Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 28 aprilie 2016Data intrării în vigoare 13-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 16-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-05-2020 până la data de 04-03-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 77 din 28 aprilie 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 330 din 28 aprilie 2016, la data de 16 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 623 din 25 octombrie 2016; LEGEA nr. 52 din 13 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Articolul 1(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor.(2) Consumatori sunt persoanele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi în cazul în care creanţa creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori.(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!