Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 875/80/2020pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 875 din 22 mai 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 80 din 22 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020

  În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat,având în vedere Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 25/2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în considerarea prevederilor art. 45 şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:
  Articolul 1Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru desfăşurarea activităţii cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte şi al ministrului sănătăţii nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 15 mai 2020, îşi încetează aplicabilitatea.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat

  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  ANEXĂREGULI privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţăşi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioaseI. Reguli privind accesul şi desfăşurarea activităţilor1. Accesul credincioşilor în lăcaşul de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se va face limitat, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane.2. Nu se va permite accesul credincioşilor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree).3. La intrarea în lăcaşul de cult sau în locaţiile unde se organizează slujbe cu caracter privat, persoanele sunt obligate să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool, pus la dispoziţie de organizatorii evenimentului religios.4. Se vor plasa, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în lăcaşurile de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe cu caracter privat.
  5. Activităţile religioase în interiorul lăcaşelor de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe cu caracter privat se desfăşoară cu participarea unui număr de maximum 16 persoane.6. În interiorul lăcaşelor de cult şi în locaţiile unde se organizează slujbe cu caracter privat este obligatorie purtarea măştii, astfel încât să acopere gura şi nasul. 7. Slujbele care se vor oficia de către personalul de cult, în aer liber, se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 1,5 m între persoane.8. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice.
  II. Măsuri sanitare specifice1. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioşii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare. 2.
  Se vor dezinfecta periodic, o dată la 4 ore, obiectele sau suprafeţele frecvent atinse (de exemplu, mânerele uşilor, balustrade, scaune).
  ----