Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 26 din 23 martie 2020privind aprobarea tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 01-04-2020

  Având în vedere:– dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  dispoziţiile art. 61 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov:
  Categoria de clienţiConsumul minim anual MWhConsumul maxim anual MWhTarifele de distribuţie - lei/MWh -
  C.1. ≤ 28022,70
  C.2.> 280≤ 2.80022,36
  C.3.> 2.800≤ 28.00021,57
  (2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparţinătoare oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
  (3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
  Articolul 2Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 23 martie 2020.Nr. 26.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!