Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.457 din 6 martie 2020privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 26 martie 2020Data intrării în vigoare 26-03-2020

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 23 din 4.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019, prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2020-2021.Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 3Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.
  Articolul 4Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 martie 2020.Nr. 3.457.Anexa nr. 1 Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019
  Judeţul Argeş
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Tehnologic Auto32/13.11.2019Municipiul Curtea de Argeş, str. Râmnicu Vâlcea nr. 41, tel.: 0248/721 720, gsacag@yahoo.com Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Transporturi
  Tehnician transporturi interne şi internaţionaleRomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 2 Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Bihor
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificare
  Profilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teoretic „Gabriel Ţepelea“32/13.11.2019Comuna Borod, Str. Principală nr. 181, tel./fax: 0259/315148, scoalaborod@yahoo.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Ştiinţe ale naturiiRomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 29 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 3Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Cluj
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea
  Limba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teologic Reformat27/16.11.2018Municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, str. Câmpeni nr. 1, tel.: 0264/430653, info@kollegium.ro, kolretkol@yahoo.comProfesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Turism şi alimentaţieBucătarMaghiarăCu frecvenţă
  Estetica şi igiena corpului omenescFrizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
  Electronică şi automatizăriElectronist aparate şi echipamente
  Construcţii, instalaţii şi lucrări publiceInstalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze
  ElectricElectrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
  Fabricarea produselor din lemnTâmplar universal
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 56 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 4Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Dolj
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/Specializarea
  Limba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Tehnologic Căi Ferate32/13.11.2019Municipiul Craiova, str. Constantin Brâncuşinr. 15, tel.: 0721/272989Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)TehnicElectricTehnician electrician electronist autoRomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 48 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 5Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Dâmboviţa
  Nr. crt.Denumirea unităţii
  de învăţământ
  Hotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu“32/13.11.2019Municipiul Târgovişte, str. Lt. Stancu Ion nr. 35,tel.: 0245/210241, liceulnicolaecioranescu@yahoo.comProfesional/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)
  MecanicăOperator la maşini cu comandă numericăRomânăCu frecvenţă
  Rectificator
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 44 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 6Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Ialomiţa
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/
  Nivelul de calificare
  Profilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza“33/20.11.2019Municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 10, tel.: 0243/232 823, gs_cuza_slobozia@yahoo.com Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Real (filiera teoretică)Ştiinţe ale naturiiRomânăCu frecvenţă
  Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4
  (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)
  ServiciiTurism şi alimentaţieTehnician în turism
  ComerţTehnician în achiziţii şi contractări
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 74 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 37 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 37 de formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  Anexa nr. 7Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019Judeţul Vrancea
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământ
  Hotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ,tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/Nivelul de calificareProfilul/DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Tehnologic „G. G. Longinescu“33/20.11.2019Municipiul Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, tel./fax: 0237/223074Liceal/ Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)ServiciiEstetica şi igiena corpului omenescCoafor stilistRomânăCu frecvenţă
  Nivel 4(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)
  Umanistă (filiera teoretică)FilologieRomânăCu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 30 de formaţiuni de studiu/două schimburi (maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 2)
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----