Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.04.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 martie 2020Data intrării în vigoare 23-03-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă închirierea de către Administraţia Naţională „Apele Române“ a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, imobilele construcţii, precum şi plajele cu destinaţie turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(3) Preţul minim al închirierii se actualizează anual cu indicele preţurilor de consum.
  Articolul 2(1) Administraţia Naţională „Apele Române“ are dreptul să reţină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestor bunuri, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul de stat.(2) Sumele încasate de către Administraţia Naţională „Apele Române“, potrivit alin. (1), reprezintă venituri proprii şi se utilizează în scopuri de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de management cantitativ şi calitativ al bazinelor hidrografice ale cursurilor de apă din România, respectiv plaja Mării Negre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 10 martie 2020.Nr. 183.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, imobilele construcţii, precum şi plajele cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru care se aprobă închirierea
  Nr. crt.Nr. M.F.P.
  Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  01234567
  8910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA
  163763 parţial8.03.01BH Vedea cu toţi afluenţii de ordinele I-VI Lungime 599 km, suprafaţa = 8 kmp8.000.000CF nr. 14693 UAT Ungheni, S = 253.808 mp, teren extravilan albia râului Teleorman, judeţul Argeş253.808Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  0,005
  10 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 7 UAT Lunca Corbului, S = 15.935 mp, teren intravilan albia râului Cotmeana, judeţul Argeş15.935Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  263845 parţial8.03.01BH Călmăţui DAAV judeţele Teleorman şi Olt L = 330 km, S = 45,2 kmp45.200.000CF nr. 22807 UAT Turnu Măgurele, S = 1.876 mp, teren extravilan, pârâul Călmăţui, judeţul Teleorman
  1.876Ţara: România, judeţul Teleorman 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  364079 parţial8.17.02Lac acumulare Bascov şi staţie pompare râu Argeş, S = la NNR = 199.3 ha; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 1.5 mil. m21.936.846CF nr. 80391 UAT Budeasa, S = 8.696 mp, TDH, judeţul Argeş140.879Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Budeasa0,230
  10 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  464080 parţial8.17.03Acumulare. Budeasa şi clădire administrativă - râul Argeş S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1dig = 95.132 mp, CF nr. 80.958, UAT Merişani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merişani, St = 57 mp, CF nr. 80.957, UAT Merişani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84.771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1 dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84.772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1 dig = 26.891 mp, Sconstr_C2 dig = 29.164 mp, Sconstr_C3 magazie = 22 mp, Sconstr_C4 atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6 priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7 punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7 punct_comandă = 72 mp, clădire tip P + 1, Sconstr_C8 priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa 102.953.258CF nr. 80958 UAT Merişani, S = 1.176.772 mp, teren extravilan, judeţul Argeş27.057.080Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Merişani0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  CF nr. 84772 UAT Bascov, S = 1.602.862 mp, teren extravilan, judeţul Argeş36.854.008Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Bascov0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  CF nr. 84404 UAT Bascov, S = 440 mp, teren extravilan, judeţul Argeş10.117Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Bascov 0,01310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice
  564082 parţial8.17.02Lac acumulare Prundu pe râul Argeş S = la NNR = 110 ha mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 3.3 mil mc, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcţiile C16-C26; municipiul Piteşti, localitatea Ştefăneşti 38.383.352CF nr. 82246 UAT Ştefăneşti, S = 74.536 mp, teren extravilan, judeţul Argeş
  1.903.886Ţara: România, judeţul Argeş, oraşul Ştefăneşti, municipiul Piteşti0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 81418 UAT Ştefăneşti, S = 90.991 mp, teren extravilan acumularea Piteşti, judeţul Argeş2.324.199Ţara: România, judeţul Argeş, oraşul Ştefăneşti, municipiul Piteşti0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  664086 parţial8.17.03Acumulare Rusciori Suprafaţă = 74 ha, Vt = 3.85 mil. mc., Vat = 2.53 mil. mc. 3.629.920CF nr. 50973 UAT Scorniceşti, S = 202.912 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, judeţul Olt996.298Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Scorniceşti0,003
  10 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 51038 UAT Scorniceşti, S = 13.128 mp, teren extravilan, judeţul Olt64.458Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Scorniceşti0,00310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 50193 UAT Poboru, S = 165.554 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, judeţul Olt812.870Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Scorniceşti0,00310 ani piscicultură în regim natural nefurajat
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  764087 parţial8.17.03Baraj mobil Bilciureşti şi canton Bilciureşti - râul Ialomiţa S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70211, UAT Cojasca, St-canton = 4.896 mp, Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, canton P + 1, cărămidă, suprafaţă = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha 31.791.296CF nr. 70211 UAT Cojasca, canton S = 4.896 mp, teren intravilan, localitatea Cojasca, judeţul Dâmboviţa6.493Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Cojasca0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement, agrement şi alte activităţi economice
  864090 parţial8.17.03Acumulare Plumbuita Vt = 1.5 mil. mc., Vat = 0.4 mil. mc. S = 55 ha 1.144.746CF nr. 231718 Bucureşti, S = 417.100 mp, teren intravilan aferent acumulare Plumbuita, Bucureşti, sectorul 2
  867.568Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Petricani A.B.A. Argeş-Vedea0,01310 ani piscicultură,
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  9650018.28.01Clădire sediu Potcoava (at. rep. depozit carb. magazie, gard, antenă), S = teren = 2.468 mp; S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfăşurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P ;CF = 50201, S = utilă = mp; UAT Potcoava18.690CF nr. 50201 UAT Potcoava, S = 2.468 mp, teren intravilan, S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfăşurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P; localitatea Potcoava, judeţul Olt18.690Ţara: România, judeţul Olt, comuna Potcoava0,23010 ani construcţii provizorii şi alte activităţi economice
  10
  650028.28.01Punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) S = teren = 2.048 mp; S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3wc = 5 mp; tip clădire = P; CF = 80946, UAT Costeşti; S = utilă = mp20.245CF nr. 80946 UAT Costeşti, S = 2.048 mp, teren intravilan, S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3 wc = 5 mp; tip clădire = P; localitatea Costeşti, judeţul Argeş20.245Ţara: România, judeţul: Argeş, oraşul Costeşti 0,23010 ani construcţii provizorii şi alte activităţi economice
  11650038.28.01Canton Snagov şi drum de acces canton S = teren = 9.517 mp; S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 ; CF = 50991, UAT Gruiu ;S = utilă = mp122.977CF nr. 50991 UAT Gruiu, S = 9.517 mp , teren intravilan, S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 , localitatea Sântu Floreşti, judeţul Ilfov122.977Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Gruiu0,23010 ani
  construcţii provizorii şi alte activităţi economice
  12650048.28.01Canton Căldăruşani şi drum de acces, canton tehnologic; S = teren = 1.326 mp; S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfăşurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1 ;CF = 50248, UAT Grădiştea ; S = utilă = mp130.838CF nr. 50248 UAT Grădiştea, S = 1.326 mp, teren extravilan, S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfăşurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1, judeţul Ilfov130.838Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Grădiştea0,23010 ani construcţii provizorii şi alte activităţi economice
  13650068.28.01Canton Cocani Steren = 1.020 mp; S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; CF = 73551, UAT Crevedia; S = utilă = mp69.484CF nr. 73551 UAT Crevedia, S = 1.020 mp, teren intravilan, S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4 anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; localitatea Cocani, judeţul Dâmboviţa69.484Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Crevedia
  0,23010 aniconstrucţii provizorii şi alte activităţi economice
  1465018 parţial8.28.01Canton Ilfoveni S = teren = 17.600 mp; S = construită = 108 mp; S = desfăşurată = mp; tip clădire = P ;CF = ; S = utilă = mp115.937CF nr. 70689 UAT Nucet, S = 1.761 mp, teren intravilan, localitatea Ilfoveni11.605Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Nucet0,23010 aniconstrucţii provizorii şi alte activităţi economice
  15650258.28.01Canton Tânganu şi drum tehnologic S = teren = 1.380 mp; S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P + 2; CF = 21353, UAT Fundeni; S = utilă = mp1.322.833CF nr. 21353 UAT Fundeni, S = 1.380 mp, teren extravilan, S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P+2 ; judeţul Călăraşi1.322.833Ţara: România, judeţul Călăraşi, comuna Fundeni0,23010 aniconstrucţii provizorii şi alte activităţi economice
  16106167 parţial8.03.01BH Vedea şi afluenţii de ordinele I-VI, lungimea = 954 km, suprafaţă lucii de apă = 37.7 kmp37.700.000CF nr. 22019 UAT Peretu, S = 60.563 mp, teren extravilan, râul Vedea, judeţul Teleorman60.563Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,005
  10 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 20545 UAT Vedea, S = 19.743 mp, teren extravilan, curs râu Vedea, judeţul Teleorman19.743Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15010 UAT Mârzăneşti, S = 487.909 mp, teren extravilan, râul Teleorman, judeţul Teleorman487.909Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15011 UAT Mârzăneşti, S = 10.674 mp, teren extravilan, râul Viştea, judeţul Teleorman10.674Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15012 UAT Mârzăneşti, S = 18.138 mp, teren extravilan, râul Gabru, judeţul Teleorman18.138
  Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 15013 UAT Mârzăneşti, S = 6.200 mp, teren extravilan, râul Valea lui Mihalache, judeţul Teleorman6.200Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,005
  10 ani acvacultură în ape dulci
