Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (Legea nr. 86/2006)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 aprilie 2006Data intrării în vigoare 18-06-2006
  Formă consolidată valabilă la data 12-06-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-06-2020 până la data de 09-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a CODULUI VAMAL din 10 aprilie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 350 din 19 aprilie 2006, la data de 12 Iunie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009; LEGEA nr. 291 din 28 septembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 11 iunie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Titlul I Dispoziţii generaleCapitolul I Domeniul de aplicare şi definiţiiArticolul 1Abrogat.La data de 12-06-2020 Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020Articolul 2(1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziţii contrare prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!