Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*)privind semnătura electronică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014Data intrării în vigoare 30-04-2014
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-07-2020 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001(Republicata 1) din Monitorul Oficial nr.316 din 30-04-2014  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 455 din 18 iulie 2001, (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 127 din 14 iulie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 455/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001.Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Principii generaleArticolul 1Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.Articolul 2Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!