Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 48 din 23 martie 2020privind stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 şi pentru aprobarea preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 01-04-2020

  Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se stabileşte venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.Articolul 3Societatea NORD GAZ - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 138/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2019.Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 şi este valabil până la data de 30 iunie 2020.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 23 martie 2020.Nr. 48.Anexa nr. 1Venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturaleîn regim reglementat realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

  Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  Cantitatea estimată a fi furnizată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020MWh34.019
  Venitul unitarLei/MWh17,22
  Anexa nr. 2Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementatrealizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
   Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de clienţiMinim
  Maxim 
  C.1  ≤ 280109,52
  C.2˃ 280≤ 2.800106,71
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!