Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 21 mai 2020pentru abrogarea Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 22 mai 2020Data intrării în vigoare 22-05-2020


  În considerarea faptului că în data de 17 octombrie 2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a notificat, conform procedurii prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, proiectul de „Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern“ şi această notificare a primit nr. 2016/0554/RO, fiind stabilită o perioadă de aşteptare de 3 luni, respectiv până în data de 18 ianuarie 2017,ţinând cont că înainte de expirarea acestui termen de 3 luni Legea privind reglementarea marketingului înlocuitorilor de lapte matern a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016,având în vedere că în perioada de aşteptare proiectul a primit o serie de observaţii şi aviz detaliat din partea unor state membre şi ca urmare perioada de aşteptare a proiectului s-a prelungit cu încă 3 luni, până în data de 18 aprilie 2017,ţinând cont că în data de 20 februarie 2017 Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a notificat legea şi către Comisia Europeană, Direcţia generală sănătate şi siguranţă alimentară, conform art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi a 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei,având în vedere că reprezentanţii Comisiei Europene au informat, în luna aprilie 2017, că perioada de aşteptare de 3 luni, stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, nu a început să curgă niciodată, deoarece nu s-a respectat art. 45 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, conform căruia toate proiectele de acte normative care prevăd includerea unor noi informaţii (respectiv informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute de acquis-ul comunitar) pe etichetele produselor alimentare, se notifică Comisiei Europene în stadiul de proiect, ţinând cont că reprezentanţii Comisiei Europene au recomandat abrogarea Legii nr. 207/2016, cu modificările ulterioare, şi elaborarea unui nou act normativ care să fie notificat în faza de proiect,având în vedere că Ministerul Sănătăţii a avut în procedură de avizare interinstituţională proiectul de „Lege privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării“,
  ţinând cont că pe perioada de interimat a Guvernului României acesta nu era abilitat pentru adoptarea de ordonanţe de urgenţă sau legi şi, pe cale de consecinţă, nici procedura de avizare a proiectului „Legii privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi promovarea alăptării“ nu a mai putut fi continuată, în considerarea faptului că Legea nr. 207/2016, cu modificările ulterioare, nu poate fi implementată în totalitate, în primul rând din cauza faptului că actul normativ impune o serie de modificări noi în domeniul etichetării produselor; procedura de schimbare a etichetelor este laborioasă şi de durată, astfel încât intrarea în vigoare a legii ar pune producătorii de înlocuitori ai laptelui matern în imposibilitatea conformării cu aceste cerinţe fără a se genera discontinuităţi în furnizarea acestor produse,ţinând cont că nerespectarea procedurii de notificare către Comisia Europeană a legii în stadiul de proiect poate atrage declanşarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor de către România, având în vedere că data de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 este 11 mai 2020, o eventuală legiferare pe altă cale decât abrogarea legislativă, în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să confere cadrul pentru soluţionarea situaţiilor mai sus prezentate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 11 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,

  Virgil-Daniel Popescu
  Bucureşti, 21 mai 2020.Nr. 76.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!