea contravenţională sau penală, după caz.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!