  17106170 parţial8.03.01BH Vedea cu afluenţii de ordinele I-VI, lungimea = 471 km, suprafaţa = 10,5 kmp10.500.000CF nr. 50684 UAT Poboru, S = 370 mp, teren extravilan, râul Plapcea, judeţul Olt370Ţara: România, judeţul Olt0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare , agrement , agrement şi alte activităţi economice
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  18
  106182 parţial8.03.01BH Ialomiţa şi afluenţi I-V, l = 177 km, suprafaţa = 153 kmp 169.526.179CF nr. 114758 UAT Corbeanca, S = 55.774 mp, teren extravilan, ape curgătoare, judeţul Ilfov61.909Ţara: România, judeţul Ilfov0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  19106214 parţial8.03.01BH Dunăre aferent DAAV, l = 138 km, suprafaţa = 41,8 kmp
  41.800.000CF nr. 30708 UAT Oinacu, S = 440 mp, teren extravilan, pârâul Onceşti, judeţul Giurgiu440Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31639 UAT Putineiu, S = 165 mp, teren extravilan, pârâul Ciuvica, judeţul Giurgiu165Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,230
  10 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31637 UAT Putineiu, S = 240 mp, teren intravilan, pârâul Ciuvica, judeţul Giurgiu240Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  20106222 parţial8.03.01BH Argeş cu afluenţii I-VI, l = 1.863 km, suprafaţa = 53,5 kmp26.614.900CF nr. 81367 UAT Mălureni, S = 45.359 mp, teren extravilan, râul Valea Cheii, judeţul Argeş22.680Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81932 UAT Mihăeşti, S = 293.424 mp, teren extravilan, râul Târgului146.712Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 80011 UAT Cetăţeni, S = 1.675 mp, teren intravilan, localitatea Cetăţeni, judeţul Argeş838Ţara: România, judeţul Argeş0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81125 UAT Albeştii de Argeş, S = 2.306 mp, teren extravilan, judeţul Argeş1.153Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81124 UAT Albeştii de Argeş, S = 1.884 mp, teren extravilan, judeţul Argeş942Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81126 UAT Albeştii de Argeş, S = 1.663 mp, teren intravilan, localitatea Dobrotu, judeţul Argeş
  832Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 81540 UAT Lereşti, S = 499 mp, teren extravilan, râul Bătrâna250Ţara: România, judeţul Argeş0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  21106223 parţial8.03.018.03.01BH Argeş cu afluenţii de ordinele I-VI, judeţul Dâmboviţa, L = 1.086 km, S = 44 kmp31.309.600CF nr. 71157 UAT Nucet, S = 87.961 mp, teren extravilan, judeţul Dâmboviţa62.452Ţara: România, judeţul Dâmboviţa 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 71620 UAT Gura Şuţii, S = 14.234 mp, teren extravilan, râul Dâmboviţa, judeţul Giurgiu10.106
  Ţara: România, judeţul Dâmboviţa 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  CF nr. 71630 UAT Gura Şuţii, S = 13.254 mp, teren extravilan, râul Dâmboviţa9.410Ţara: România, judeţul Dâmboviţa 0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  22106226 parţialBH Argeş şi afluenţii I-VI, l = 714 km, S = 50,8 kmp50.800.000
  CF nr. 31729 UAT Grădinari, S = 950 mp, teren extravilan, râul Sabar, judeţul Giurgiu950Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35426 UAT Bolintin-Deal, S = 1.189 mp, teren extravilan, derivaţie Argeş-Dâmboviţa, judeţul Giurgiu1.189Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35427 UAT Bolintin-Deal, S = 1.294 mp, teren intravilan, râul Sabar1.294Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31128 UAT Găiseni, S = 2.823 mp, teren extravilan, derivaţia Brezoaele, judeţul Giurgiu2.823Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33263 UAT Ulmi, S = 1.288 mp, teren intravilan, râul Ciorogârla, judeţul Giurgiu1.288Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33950 UAT Floreşti-Stoeneşti, S = 1.599 mp, teren intravilan, râul Sabar, judeţul Giurgiu1.599Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32444 UAT Izvoarele, S = 2.054 mp, teren extravilan, râul Ismar2.054Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32440 UAT Izvoarele, S = 2.238 mp, teren extravilan, râul Ismar, judeţul Giurgiu2.238Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32442 UAT Izvoarele, S = 2.376 mp, teren extravilan, râul Ismar, judeţul Giurgiu2.376Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30837 UAT Răsuceni, S = 2.161 mp, teren extravilan, pârâul Valea Porumbenilor, judeţul Giurgiu2.161Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 35375 UAT Joiţa, S = 1.124 mp, teren extravilan, râul Dâmboviţa1.124Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33782 UAT Săbăreni, S = 1.580 mp, teren extravilan, râul Ilfov, judeţul Giurgiu1.580Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33783 UAT Săbăreni, S = 679 mp, teren extravilan, râul Bâldana, judeţul Giurgiu679Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32546 UAT Bucşani, S = 4.142 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, judeţul Giurgiu4.142Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31956 UAT Singureni, S = 376 mp, teren extravilan, râul Bălăria, judeţul Giurgiu376Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31955, UAT Singureni, S = 6.579 mp, teren extravilan, râul Neajlov, judeţul Giurgiu6.579Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34962 UAT Comana, S = 3.817 mp, teren extravilan, râul Neajlov, judeţul Giurgiu3.817Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34961 UAT Comana, S = 325 mp, teren intravilan, râul Gurban, judeţul Giurgiu325Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31742 UAT Hotarele, S = 10.388 mp, teren extravilan, râul Argeş, judeţul Giurgiu10.388Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32869 UAT Vărăşti, S = 911 mp, teren extravilan, râul Cocioc, judeţul Giurgiu911Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30599 UAT Isvoarele, S = 160.149 mp, teren extravilan, judeţul Giurgiu160.149Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31564 UAT Bulbucata, S = 11.420 mp, teren extravilan şi intravilan, localitatea Făcău, judeţul Giurgiu11.420Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31879 UAT Stăneşti, S = 199 mp, teren extravilan, pârâul Ismar199Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31666 UAT Toporu, S = 1.143 mp, teren extravilan, pârâul Valea lui Damian1.143Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32214 UAT Izvoarele, S = 497 mp, teren extravilan, pârâul Siliştea497Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31660 UAT Toporu, S = 1.680 mp, teren intravilan, pârâul Valea Porumbenilor1.680Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33644 UAT Ghimpaţi, S = 1.544 mp, teren extravilan, râul Ismar1.544Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31153 UAT Schitu, S = 1.151 mp, teren extravilan, râul Ismar1.151Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30777 UAT Crevedia Mare, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Neajlov1.271Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30620 UAT Mârşa, S = 348 mp, teren extravilan, râul Bratilov348Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 31950 UAT Stoeneşti, S = 239 mp, teren intravilan, pârâul Racu, localitatea Stoeneşti239Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32320 UAT Călugăreni, S = 226 mp, teren intravilan, râul Iordana226Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30883 UAT Mihai Bravu, S = 273 mp, teren intravilan, râul Dadilovăţ273Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33501 UAT Roata de Jos, S = 1.652 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic1.652Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33367 UAT Bolintin-Vale, S = 1.206 mp, teren intravilan, râul Sabar1.206Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33364 UAT Bolintin-Vale, S = 4.024 mp, teren extravilan, râul Argeş4.024Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30617 UAT Mârşa, S = 588 mp, teren extravilan, râul Milcovăţ588Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 30834 UAT Răsuceni, S = 1. 275 mp, teren extravilan, Valea lui Damian, judeţul Giurgiu1.275Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 38539 UAT Mihăileşti, S = 60.187 mp, teren extravilan, judeţul Giurgiu60.187Ţara: România, judeţul Giurgiu0,050
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 34362 UAT Buturugeni, S = 1.021 mp, teren extravilan, râul Ilfovăţ, judeţul Giurgiu1.021Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32153 UAT Băneasa, S = 427 mp, teren extravilan, râul Gurban, judeţul Giurgiu427Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33574 UAT Roata de Jos, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, judeţul Giurgiu1.217Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 33067 UAT Ulmi, S = 917 mp, teren extravilan, râul Ciorogârla, judeţul Giurgiu917Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  CF nr. 32301 UAT Letca Nouă, S = 931 mp, teren extravilan, râul Milcovăţ931Ţara: România, judeţul Giurgiu0,0502 ani îndepărtare material aluvionar
  0,23010 ani construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 ani acvacultură în ape dulci
  23106232 parţial8.03.01BH Argeş cu afluenţii I-VI, l = 151 km, S = 25 kmp25.103.261CF nr. 22720 UAT Fundeni, S = 109.543 mp, teren extravilan, judeţul Călăraşi109.543Ţara: România, judeţul Călăraşi0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,230
  10 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,00510 aniacvacultură în ape dulci
  24106234 parţial8.03.01BH Argeş cu afluenţii I-VI, l = 331 km, S = 11,8 kmp11.800.000CF nr. 61 UAT Frăsinet, S = 360.421 mp, teren extravilan HB 312, judeţul Teleorman360.421Ţara: România, judeţul Teleorman0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,23010 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,005
  10 aniacvacultură în ape dulci
  251128418.03.02Insula Lacul Morii, S_teren = 32.723 mp, inclusiv construcţiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foişor)1.521.564CF nr. 216012 Bucureşti, sectorul 6, S = 32.723 mp, teren intravilan, construcţiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foişor); sectorul 6 Bucureşti1.521.564Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 60,01610 anipiscicultură
  0,23010 aniconstrucţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  26145273 parţial8.17.03Iazuri decantare nămol Staţia tratare Roşu, 2 iazuri, S = 12,15 ha, h dig = 2,5 m, Ldig = 778 m
  856.508CF nr. 54139 UAT Chiajna, S = 58.547 mp, teren intravilan, localitatea Chiajna412.756Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Chiajna0,23010 aniactivităţi economice
  27149927 parţial8.17.02Lac de acumulare Mihăileşti (inclusiv diguri de contur), râul Argeş , Vat = 72,20 mil. mc, SNNR = 1.030 ha, Ldig m stg. = 11,5 km, Ldig m dr. = 2 km, Ldig m dr. (chiuveta) = 2 km Suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp; CF = 2.080.745CF nr. 31604 UAT Grădinari, S = 24.787 mp, teren extravilan, judeţul Giurgiu38.668Ţara: România, judeţul Giurgiu, Grădinari0,00510 anipiscicultură
  0,23010 ani
  construcţii provizorii, construcţii plutitoare, agrement şi alte activităţi economice, sport
  0,0502 aniîndepărtare material aluvionar

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012345678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU - IALOMIŢA
