Structură Act

Descărcați forma gratuită DECLARAȚIE din 26 martie 2020pe propria răspundere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  www.dsu.mai.gov.roData intrării în vigoare 26-03-2020


  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Nume, prenume: .....................................
  Data naşterii: ...../...../...... Adresa locuinţei: .................................. Se va completa adresa locuinţei în care persoana locuieşte în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menţionată în actul de identitate. Locul/locurile deplasării: .................................................... Se vor menţiona locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenţionează să-şi desfăşoare traseul. Motivul deplasării: () 1. interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; () 2. asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice; () 3. asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; () 4. motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor/copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; () 5. activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă/colective) sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinţei; () 6. realizarea de activităţi agricole .................................; () 7. donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; () 8. scopuri umanitare sau voluntariat; () 9. comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli); () 10. asigurarea de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale. Se va bifa doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă, nefiind permise deplasări realizate invocând alte motive decât cele prevăzute în Ordonanţa Militară nr. 3/2020.
  Data declaraţiei .................. Semnătura ..................
  Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în câmpurile 1-6, deplasarea fiind permisă zilnic doar în intervalul orar 11.00 - 13.00, pentru motivele prevăzute în câmpul 3, persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani se pot deplasa la orice oră, iar pentru motivele prevăzute în câmpul 5 în intervalul orar 20-21.
  --------