Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 52 din 23 martie 2020privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 01-04-2020

  Având în vedere:– prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 174 alin. (7^1), ale art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,
  în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale şi care optează pentru un astfel de preţ.(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
  Articolul 2Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 191/2019 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 25 septembrie 2019.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 şi este valabil până la data de 30 iunie 2020.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 23 martie 2020.Nr. 52.ANEXĂPreţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat,realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman,care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
  Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de clienţiMinimMaxim
  C.1≤ 280130,73
  C.2˃ 280≤ 2.800130,72
  ----