  2863747 parţial8.03.01BH Dunăre aferent DA Ialomiţa - Buzău Călmăţui cu toţi afluenţii de ordinele I-VI; lungime reţea hidrografică = 341,5 km, S = luciu de apă = 6.051.97 ha, (Dunăre+Călmăţui), râul Călmăţui 135 km; 237,9 ha16.067.234CF. nr. 76502 Vădeni; S = 16.000 mp; teren extravilan4.247Ţara: România, judeţul Brăila
  0,3410 aniponton
  29101425 parţial8.03.01BH Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.182 km, suprafaţă lucii de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 23013, UAT Săgeata, S = 749.636 mp; teren extravilan5.068.821Tara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr.: -; DABI0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21586, UAT Pârscov; S = 335.554 mp; teren extravilan2.268.9190,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23002, UAT Berca; S = 432.698 mp; teren extravilan2.925.7780,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 71023, UAT Buzău; teren S = 718.093 mp4.855.5370,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20235, UAT Chiliile; S = 12.318 mp; teren extravilan83.2910,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20232, UAT Chiliile, suprafaţa - 10.260 mp; teren extravilan69.3750,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20233, UAT Chiliile; teren S = 14.183 mp;95.9010,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20234, UAT Chiliile; S = 30.650 mp; teren extravilan, râul Sărăţel207.2460,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20231, UAT Chiliile, S = 60.015 mp; teren extravilan405.8040,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20135, UAT Căneşti; S = 12.612 mp teren extravilan85.2790,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20131, UAT Căneşti; S = 20.312 mp; teren extravilan137.3440,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20132, UAT Căneşti; S = 11.810 mp; teren extravilan79.8560,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20134 UAT Căneşti; teren S = 118.258 mp799.6260,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20133 UAT Căneşti; S = 12.227 mp; Teren extravilan, râul Sărăţel82.6750,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20805, UAT Scorţoasa; teren S = 68.787 mp465.1180,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20804, UAT Scorţoasa; teren S = 43.619 mp294.9390,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20789, UAT Scorţoasa, S = 26.282 mp; teren extravilan177.7110,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr .20790, UAT Scorţoasa, teren suprafaţă -139.630 mp944.1380,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  30101426 parţial8.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat = 667 km, suprafaţă luciu de apă = 2.211,37 ha149.350.990CF nr. 72150, UAT I. L. Caragiale; S = 575.422 mp; teren extravilan3.886.271Ţara: România, judeţul Dâmboviţa0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 73507, UAT Bucşani; S = 554.680 mp; teren extravilan3.746.1850,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 72656, UAT Comişani; S = 380.403 mp; teren extravilan2.569.1570,0523 ani
  îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79428, UAT Dobra; S = 1.070.411 mp; teren extravilan râul Ialomiţa7.229.3170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79551, UAT Dobra; S = 46.394 mp; teren extravilan râul Piscov313.3350,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 79552 UAT Dobra; S = 98 mp; teren intravilan, localitatea Marceşti, râul Piscov6620,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 5731, UAT Bilciureşti; teren extravilan râul Ialomiţa, S = 482.878 mp3.261.2500,0523 ani
  îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 6741, UAT Vulcana-Băi; S = 113.154 mp; teren extravilan - pârâul Vulcana764.2170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  31101435 parţial8.03.01BH Ialomiţa cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafaţă lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc410.424.305CF, nr. 23861, UAT Cocorăştii Colţ; S = 415.298 mp; teren extravilan ape curgătoare, HR182.804.830Tara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr.: -0,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25031, UAT Ariceştii Rahtivani; S = 115.453 mp; teren extravilan779.7440,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25080, UAT Ariceştii Rahtivani; S = 496.853 mp; teren extravilan3.355.6340,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21206, UAT Ştefeşti; S = 102.106 mp; teren extravilan689.6010,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21552, UAT Aluniş; S = 28.857 mp; teren extravilan ape curgătoare194.8940,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20753, UAT Bertea; S = mp; teren extravilan33.1140,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20754, UAT Bertea; S = 11.695 mp; teren extravilan ape curgătoare78.9850,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24627, UAT Boldeşti-Scăeni; S = 11.878 mp; teren extravilan ape curgătoare80.2210,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24629, UAT Boldeşti-Scăeni; S = 258.273; teren extravilan ape curgătoare1.744.3180,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25293, UAT Brazi; S = 155.805 mp; teren extravilan ape curgătoare1.052.2720,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  Cf nr. 29906, UAT Păuleşti - S = 40.189 mp; teren extravilan271.4280,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 21203, UAT Ştefeşti; S = 35.039 mp; teren extravilan ape curgătoare236.6460,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 28916, UAT Blejoi; teren S = 192.936 mp; teren extravilan ape curgătoare1.303.0470,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20756, UAT Bertea; S = 2.449 mp; teren extravilan ape curgătoare16.5400,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 20755, UAT Bertea; S = 1.204 mp; teren extravilan ape curgătoare8.1320,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23886, UAT Cocorăştii Colţ; S = 151.503 mp; teren extravilan ape curgătoare1.023.2170,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25320, UAT Brazi; S = 40.244 mp; teren extravilan ape curgătoare271.7990,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23860, UAT Cocorăşti Colţ ; S = 66.438 mp; teren extravilan ape curgătoare448.7070,052
  3 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23169, UAT Filipeştii de Târg; S = 645.433 mp; teren extravilan ape curgătoare4.359.1100,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  32101462 parţial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiştea) cu toţi afluenţii de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat judeţul Călăraşi = 510 km, suprafaţă luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiştea+R. Argeş (lungime = 75 km +331 km+42 km), suprafaţă = 3.847,65 ha braţul Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ râu, L = 10 km, S = 436, 48 ha432.500.375CF nr. 23432, UAT Tămădău Mare; S = 35.897 mp; teren extravilan, baltă, ghiula, izvoare242.440Ţara: România, judeţul Călăraşi0,0310 aniacvacultură
  CF nr. 91, UAT Frumuşani; S = 95.222 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29783; Hb 586 - Frumuşani II; Balta Câlnău (satul Frumuşani)
  643.1080,0210 aniacvacultură
  CF nr. 100, UAT Frumuşani; S = 114.469 mp; teren extravilan - Balta Câlnău (satul Pasărea)773.0980,0210 aniacvacultură
  CF nr. 97, UAT Frumuşani; S = 208.481 mp; teren extravilan - Balta Câlnău1.408.0340,0210 aniacvacultură
  CF nr. 95, UAT Frumuşani; S = 77.271 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29773; Hb 832 - Pasărea II; Balta Câlnău (satul Pasărea)521.8710,0210 aniacvacultură
  CF nr. 13091, UAT Frumuşani; S = 28.826 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumuşani I; Balta Câlnău (satul Frumuşani)
  194.6840,0310 aniacvacultură
  CF nr. 82, UAT Frumuşani; S = 62.233 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29775; Hb 39 - Postăvari II; Balta Câlnău (satul Postăvari)420.3080,0210 aniacvacultură
  CF nr. 86, UAT Frumuşani; S = 149.434 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29777; Hb 123 - Pădurişu; Balta Câlnău (satul Orăşti)1.009.2440,0210 aniacvacultură
  CF nr. 84, UAT Frumuşani; S = 153.500 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29780; Hb 43 - Orăşti; Balta Câlnău (satul Orăşti)1.036.7050,0210 aniacvacultură
  CF nr. 13090, UAT Frumuşani; S = 115.278 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29778; Hb 123 - Pădurişu II; Balta Câlnău (satul Orăşti)
  778.5620,0210 aniacvacultură
  CF nr. 89, UAT Frumuşani; S = 55.650 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29782; Hb 669 - Pădurişu III; Balta Câlnău (satul Pădurişu)375.8480,0310 aniacvacultură
  CF nr. 80, UAT Frumuşani; S = 55.476 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29776; Hb 19 - Postăvari I; Balta Câlnău (satul Postăvari)374.6730,0310 aniacvacultură
  CF nr. 93, UAT Frumuşani; S = 103.310 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumuşani I; Balta Câlnău (satul Frumuşani)697.7330,0210 aniacvacultură
  33
  641178.17.02Baraj Bolboci, acumularea Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci, S = la NNR = mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc., St = 987565 mp320.893.173CF nr. 71046, UAT Moroeni; St = 987.565; teren extravilan, UAT Moroeni, judeţul Dâmboviţa320.893.173Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, comuna Moroeni0,02710 aniagrement
  0,02710 anipescuit sportiv
  0,02710 aniacvacultură
  0,02710 aniconstrucţii provizorii
  34
  641168.17.03Acumularea Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur; S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc., St = 1073449 mp118.827.296CF nr. 70990, UAT Pucioasa; S = 1.073.449 mp; teren extravilan, judeţul Dâmboviţa118.827.296Ţara: România, judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa0,03910 aniagrement
  0,03910 anipescuit sportiv
  0,03910 aniacvacultură
  0,03910 aniconstrucţii provizorii

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  01234
  5678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA
  3564021 parţial8.17.02Acumulare Gilău Suprafaţă la NNR = Stotală = 639.991 mp, St = 632.740 mp, CF nr. 56021; UAT Gilău, St = 7.251 mp, Sconstr_C1-baraj_mixt = 5.618 mp, Sconstr_C2- casa_barajist = 46 mp Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4- casa_vanelor2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, vol. total = 3,914 mil. mc., vol. de atenuare = 1,2 mil. mc. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp; CF = 28.506.171CF nr. 56021; acumulare Gilău - S totală = 632.740 mp, S ape stătătoare = 632.740 mp, UAT - Gilău28.183.189Ţara: România; judeţul Cluj; comuna Gilău1,1810 ani
  amplasare construcţii plutitoare
  0,0510 aniactivitatea de piscicultură
  36101328 parţial8.03.01Bazin hidrografic Someş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI lungime curs de apă codificată = 1.067,5 km, suprafaţă luciu de apă = 2.398.1 ha, resursă teoretică de apă = 3.658 mil. mc23.981.000CF nr. 51319; S albie minoră râu Someş = 466.294 mp, UAT - Ardusat466.294Ţara: România; judeţul Maramureş0,0510 aniîndepărtare material aluvionar
  0,3810 aniamplasare construcţii plutitoare

  Nr.
  crt.
