Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 25 din 23 martie 2020privind aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea "Depomureş" Târgu Mureş - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 25 martie 2020Data intrării în vigoare 01-04-2020

  Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a), ale art. 179 alin. (2) lit. g), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1(1)
  Se aprobă tarifele de înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de către Societatea „Depomureş“ Târgu Mureş - S.A. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2020-31 martie 2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Tarifele de înmagazinare subterană prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.
  Articolul 2Societatea „Depomureş“ Târgu Mureş - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 23 martie 2020.Nr. 25.ANEXĂTARIFELEde înmagazinare subterană aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale desfăşurate de cătreSocietatea „Depomureş“ Târgu Mureş - S.A. în ciclul anual de înmagazinare subterană 1 aprilie 2020-31 martie 2021
  Denumirea tarifuluiU.M.Valoarea
  Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturalelei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană4,29
  Tarif de injecţie a gazelor naturalelei/MWh6,92
  Tarif de extracţie a gazelor naturalelei/MWh0,29
  -----