Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 249 din 22 mai 2020privind exercitarea unor atribuţii
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020

  Având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care are responsabilitatea coordonării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare financiară 2021-2027, reţinându-se cerinţa legală a evitării oricărei situaţii de încălcare a regimului conflictului de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.638/IMB din 20 mai 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.629 din 20 mai 2020, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin-Ioan Bota, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, este împuternicit să semneze documentele programatice naţionale care rezultă din activitatea de planificare pentru exerciţiul financiar 2021-2027.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Bucureşti, 22 mai 2020.Nr. 249.-----