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012345
  678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ
  3763737 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificată = 1.233,09 km, S ocupată de luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc13.326.370CF nr. 305, teren extravilan ape curgătoare râul Teleşag, S teren = 4.622 mp, UAT Satu Mare, judeţul Harghita5.084Ţara: România, judeţul Harghita0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 53302, teren extravilan ape curgătoare, S teren = 2.428 mp, localitatea Tămaşu, UAT Dealu, judeţul Harghita2.6710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 58217, teren extravilan ape curgătoare râul Corund, S teren = 29.286 mp, UAT Praid , judeţul Harghita32.2150,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51969, teren extravilan ape curgătoare râul Brădeşti, S teren = 5.424 mp, UAT Brădeşti, judeţul Harghita5.9660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 54434, teren extravilan ape curgătoare râul Brădeşti, S teren = 1.488 mp, UAT Satu Mare, judeţul Harghita1.6370,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  38101354 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.727 km, suprafaţă luciu de apă = 3.396,09 mil. mc, resursa teoretică de apă = 1.179,68 mil. mc37.677.266CF nr. 135691, teren intravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 14.092 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş15.501Ţara: România, judeţul Mureş0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 53569, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 62.219 mp, UAT Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş68.4410,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55001, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 116.221 mp, UAT Sântana de Mureş127.8430,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7466, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.276 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş1.4040,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7464, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.196 mp, UAT Saschiz , judeţul Mureş4.6160,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7485, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 6.319 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş6.951
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7501, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.890 mp, UAT Saschiz , judeţul Mureş5.3790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7450, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 641 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş7050,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7526, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 788 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş8670,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7479, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 688 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş7570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7506, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.052 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş2.2570,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7461, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.080 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş4.4880,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7471, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.264 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş1.3900,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7482, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 648 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş7130,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7452, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.642 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş1.8060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7514, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.121 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş2.333
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7449, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 6.109 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş6.7200,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7448, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 26.490 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş29.1390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7625, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 414.057 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş455.4630,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7808, teren extravilan ape curgătoare râul Cimaş, S teren = 63.507 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş69.8580,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 7664, teren extravilan ape curgătoare râul Flosa, S teren = 21.807 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş23.9880,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 7546, teren extravilan ape curgătoare râul Cărbunarilor, S teren = 6.817 mp, UAT Saschiz, judeţul Mureş7.4990,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139326, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 1.499 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş1.6490,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139330, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 4.396 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş4.8360,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139592, teren intravilan pe curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 2.551 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş2.8060,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 139694 teren intravilan ape curgătoare, S teren = 3.764 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş4.140
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51320, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia, S teren = 486 mp, UAT Răstoliţa, judeţul Mureş5350,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51323, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia Mică, S teren = 1.791 mp, UAT Răstoliţa, judeţul Mureş1.9700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 50816, teren extravilan ape curgătoare pârâul Bistra, pârâul Valea din Mijloc, pârâul Valea Stegii, S teren = 3.015, pârâul Bistra S teren = 1.889 mp, UAT Vătava, judeţul Mureş3.3170,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140052, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 4.766 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş5.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 51319 teren extravilan ape curgătoare pârâul Tih, S teren = 12.839 mp, pârâul Mijlou, S teren = 9.772 mp, pârâul Răstoliţa, S teren = 29.428 mp, UAT Răstoliţa, judeţul Mureş57.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 140090, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 2.326 mp, UAT Târgu Mureş , judeţul Mureş2.8140,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140157 teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 2.712 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş2.9830,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55544, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 16.423 mp, UAT Sovata, judeţul Mureş18.0650,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55487, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 21.638 mp, UAT Sovata, judeţul Mureş23.8020,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 55611, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 6.765 mp, UAT Sovata, judeţul Mureş7.442
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 140521, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloş, S teren = 1.838 mp, UAT Târgu Mureş, judeţul Mureş2.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 52087, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 138.536 mp, UAT Gorneşti, judeţul Mureş152.3900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  39101357 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 841 km, suprafaţă luciu de apă = 1.294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc14.361.137CF nr. 101776, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 7.206 mp UAT Axente Sever, judeţul Sibiu7.927Ţara: România, judeţul Sibiu0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 101050, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 11.777 mp, UAT Copşa Mică, judeţul Sibiu12.9550,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  40101360 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 546 km, suprafaţă luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mc/an9.871.271CF nr. 56179, teren extravilan ape curgătoare râul Arieş, S teren = 3.039 mp, UAT Luna, judeţul Cluj
  3.343Ţara: România, judeţul Cluj0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 56180, teren extravilan ape curgătoare râul Arieş, S teren = 19.157 mp, UAT Luna, judeţul Cluj21.0730,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 50723, teren extravilan ape curgătoare râul Iara, S teren = 25.178 mp, UAT Valea Ierii, judeţul Cluj27.6960,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  41101362 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 2.490 km, suprafaţă luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1.470,9 mil. mc44.388.323CF nr. 71352, teren extravilan ape curgătoare râul Ampoi, S teren = 36.928 mp, UAT Meteş, judeţul Alba40.621Ţara: România, judeţul Alba0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70527, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 313.973 mp, UAT Lunca Mureşului, judeţul Alba345.3700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70626, teren extravilan ape curgătoare râul Arieş, S teren = 358 mp, UAT Lunca Mureşului, judeţul Alba3930,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70633, teren extravilan ape curgătoare râul Arieş, S teren = 14.699 mp, UAT Lunca Mureşului, judeţul Alba16.1680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 16013, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 1.082.688 mp, UAT Vinţu de Jos, jud. Alba1.190.9560,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 127, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cenade, S teren = 34.218 mp, UAT Cenade, judeţul Alba37.639
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 93192, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 408.009 mp, UAT Aiud, judeţul Alba448.8090,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 93262, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 6.175 mp, UAT Aiud, judeţul Alba 6.7920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110015, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 18.043 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba19.8470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110213, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 419.629 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba461.5910,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110283, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 1.448 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba1.5920,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 110285, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 63.623 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba69.9850,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110284, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 11.083 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba12.1910,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110172, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 36.100 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba39.7100,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110171, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 189.383 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba208.3210,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 110170, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 291.360 mp, UAT Alba Iulia, judeţul Alba320.496
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 73639, teren extravilan ape curgătoare râul Cioara, S teren = 2.156 mp, UAT Şibot, judeţul Alba 2.3710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72716, teren extravilan ape curgătoare pârâul Băcăinţi, S teren = 18.349 mp, UAT Şibot, judeţul Alba20.1830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71988, teren extravilan ape curgătoare râul Craiva, S teren = 21.672 mp, UAT Cricău, judeţul Alba23.8390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71779, teren extravilan ape curgătoare pârâul Craiva, S teren = 11.456 mp, UAT Cricău, judeţul Alba12.6010,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71307, teren extravilan ape curgătoare râul Arieş, S teren = 393.469 mp, UAT Sălciua, judeţul Alba432.8150,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 71794, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cioara, S teren = 36.017 mp, UAT Săliştea, judeţul Alba 39.6180,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71719, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 375 mp, UAT Câlnic, judeţul Alba 4120,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 72147, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 38.201 mp, UAT Câlnic, judeţul Alba42.0210,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71781, teren extravilan ape curgătoare râul Secaş, S teren = 900 mp, UAT Câlnic, judeţul Alba 9900,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71772, teren extravilan ape curgătoare râul Secaş, S teren = 42.181 mp, UAT Câlnic, judeţul Alba46.399
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 71789, teren extravilan ape curgătoare râul Secaş, S teren = 6.807 mp, UAT Câlnic, judeţul Alba 7.4870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  42101364 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.070 km, suprafaţă luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. mc36.181.087CF nr. 61273, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 106 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara117Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -;0,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 61275, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 55 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 62835, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 10.936 mp, UAT Brănişca, judeţul Hunedoara 12.0300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 64579, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 924.639 mp, UAT Gurasada, judeţul Hunedoara1.017.103
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70216, teren extravilan ape curgătoare pârâul Govăjdie, S teren = 34.791 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara38.2700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70373, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 254 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara2790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70374, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70375, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1710,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70376, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 756 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara8320,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,28
  10 aniagrement nautic
  CF nr. 70377, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 3.358 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara3.6940,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70381, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 975 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1.0730,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70382, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.985 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara2.1840,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70551, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.055 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1.1610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70552, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 21 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara23
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70553, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 95 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1050,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70554, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 64 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara700,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70555, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 166 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara1830,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70195, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 8.387 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara9.2260,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70797, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.841 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara2.0250,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 70208, teren extravilan ape curgătoare pârâul Riţişoara, S teren = 32.352 mp, UAT Ghelari, judeţul Hunedoara35.5870,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  43101366 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Mureş cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafaţă luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc
  39.802.713CF nr. 308653, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 601.378 mp, UAT Fântânele, judeţul Arad661.516Ţara: România; judeţul: ARAD; -; -; nr: -;0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 4800, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 137.969 mp, UAT Frumuşeni, judeţul Arad151.7660,0525 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302543, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 375.861 mp, UAT Bârzava, judeţul Arad413.4470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 ani
  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303793, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 59.944 mp, UAT Conop, judeţul Arad65.9380,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306499, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 63.335 mp, UAT Zăbrani, judeţul Arad 69.669
  0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306501, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 36.713 mp, UAT Zăbrani, judeţul Arad40.3840,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303063, teren extravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 1.410.020 mp, UAT Felnac, judeţul Arad1.551.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305404 , teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 4.357 mp, UAT Conop, judeţul Arad 4.7930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305132, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 5.217 mp, UAT Conop, judeţul Arad5.7390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,28
  10 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305430, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 8.212 mp, UAT Conop, judeţul Arad9.0330,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831, teren intravilan ape curgătoare râul Mureş, S teren = 413.607 mp, UAT Arad, judeţul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv şi recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  4464170 parţial8.17.02Acumularea Zetea - Stotală = 1.532.240 mp, S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneaţă = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, S_C1_baraj_cu_grup_
  exploatare = 91.332 mp, S_C2_transformator = 85 mp, S_C3_casa_vanelor 2 = 23 mp, S_C4_casa-vanelor 1 = 52 mp, S_C5_canal_golire_fund = 3.875 mp, S_C6_evacuator_ape_mari = 13.338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea
  216.997.987CF nr. 51668, teren extravilan acumularea Zetea, St = 1.372.400 mp compus din S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneaţă = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea, judeţul Harghita194.361.209Ţara: România, judeţul Harghita, comuna Zetea0,01910 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,310 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,310 aniagrement nautic
  4564177 parţial 8.17.02Acumularea Rediu - Vtot = 2,20 mil. mc, vol. aten. = 1,98 mil. mc, sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lungime coron. = 249 m, lăţime coron. = 5 m pe pârâul Mărtineşti, H = 15,5 m4.512.873
  CF nr. 52572, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 63.302 mp, S teren fâneaţă = 3.091 mp, UAT Tureni1.143.580Ţara: România, judeţul Cluj0,02310 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,4310 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,4310 aniagrement nautic
  CF nr. 52471, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 1.810 mp, UAT Aiton, judeţul Cluj31.1770,02310 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,4310 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,4310 aniagrement nautic
  46149923 parţial 8.17.02Acumularea Cinciş - Stotală = 1.978.117 mp, St_lac = 1.959.860 mp, CF nr. 60652 UAT Teliucu Inferior, St_curţi_construcţii = 18.257 mp, Sconstr_C2_casa_vanelor = 142 mp, Sconstr_C3_baraj_şi_clădire administrativă = 1.536 mp, CF nr. 60661, UAT Teliucu Inferior, Vtot = 35,87 mil. mc, Vat = 8,66 mil. mc100.048.090CF nr. 60652, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Cinciş, S teren ape stătătoare = 1.959.860 mp, UAT Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara99.124.623Ţara: România, judeţul Hunedoara, comuna Teliucu Inferior 0,01810 anivalorificare luciu de apă în scop piscicol
  0,310 aniamplasare de construcţii plutitoare
  0,310 aniagrement nautic

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  0123
  45678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI
  4764217 parţial8.17.03Baraj atenuare Cristur, St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8.207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău382.736CF nr. 50153; UAT Buduslău; Steren = 1.062.792 mp, extravilan, ape stătătoare, neproductiv 379.818Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Buduslău; -; nr: -; Bihor0,00310 aniagrement
  0,005510 anipiscicultură
  4864219 parţial8.17.02Baraj şi acumulare Miersig S_teren = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_şi_canal_ deversor_dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca80.845CF nr. 51196 UAT Husasău de Tinca; Steren = 48.217 mp, teren extravilan, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecţie = 8.272 mp66.975Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Miersig; -; nr: -; Bihor0,1310 aniagrement/ piscicultură
  4964227 parţial8.17.03Baraj Tauţ, S_teren = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarelă_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coadă_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuţ17.210.846CF nr. 300900 UAT Tauţ; Steren = 2.691.510 mp, teren extravilan, ape stătătoare
  16.771.909Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Tauţ; Arad0,00310 anipiscicultură/ agrement
  50651898.28.01Canton Boiu, suprafaţă teren = 4.318 mp; suprafaţă construită = C1-canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; suprafaţă desfăşurată = C1- canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; tip clădire = P; CF = 51962, UAT Ciumeghiu; suprafaţă utilă = mp65.702CF nr. 51962; UAT Ciumeghiu; teren extravilan, Steren = 4.318 mp, Sconstr_C1-canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1-canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2-canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2-canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3-magazie = 80 mp, Sdesf_C3-magazie = 80 mp, tip clădire P65.702Ţara: România; Judeţ: Bihor; -; satul Boiu; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivităţi economice
  51651918.28.01Canton Ant, suprafaţă teren = 1.125 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 66 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 66 mp; tip clădire = P; CF = 51011, UAT Avram Iancu; suprafaţă utilă = mp6.687CF nr. 51011 UAT Avram Iancu, teren extravilan, Steren = 1.125 mp, Sconstr_C1-canton = 66 mp, Sdesf_C1-canton = 66 mp; tip clădire P6.687Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Ant; -; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivităţi economice
  52651928.28.01Canton Iermata, suprafaţă teren = totală = 8.562 mp, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Steren_mal_stâng = 2.479 mp; suprafaţă construită = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp; suprafaţă desfăşurată = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C2-grajd = 54 mp; tip clădire = P; CF = 301597, UAT Zerind, CF nr. 301596, UAT Zerind, suprafaţă utilă = mp97.911CF nr. 301597; UAT Zerind; teren extravilan cu construcţii, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Sconstr_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, tip clădire P69.562Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagră0,84
  10 aniactivităţi economice
  CF nr. 301596 UAT Zerind; teren extravilan cu construcţii, Steren_mal_stâng = 2.479 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp, Sdesf_C2-grajd = 54 mp, tip clădire P28.3490,8410 aniactivităţi economice
  53651988.28.01Canton Şomonta, suprafaţă teren = 1.751 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; tip clădire = P; CF = 50608, UAT Avram Iancu; suprafaţă utilă = mp19.165CF nr. 50608; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 1.751 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, tip clădire P19.165Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -;0,8410 aniactivităţi economice
  54651998.28.01Canton Niuved, suprafaţă teren = 6.427 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 105 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 105 mp; tip clădire = P; CF = 51058, UAT Tămăşeu; suprafaţă utilă = mp8.000CF nr. 51058; UAT Tămăşeu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 6.427 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, tip clădire P8.000Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Niuved; -; nr.: -; Bihor0,8410 aniactivităţi economice
  55652018.28.01Canton Abrămuţ, suprafaţă teren = 12.018 mp; suprafaţă construită = S_C1-clădire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniţă = 21 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-cladire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniţă = 21 mp tip clădire = clădire tip P; CF = 50317, UAT Abrămuţ; suprafaţă utilă = mp
  6.538CF nr. 50317; UAT Abrămuţ; teren extravilan cu construcţii, Steren = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniţă = 21 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 21 mp, tip clădire P6.538Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Abrămuţ0,8410 aniactivităţi economice
  56652038.28.01Canton Frunziş, suprafaţă teren = 1.159 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 88 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 88 mp; tip clădire = P; CF = 301748, UAT Mişca; suprafaţă utilă = mp72.447CF nr. 301748; UAT Mişca; teren extravilan cu construcţii, Steren = 1.159 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, tip clădire P72.447Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: -; Frunziş0,8410 ani
  activităţi economice
  57652108.28.01Canton Ineu, suprafaţă teren = 847 mp; suprafaţă construită = C1-staţie_hidro = 111 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-staţie_hidro = 222 mp; tip clădire = P+M; CF = 303991, UAT Ineu; suprafaţă utilă = mp130.824CF nr. 303991; UAT Ineu; teren intravilan cu construcţii, Steren = 847 mp, Sconstr_C1-staţie_hidro = 111 mp, Sdesf_C1-staţie_hidro = 222 mp, tip clădire P+M130.824Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  58652168.28.01Canton Horingea, suprafaţă teren = 3.036 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 163 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 163 mp,
  tip clădire = P; CF = 51959, UAT Ciumeghiu; suprafaţă utilă = mp
  26.898CF nr. 51959 UAT Ciumeghiu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.036 mp, Sconstr_C1-canton = 163 mp, Sdesf_C1-canton = 163 mp, tip clădire P26.898Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; DA Crişuri0,8410 aniactivităţi economice
  59652188.28.01Staţia hidrologică Beiuş, suprafaţă teren = 345 mp; suprafaţă construită = C1-staţie_hidro = 108 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-staţie_hidro = 216 mp; tip clădire = P+E; CF = 102204, UAT Beiuş; suprafaţă utilă = mp162.790CF nr. 102204; UAT Beiuş; teren intravilan cu construcţii, Steren = 345 mp, Sconstr_C1-staţie_hidro = 108 mp, Sdesf_C1-staţie_hidro = 216 mp, tip clădire P+E162.790Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; str. Burgundia Mică; nr.: 6; Bihor0,8410 aniactivităţi economice
  60652218.28.01Canton Talpoş, suprafaţă teren = 3.262 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 131 mp, C2-grajd = 37 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 131 mp, C2-grajd = 37 mp; tip clădire = P; CF = 51537, UAT Batăr; Suprafaţă utilă = mp41.376CF nr. 51537; UAT Batăr; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.262 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, tip clădire P41.376Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Talpoş; -; nr.: -; Talpoş0,8410 aniactivităţi economice
  6165222 parţial8.28.01Canton Tămaşda, suprafaţă teren = totală = 8.369 mp, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Steren_mal_drept = 5.033 mp; suprafaţă construită = C1-canton_mal_stâng = 105 mp, C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp,
  C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd = 61 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton_mal_stâng = 105 mp, C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp, C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd = 61 mp; tip clădire = P; CF = 51013, UAT Avram Iancu, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu; S = utilă = mp
  26.237CF nr. 51013; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcţii, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C3-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-grajd = 109 mp, Sdesf_C3-grajd = 109 mp, tip clădire P10.458Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -0,8410 aniactivităţi economice
  62652238.28.01Canton Şilindia, suprafaţă teren = 1.717 mp; S = construită = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 85 mp, C3-anexă = 64 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 85 mp, C3-anexă = 64 mp; tip clădire = P;CF = 301343, UAT Şilindia; S = utilă = mp100.330CF nr. 301343 UAT Şilindia; teren intravilan cu construcţii, Steren = 1.717 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, Sconstr_C2-anexă = 85 mp, Sdesf_C2-anexă = 85 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, tip clădire P100.330Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şilindia; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  63652248.28.01Canton Zărand, suprafaţă teren = 2.789 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 133 mp, C2-grajd = 35 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 133 mp, C2-grajd = 35 mp; tip clădire = P; CF = 301433, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp8.284CF nr. 301433 UAT Zărand; teren extravilan cu construcţii, Steren = 2.789 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, Sconstr_C2-anexă = 35 mp, Sdesf_C2-anexă = 35 mp, clădire tip P8.284Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  64
  652258.28.01Canton Pilu, suprafaţă teren = totală = 11.883 mp, Steren_Pilu_I = 4.095 mp, Steren_Pilu_II = 2.204 mp, Steren_Pilu_III = 5.584 mp; suprafaţă construită = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II = 117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II = 117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp; tip clădire = P; CF = 300989, UAT Pilu, CF nr. 300990, UAT Pilu, CF nr. 301926, UAT Socodor; suprafaţă utilă = mp21.214Canton Pilu I , CF nr. 300989 UAT Pilu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 4.095 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sconstr_C2-magazie = 95 mp, Sdesf_C2-magazie = 95 mp, clădire tip P7.311Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  Canton Pilu II, CF nr. 300990 UAT Pilu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 2.204 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, clădire tip P3.9350,84
  10 aniactivităţi economice
  Canton Pilu III, CF nr. 301926 UAT Socodor; teren extravilan cu construcţii, Steren = 5.584 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, clădire tip P9.968Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  65652268.28.01Canton Ţipari, suprafaţă teren = totală = 8.247 mp, Steren_Ţipari_I = 3.934 mp, Steren_Ţipari_II = 4.313 mp; suprafaţă construită = C1-canton_Ţipari_I = 143 mp, C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Ţipari_II = 139 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton_Ţipari_I = 143 mp, C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Ţipari_II = 139 mp; tip clădire = P; CF = 302697, UAT Sintea Mare, CF nr. 301446, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp41.929CF nr. 302697 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.934 mp, Sconstr_C1-canton_Ţipari_I = 143 mp, Sdesf_C1-canton_Ţipari_I = 143 mp, Sconstr_C2-magazie = 78 mp, Sdesf_C2-magazie = 78 mp, clădire tip P20.001Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea
  Mare; -; nr.: -; Ţipari
  0,8410 aniactivităţi economice
  CF nr. 301446 UAT Zărand; teren extravilan cu construcţii, Steren = 4.313 mp, Sconstr_C1-canton_Ţipari_II = 139 mp, Sdesf_C1-canton_Ţipari_II = 139 mp, clădire tip P21.928Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Ţipari0,8410 aniactivităţi economice
  66652278.28.01Canton Vărşand, suprafaţă teren = totală = 7.968 mp, Steren = 1.411 mp, Steren = 2.779 mp, Steren = 3.778 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp; tip clădire = P; CF = 301003, UAT Pilu, CF nr. 300988, UAT Pilu, CF nr. 300987, UAT Pilu; suprafaţă utilă = mp13.981Canton Vărşand I, CF nr. 301003 UAT Pilu, teren intravilan cu construcţii, Steren = 1.411 mp
  2.476Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -0,8410 aniactivităţi economice
  Canton Vărşand II, CF nr. 300988 UAT Pilu, teren extravilan cu construcţii, Steren = 2.779 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, clădire tip P4.8760,8410 aniactivităţi economice
  Canton Vărşand III, CF nr. 300987 UAT Pilu, teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.778 mp, Sconstr_C1-canton = 143 mp, Sdesf_C1-canton = 143 mp, clădire tip P6.6290,8410 aniactivităţi economice
  67652288.28.01Cantonul Berechiu, suprafaţă teren = 3.985 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; tip clădire = P; CF = 301747, UAT Apateu; suprafaţă utilă = mp
  34.385CF nr. 304823 (CF sporadic 301747) UAT Apateu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.985 mp, Sconstr_C1-canton = 69 mp, Sdesf_C1-canton = 69 mp, Sconstr_C2-grajd = 55 mp, Sdesf_C2-grajd = 55 mp, clădire tip P34.385Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  68652298.28.01Cantonul Seleuş, suprafaţă teren = 825 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; tip clădire = P; CF = 301326, UAT Seleuş; suprafaţă utilă = mp114.896CF nr. 301326 UAT Seleuş; teren extravilan cu construcţii, Steren = 825 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 86 mp, Sdesf_C2-anexă = 86 mp, Sconstr_C3-anexă = 65 mp, Sdesf_C3-anexă = 65 mp, clădire tip P114.896Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Seleuş; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  6965230
  8.28.01Cantonul Harcai, suprafaţă teren = 1.508 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 73 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 73 mp; tip clădire = P; CF = 301432, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp82.555CF nr. 301432 UAT Zărand; teren extravilan cu construcţii, Steren = 1.508 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, clădire tip P82.555Ţara: România; judeţul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -; Harcai0,8410 aniactivităţi economice
  70652318.28.01Canton Sintea Mare, suprafaţă teren = 938 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp; tip clădire = P; CF = 302698, UAT Sintea Mare; suprafaţă utilă = mp54.322
  CF nr. 302698 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcţii, Steren = 938 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă = 4 mp, clădire tip P54.322Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare0,8410 aniactivităţi economice
  71652328.28.01Canton Moţiori, S = teren = 1.335 mp S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp tip clădire = P; CF = 301749, UAT Apateu; S = utilă = mp42.958CF nr. 301749 UAT Apateu, teren extravilan cu construcţii, Steren = 1.335 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 89 mp, Sdesf_C2-anexă = 89 mp, Sconstr_C3-anexă = 31 mp, Sdesf_C3-anexă = 31 mp, clădire tip P42.958Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  72652338.28.01Canton Mocirla, S = teren = 2.300 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; tip clădire = P; CF = 302235, UAT Beliu; S = utilă = mp67.083CF nr. 302235 UAT Beliu; teren extravilan cu construcţii, Steren = 2.300 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, Sconstr_C2-anexă = 93 mp, Sdesf_C2-anexă = 93 mp, Sconstr_C3-anexă = 28 mp, Sdesf_C3-anexă = 28 mp, clădire tip P67.083Ţara: România; judeţul: Arad; satul Vasile Goldiş; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  73652368.28.01Canton Cermei, suprafaţă teren = 1.296 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp; tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei; suprafaţă utilă = mp42.958CF nr. 302818 UAT Cermei; teren extravilan cu construcţii, Steren = 1.296 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C1-magazie = 92 mp, Sdesf_C1-magazie = 92 mp, clădire tip P
  42.958Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  74652388.28.01Canton Marghita, suprafaţă teren = 1.118 mp; suprafaţă construită = C1-adăpost_hidro = 59 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-adăpost_hidro = 59 mp; tip clădire = P; CF = 102608, UAT Marghita; suprafaţă utilă = mp95.638CF nr. 102608 UAT Marghita; teren intravilan cu construcţii, Steren = 1.118 mp, Sconstr_C1-adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1-adăpost_hidro = 59 mp, clădire tip P95.638Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17; Bihor0,8410 aniactivităţi economice
  75652398.28.01
  Canton Vânători, suprafaţă teren = 3.173 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 217 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 217 mp tip clădire = P; CF = 301749, UAT Mişca; suprafaţă utilă = mp14.500CF nr. 301749 UAT Mişca; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.173 mp, Sconstr_C1-canton = 217 mp, Sdesf_C1-canton = 217 mp, clădire tip P14.500Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  76652408.28.01Canton Şicula, suprafaţă teren = 1.543 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 110 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 110 mp; tip clădire = P; CF = 304310, UAT Şicula; suprafaţă utilă = mp32.240CF nr. 304310 UAT Şicula; teren intravilan cu construcţii, Steren = 1.543 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P32.240
  Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  77652418.28.01Canton Cintei, suprafaţă teren = 4.980 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 131 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 301436, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp19.215CF nr. 301436 UAT Zărand; teren extravilan cu construcţii, Steren = 4.980 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P19.215Ţara: România; judeţul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -0,8410 aniactivităţi economice
  7865242
  8.28.01Canton Socodor, suprafaţă teren = 3.008 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 105 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 105 mp; tip clădire = P; CF = 302781, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp14.172CF nr. 302781 UAT Chişineu-Criş; teren extravilan cu construcţii, Steren = 3.008 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P14.172Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Arad0,8410 aniactivităţi economice
