Descărcați forma gratuită ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020Data intrării în vigoare 21-03-2020
  Formă consolidată valabilă la data 29-03-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-03-2020 până la data de 26-01-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI MILITARE nr. 2 din 21 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2020, la data de 29 Martie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA MILITARĂ nr. 3 din 24 martie 2020; ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  De acord
  PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBAN
  Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,în temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanţă militară:Articolul 1(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!