Structură Act


Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2011Data intrării în vigoare 09-02-2011
    Formă consolidată valabilă la data 14-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-05-2020 până la data de 29-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011, la data de 14 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 166 din 5 octombrie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013; LEGEA nr. 62 din 21 martie 2013; LEGEA nr. 206 din 27 iunie 2013; DECIZIA nr. 397 din 1 octombrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013; LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2014; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 106 din 27 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 aprilie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014; DECIZIA nr. 669 din 12 noiembrie 2014; LEGEA nr. 95 din 30 aprilie 2015; LEGEA nr. 118 din 21 mai 2015; LEGEA nr. 153 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015; LEGEA nr. 6 din 18 ianuarie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 martie 2016; LEGEA nr. 118 din 31 mai 2016; LEGEA nr. 140 din 12 iulie 2016; LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGEA nr. 11 din 3 martie 2017; LEGEA nr. 56 din 10 aprilie 2017; LEGEA nr. 70 din 14 aprilie 2017; LEGEA nr. 90 din 28 aprilie 2017; LEGEA nr. 137 din 13 iunie 2017; LEGEA nr. 188 din 24 iulie 2017; LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017; LEGEA nr. 211 din 8 noiembrie 2017; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 71 din 19 martie 2018; LEGEA nr. 82 din 30 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 8 iunie 2018; DECIZIA nr. 307 din 8 mai 2018; LEGEA nr. 201 din 20 iulie 2018; ORDONANŢA nr. 9 din 23 august 2018; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 9 noiembrie 2018; LEGEA nr. 289 din 29 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018; LEGEA nr. 19 din 8 ianuarie 2019; LEGEA nr. 38 din 17 ianuarie 2019; LEGEA nr. 48 din 11 martie 2019; LEGEA nr. 56 din 1 aprilie 2019; LEGEA nr. 57 din 1 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019; LEGEA nr. 87 din 25 aprilie 2019; LEGEA nr. 102 din 8 mai 2019; LEGEA nr. 103 din 8 mai 2019; LEGEA nr. 104 din 17 mai 2019; LEGEA nr. 114 din 7 iunie 2019; LEGEA nr. 139 din 18 iulie 2019; DECIZIA nr. 657 din 17 octombrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019; LEGEA nr. 221 din 18 noiembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 20 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 27 decembrie 2019; LEGEA nr. 260 din 24 decembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 4 februarie 2020; RECTIFICAREA nr. 15 din 12 februarie 2020; LEGEA nr. 37 din 2 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 23 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    Titlul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. Articolul 2(1) Legea are ca viziune promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.(2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare.