Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 78 din 22 mai 2020pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, precum şi a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condiţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020

  În considerarea art. 7 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Categoriile de personal cărora nu li se aplică Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, pe perioada prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, sunt cele stabilite la art. 2 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 şi de art. 3^1 din Legea nr. 19/2020.
  (2) Pentru acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 3-6, precum şi anexele nr. 1 şi 2 ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 51/2020.(3) Actele administrative emise potrivit art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020 şi documentele depuse de personalul Ministerului Afacerilor Interne potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se consideră proceduri îndeplinite pentru acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Bucureşti, 22 mai 2020.
  Nr. 78.-----