Structură Act

Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 499 din 25 martie 2020pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020Data intrării în vigoare 26-03-2020


  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 4.128/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică,având în vedere prevederile art. 5 lit. p) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1
  Se suspendă temporar distribuţia în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 şi TP2, precum şi a produselor biocide TP1 şi TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, începând cu data prezentului ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Horaţiu Moldovan,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2020.Nr. 499.-----