Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 108 din 27 februarie 2019pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 4 martie 2019Data intrării în vigoare 04-03-2019
  Formă consolidată valabilă la data 11-05-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-05-2020 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 108 din 27 februarie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 170 din 4 martie 2019, la data de 11 Mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 286 din 14 mai 2019; HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020; HOTĂRÂREA nr. 371 din 7 mai 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rurală“ - Programul de susţinere pentru produse deficitare,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.La data de 20-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 202 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2020(2) Sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(3)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!