  79652438.28.01Canton Hada, suprafaţă teren = 5.404 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 131 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 131 mp; tip clădire = P; CF = 302778, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp45.242CF nr. 302778 UAT Chişineu-Criş; teren extravilan cu construcţii, Steren = 5.404 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P45.242
  Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Hada0,8410 aniactivităţi economice
  80652448.28.01Canton Becheni, suprafaţă teren = 4.429 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 91 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 91 mp; tip clădire = P; CF = 302783, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp45.288CF nr. 302783 UAT Chişineu-Criş; teren extravilan cu construcţii, Steren = 4.429 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, clădire tip P45.288Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Becheni0,8410 aniactivităţi economice
  81652458.28.01
  Canton Rica, suprafaţă teren = 4.662 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 86 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 86 mp; tip clădire = P; CF = 301993, UAT Socodor; suprafaţă utilă = mp43.308CF nr. 301993 UAT Socodor; teren extravilan cu construcţii şi arabil, Steren = 4.662 mp, Sconstr_C1-canton = 86 mp, Sdesf_C1-canton = 86 mp, clădire tip P43.308Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Socodor; nr.: -; Rica0,8410 aniactivităţi economice
  82652468.28.01Canton Zerindu Mic, suprafaţă teren = 5.106 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 61 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 61 mp; tip clădire = P; CF = 301750, UAT Mişca; suprafaţă utilă = mp26.924CF nr. 301750 UAT Mişca; teren extravilan cu construcţii şi arabil, Steren = 5.106 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, clădire tip P26.924Ţara: România; judeţul: Arad; satul Zerindu Mic; -; nr.: -; Arad
  0,8410 aniactivităţi economice
  831210158.28.01Canton Săud, suprafaţă teren = 2.121 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 126 mp, C2-magazie = 68 mp, C3-şopron = 23 mp, C4-filigorie = 25 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 378 mp, C2-magazie = 68 mp, C3-şopron = 23 mp, C4-filigorie = 25 mp; tip clădire = P+E+M; CF = 50601, UAT Bunteşti; suprafaţă utilă = mp1.553.713CF nr. 50601 UAT Bunteşti; teren intravilan cu construcţii şi arabil, Steren = 2.121 mp, Sconstr_C1-canton = 126 mp, Sdesf_C1-canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr_C2-magazie = 68 mp, Sdesf_C2-magazie = 68 mp, Sconstr_C3-şopron = 23 mp, Sdesf_C3-şopron = 23 mp, Sconstr_C4-filigorie = 25 mp, Sdesf_C4-filigorie = 25 mp1.553.713Ţara: România; judeţul: Bihor; satul Săud; -; nr.: -0,8410 aniactivităţi economice
  8463751 parţial8.03.01BH Crişuri cu toţi afluenţii de ordinele I-IV, lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafaţă lucii de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 52165 UAT Sălard; teren extravilan ape curgătoare, Steren = 130.040 mp130.040Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; DA Crişuri0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucţii plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 55589 UAT Tinca; teren extravilan ape curgătoare râul Crişul Negru, Steren = 13.142 mp13.1420,052
  2 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucţii plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 50429 UAT Toboliu; teren extravilan ape curgătoare, St = 330.524 mp330.5240,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucţii plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 177300 UAT Oradea; teren intravilan ape curgătoare, St = 356.268 mp
  356.2680,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucţii plutitoare
  0,1310 aniagrement
  CF nr. 302997 UAT Dieci; teren extravilan ape curgătoare râul Crişul Alb, Steren = 17.422 mp17.4220,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1310 aniconstrucţii plutitoare
  0,1310 ani
  agrement

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012
  345678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
  85649118.28.01Canton acumulare Giarmata cu anexe, suprafaţă teren = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S desfăşurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 405845, UAT Giarmata; S = utilă = mp107.787CF nr. 405845; St = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; UAT Giarmata107.787Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Giarmata; -; nr.: -1.00010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  86649128.28.01Canton acumulare Pişchia cu anexe, S = teren = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 404170, UAT Pişchia; S = utilă = mp181.214CF nr. 404170, St = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă UAT Pişchia - teren extravilan cu împrejmuire, canton, anexă, WC181.214Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pişchia; -; nr.: -1.13010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  87649138.28.01Canton acumulare Murani cu anexe, S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3- wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 404213, UAT Pişchia; S = utilă = mp132.528CF nr. 404213, St = 1.200 mp; S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă UAT Pişchia132.528Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pişchia; -; nr.: -; satul Murani1.000
  10 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  88649168.28.01Canton 10 Biled cu anexe, S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 402540, UAT Biled; S = utilă = mp44.095CF nr. 402540; S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; UAT Biled 44.095Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Biled; -; nr.: -1.13010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  89649208.28.01Canton 2 Cruceni cu anexe, S = teren = St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp; tip clădire = P; CF = nr. 402337, UAT Foeni; S = utilă = mp399CF nr. 402337; St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3magazie = 86 mp; t tip clădire = P; UAT Foeni399
  Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Foeni; -; nr.: -0,62010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  90649248.28.01Canton 6 Rudna - amonte Timiş mal drept, S = teren = St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2- magazie = 104 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1- canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; CF = nr. 403283, UAT Giulvaz; S = utilă = mp 253Canton 6 Rudna - amonte Timiş mal drept CF nr. 403283; St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; UAT Giulvăz253Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Giulvăz; -; nr.: -; satul Rudna0,62010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  91649338.28.01Canton 15 polder Pădureni , S = teren = St = 1.400 mp; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3- anexa = 52 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1- canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401955, UAT Pădureni; S = utilă = mp221.615CF nr. 401955; St = 1.400 mp; canton, grajd, anexă, teren extravilan; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexa = 52 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; UAT Pădureni221.615Ţara: România; judeţul: Timiş; satul Pădureni; -; nr.: -1.00010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  92649408.28.01Canton 1 Uivar mal stâng Bega, S = teren = 11600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteţ = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteţ = 22 mp; S = desfăşurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteţ = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteţ = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 401789, UAT Uivar; S = utilă = mp349CF nr. 401789; St = 11.600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteţ = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteţ = 22 mp; S = desfăşurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteţ = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteţ = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; clădiri, grajd, magazie, teren extravilan; UAT Uivar349Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Uivar; -; nr.: -0,37010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  9364942
  8.28.01Canton 9 nod hidrotehnic Topolovăţ, S = teren = 9.000 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; S = desfăşurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; CF = 401756, UAT Topolovăţu Mare; S = utilă = mp1.053CF nr. 401756; St = 9.000 mp; suprafaţă construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; tip clădire = P, cărămidă, şarpantă; UAT Topolovăţu Mare1.053Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Topolovăţu Mare; -; nr.: -0,62010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  94649478.28.01Canton 17 Pădureni Timiş mal stâng, suprafaţă teren = St = 1.700 mp; suprafaţă construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafaţă desfăşurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401951, UAT Pădureni; suprafaţă utilă = mp210CF nr. 401951; St = 1.700 mp; suprafaţă construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafaţă desfăşurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P, canton, magazie; UAT Pădureni210Ţara: România; judeţul: Timiş; satul Pădureni; -; nr.: -0,710
  10 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  95649558.28.01Canton 25 Chevereş Timiş mal stâng , S = teren = St = 2.205 mp; S = construită = S constr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; CF = nr. 404397, UAT Chevereşu Mare; S utilă = mp263CF nr. 404397; St = 2.205 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfăşurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; UAT Chevereşu Mare263Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Chevereşu Mare; -; nr.: -1.00010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  96649718.28.01Canton Moraviţa - sediu sector, S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfăşurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 400057, UAT Moraviţa; S = utilă = mp423.354CF nr. 400057; S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfăşurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; teren intravilan, canton, anexa, antenă; UAT Moraviţa423.354
  Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Moraviţa; -; nr.: -; DAB0,71010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  97649788.28.01Canton Surduc 1, S = teren = 1300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfăşurată = 580 mp; tip clădire = P+1; CF = nr. 402429, UAT Fârdea; S = utilă = mp302.559CF nr. 402429; St = 1.300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfăşurată = 580 mp; tip clădire = P+1; teren extravilan, canton; UAT Fârdea302.559Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Fârdea; -; nr.: -0,29010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  98649808.28.01Canton Coştei, S = teren = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă şarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiş-Bega; CF = 400802, UAT Coşteiu; S = utilă = mp19.577
  CF nr. 400802; St = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfăşurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă şarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiş-Bega teren intravilan, canton hidrotehnic, clădiri; UAT Coşteiu19.577Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Coşteiu; -; nr.: -0,62010 aniactivităţi economice, spaţiu de locuit
  991538538.28.01Teren cu magazie, S teren = 1.119 mp, clădire tip P, 14 încăperi, înscris în CF 8151 top 16925 Timişoara63.209CF nr. 410204 (nr. CF vechi 8151); St = 1.119 mp, clădire tip P; teren intravilan, C1 magazie, curţi-construcţii; UAT Timişoara 63.209Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 35; DA Banat12.00010 aniactivităţi economice

  Nr. crt.
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012345
  678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD
  100642638.17.02Acumularea Hălceni Volum total = 42,8 mil. mc, Vaten = 29,8 mil. mc, Stotală = 3.839.420 mp, St = 496.678 mp, CF nr. 60305, UAT Vlădeni, St = 2.261.840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropniţa, St = 1.080.902 mp, CF nr. 60114, UAT Şipote74.314.102CF nr. 60305, UAT Vlădeni Steren_ape_stătătoare_curţi-construcţii = 496.678 mp9.613.478Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Vlădeni; Iaşi0,00110 ani
  piscicultură
  CF nr. 60258, UAT Gropniţa Steren_ape_stătătoare_curţi-construcţii = 2.261.840 mp43.779.1670,00110 anipiscicultură
  CF nr. 60114, UAT Şipote Steren_ape_stătătoare = 1.080.902 mp20.921.4570,00110 anipiscicultură
  10164266 parţial8.17.02Acumularea Sârca Suprafaţă la NNR = St = 1.165.574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37.079 mp, Sconstr_C2 călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10.494 mp, Sconstr_C4 descărcător _ape_mari = 2.247 mp, Sconstr_C5-dig = 3.542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălţaţi, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp28.474.897CF nr. 61294, UAT Bălţaţi Steren_ape_stătătoare_curţi_construcţii_ pădure_păşune_neproductiv = 1.165.574 mp27.170.461Ţara: România; judeţul: Iaşi; satul Vlădeni; Iaşi0,00210 anipiscicultură
