Descărcați forma gratuită LEGE nr. 19 din 14 martie 2020privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 martie 2020Data intrării în vigoare 17-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-05-2020 până la data de 07-06-2020
  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 19 din 14 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020, la data de 22 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020; LEGEA nr. 59 din 19 mai 2020; LEGEA nr. 61 din 19 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.La data de 21-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020(1^1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ şi a unităţilor de educaţie antepreşcolară, ca urmare a stării de urgenţă decretate în condiţiile legii.La data de 03-04-2020 Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 03 aprilie 2020
  Prin Legea nr. 59 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 s-a dispus completarea art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020, cu pct. 1^1 care prevedea că:
  1^1. La articolul 1 (din Legea nr. 19/2020), după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: "(1^2) Prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la încheierea anului şcolar".
  Întrucât, prin Legea nr. 61 din 19 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 19 mai 2020 s-a dispus aceeași completare, considerăm că se aplică prevederea din Legea nr. 61 din 19 mai 2020, iar completarea dispusă prin Legea nr. 59 din 19 mai 2020 trebuie eliminată de către legiuitor, reglementând aceeași materie și fiind anterioară Legii nr. 61 din 19 mai 2020.