  10264277 parţial8.17.02Acumulare Tungujei Suprafaţă la NNR = Stotală = 2.776.862 mp, St = 715.118 mp, CF nr. 60818, UAT Ţibana, St = 2.061.744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84.746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10.604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3.850 mp, CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp106.602.969CF nr. 61728, UAT Ţibăneşti Steren_ape_stătătoare_curţi_construcţii_păşune = 2.061.744 mp66.952Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ţibăneşti; Iaşi0,00110 ani
  piscicultură
  CF nr. 60818, UAT Ţibana Steren_ape_stătătoare = 715.118 mp27.453.1830,00110 anipiscicultură
  10364283 parţial8.17.02Acumularea Soleşti, suprafaţă la NNR = mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mc; suprafaţă expropriată = mp; CF nr. = 70297, UAT Micleşti, Steren = 981.885 mp, CF nr. 70237, UAT Soleşti, Sconstr_C1-baraj = 95.489 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 anexă = 26 mp, Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2.480 mp, Sconstr_C5 canal_ape_mari = 11.152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4.432.785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc38.239.660CF nr. 70237, UAT Soleşti Steren_ape_stătătoare_ curţi construcţii = 3.450.900 mp28.827.296Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; Vaslui0,00110 ani
  piscicultură
  CF nr. 70297, UAT Micleşti Steren_ape_ stătătoare = 981.885 mp8.470.2840,00110 anipiscicultură
  104121036 parţial8.17.02Acumularea Poşta Elan Vt = 9,65 mil. mc., Vat. = 3,85 mil. mc, Stotală = 1.127.192 mp, S_teren_lac = 1.033.033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36.821 mp, S_C2- turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3.728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani10.550.177CF nr. 70465, UAT Vutcani Steren_ape_stătătoare_ curţi construcţii = 1.127.192 mp10.166 326Ţara România; judeţul: Vaslui; comuna Vutcani; Poşta Elan DAP
  0,00210 anipiscicultură
  105652598.28.01Cantonul Horodiştea Suprafaţă teren = 2.426 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; tip clădire = P; CF nr. = 50336, UAT Păltiniş; suprafaţă utilă = mp298,562CF nr. 50336, UAT Păltiniş Steren_intravilan = 2.426 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C2-canton = 90 mp, tip clădire P, Sconstr_C2-anexă = 41 mp, Sdesf_C2-anexă = 41 mp: tip clădire P298,562Tara: România; judeţul: Botoşani; comuna Păltiniş; Botoşani3.90010 aniactivităţi economice
  10665260
  8.28.01Cantonul Dorohoi Suprafaţă teren = 4.125 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexa = 51 mp, S_C4-anexa = 10 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1 canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; tip clădire = P; CF nr. = 51689, UAT Dorohoi; suprafaţă utilă = mp120,228CF nr. 51689, UAT Dorohoi Steren_intravilan = 4.125 mp, Sconstr_C1-canton = 97 mp, Sdesf_C2-canton = 97 mp, Sconstr_C2-hală = 121 mp, Sdesf_C2-hală = 121 mp Sconstr_C3-anexă = 51 mp Sdesf_C3-anexă = 51 mp Sconstr_C4-anexă = 10 mp Sdesf_C4-anexă = 10 mp tip clădire P120,228Ţară: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; str. Stelian Gheorghiu 3.90010 aniactivităţi economice
  107652658.28.01
  Staţia Meteo Răuşeni Suprafaţă teren = 2.030 mp; suprafaţă construită = C1-staţie_meteo = 82 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-staţie_meteo = 246 mp; tip clădire = S+P+E; CF = 50152, UAT Răuşeni; suprafaţă utilă = mp556,627CF nr. 50152, UAT Răuşeni Steren_intravilan = 2030 mp, Sconstr_C1-staţie_meteo = 82 mp, Sdesf_C1-staţie_meteo = 246 mp, tip clădire S+P+E556,627Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuşeni; Botoşani3.90010 aniactivităţi economice
  108653168.28.01Cantonul Mărăşeni Suprafaţă teren = 915 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp, tip clădire = P+1; CF nr. = 70193, UAT Ştefan cel Mare; suprafaţă utilă = mp174,145CF nr. 70193, UAT Ştefan cel Mare Steren_intravilan = 915 mp, Sconstr_C1-canton = 75 mp, Sdesf_C1-canton = 150 mp, tip clădire P+1 Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, tip clădire P174,145
  Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Ştefan cel Mare; Vaslui3.90010 aniactivităţi economice
  109653318.28.01Cantonul Băcăoani Suprafaţă teren = 1.778 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-anexă = 77 mp, suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 174 mp, S_C2-anexă = 77 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70802, UAT Muntenii de Jos; suprafaţă utilă = mp186,218CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos Steren_intravilan = 1778 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 174 mp, tip clădire P+1 Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, tip clădire P186,218Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Băcăoani; DN 243.90010 aniactivităţi economice
  11065324
  8.28.01Cantonul Crasna Suprafaţă teren = 1.513 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2 anexă = 78 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-anexă = 78 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70429, UAT Albeşti; suprafaţă utilă = mp179,956CF nr. 70429, UAT Albeşti Steren_intravilan = 1.513 mp, Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, tip clădire P+1 Sconstr_C2-anexă = 78 mp, Sdesf_C2-anexă = 78 mp, tip clădire P179,956Ţara: România; judeţul: Vaslui; satul Crasna; Vaslui3.90010 aniactivităţi economice
  111653258.28.01Cantonul Roşieşti-Gară Suprafaţă teren = 3.459 mp; suprafaţă construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2 anexă = 73 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 73 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70386, UAT Roşieşti; suprafaţă utilă = mp198,783CF nr. 70386, UAT Roşieşti Steren_intravilan = 3.459 mp, Sconstr_C1-canton = 102 mp, Sdesf_C1-canton = 204 mp, tip clădire P+1 Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, tip clădire P198,783Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Roşieşti; Vaslui3.90010 aniactivităţi economice
  112653308.28.01Cantonul Tutova Suprafaţă teren = 638 mp; suprafaţă construită = 75 mp; suprafaţă desfăşurată = 150 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70406, UAT Tutova; suprafaţă utilă = mp187,193CF nr. 70406, UAT Tutova Steren_intravilan = 638 mp, Sconstr_C1-canton = 75 mp, Sdesf_C1-canton = 150 mp, tip clădire P+1187,193Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Tutova; Vaslui3.90010 ani
  activităţi economice
  113652518.28.01Cantonul Plopana Suprafaţă teren = 2.365 mp; suprafaţă construită = 90 mp; suprafaţă desfăşurată = 180 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 60334, CF nr. 60335, UAT Plopana; suprafaţă utilă = mp715,023CF nr. 60334, UAT Plopana Steren_intravilan = 1.705 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1canton = 180 mp, tip clădire P+1715,023Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Plopana; Bacău3.90010 aniactivităţi economice
  CF nr. 60335, UAT Plopana Steren_extravilan = 660 mp3.90010 ani
  activităţi economice

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  01
  2345678910
  INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR
  114160766 parţial8.28.01Teren, suprafaţă teren = s = 13.889 mp, din care: teren aferent corp C-C15 = 3.692 mp, nr. cadastral 259846, sectorul 1, Bucureşti, T teren aferent magazie, C12 = 370 mp, nr. cad. 259848, sectorul 1, Bucureşti, teren liber = 9.827 mp, nr. cad. 259.847 mp; suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =; CF = 248038; suprafaţă utilă = mp24.142.915CF 259847; UAT Bucureşti; S = 9.827 mp - teren intravilan - Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sector 1, Bucureşti17.082.038Ţara: România; judeţul: municipiul . Bucureşti; sectorul 1; şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 97138,585 ani
  activităţi economice

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012
  345678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
  115101374 parţial8.03.01BH Jiu cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 783 km, suprafaţă lucii de apă = 3.945,8 ha, resurse teoretice = 2.389,5 mil. mc39.458.000CF nr. 33058 UAT Teasc Steren extravilan, ape curgătoare = 24.996 mp, râul Jiu24.996Ţara: România; judeţul: Dolj; -;-; nr.: -0,0502 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 33057 UAT Teasc Steren extravilan, ape curgătoare = 518.801 mp, râul Jiu518.8010,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 33059 UAT Teasc Steren extravilan, ape curgătoare = 185.451 mp, râul Jiu185.4510,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,160
  10 aniactivităţi economice
  CF nr. 32177 UAT Breasta Steren extravilan, ape curgătoare = 158.759 mp, râul Jiu158.7590,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 33151 UAT Bucovăţ Steren extravilan, ape curgătoare = 426.821 mp, râul Jiu426.8210,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 31682 UAT Ţuglui Steren extravilan, ape curgătoare = 755.689 mp, râul Jiu755.6890,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36359 UAT Valea Stanciului Steren extravilan, ape curgătoare = 2.057.392 mp, râul Jiu205.73920,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 238090 UAT Craiova Steren extravilan, ape curgătoare = 152.112 mp, râul Jiu
  152.1120,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 32210 UAT Breasta Steren extravilan, ape curgătoare = 163.943 mp, râul Jiu163.9430,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 35021 UAT Podari Steren extravilan, ape curgătoare = 1.170.528 mp, râul Jiu1.170.5280,050
  2 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 38806 UAT Malu Mare Steren extravilan, ape curgătoare = 515.327 mp, râul Jiu515.3270,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 30547 UAT Coţofenii din Dos Steren extravilan, ape curgătoare = 793.620 mp, râul Jiu793.6200,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 30431 UAT Braloştiţa Steren intravilan, ape curgătoare, curţi-construcţii = 1.567.233 mp, râul Jiu1.567.2330,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  116101372 parţial8.03.01BH Jiu cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă Jiu, codificat = 1.980 km, suprafaţă lucii de apă = 3.394,4 ha, resurse teoretice de apă - 1.959,3 mil. mc33.944.000CF nr. 46572 UAT Ţânţăreni Steren extravilan, ape curgătoare = 69.290 mp, râul Gilort69.290
  Ţara: România; judeţul: Gorj; -; nr.: -0,16010 aniactivităţi economice
  0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 46574 UAT Ţânţăreni Steren extravilan, ape curgătoare = 158.643 mp, râul Gilort158.6430,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 46575 UAT Ţânţăreni
  Steren extravilan, ape curgătoare = 43.273 mp, râul Gilort
  43.2730,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 46576 UAT Ţânţăreni Steren extravilan, ape curgătoare = 224.702 mp, râul Jiu224.7020,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36879 UAT Teleşti Steren extravilan, ape curgătoare = 114.264 mp, râul Tismana114.264
  0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 35977 UAT Bărbăteşti Steren extravilan, ape curgătoare = 57.488 mp57.4880,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 35976 UAT Bărbăteşti Steren extravilan, ape curgătoare = 14.646 mp, râul Gilort14.6460,0502 ani
  îndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 35978 UAT Bărbăteşti Steren extravilan, ape curgătoare = 20.807 mp, râul Gilort20.8070,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 35979 UAT Bărbăteşti Steren extravilan, ape curgătoare = 37.332 mp, râul Gilort37.3320,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36118 UAT Vladimir Steren extravilan, ape curgătoare = 56.222 mp, râul Gilort56.2220,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36116 UAT Vladimir Steren extravilan, ape curgătoare = 27.559 mp, râul Gilort27.5590,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36122 UAT Vladimir Steren extravilan, ape curgătoare = 19.592 mp, râul Gilort19.5920,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36114 UAT Vladimir Steren extravilan, ape curgătoare = 6.321 mp, râul Gilort6.3210,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36115 UAT Vladimir Steren extravilan, ape curgătoare = 58.676 mp, râul Gilort
  58.6760,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36117 UAT VladimirSteren extravilan, ape curgătoare = 94.249 mp, râul Gilort94.2490,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36932 UAT SăuleştiSteren extravilan, ape curgătoare = 73.910 mp, râul Gilort73.9100,050
  2 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36933 UAT SăuleştiSteren extravilan, ape curgătoare = 30.101 mp, râul Gilort30.1010,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36934 UAT SăuleştiSteren extravilan, ape curgătoare = 20.899 mp, râul Gilort20.8990,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36875 UAT StăneştiSteren intravilan, ape curgătoare = 5.473 mp, râul Şuşiţa5.4730,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36725 UAT LeleştiSteren extravilan, ape curgătoare = 123.123 mp, râul Şuşiţa123.1230,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 ani
  activităţi economice
  CF nr. 35459 UAT IoneştiSteren extravilan, ape curgătoare, curţi-construcţii = 984.177 mp984.1770,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 38108 UAT TismanaSteren extravilan şi intravilan, ape curgătoare şi curţi construcţii = 52.669 mp, pârâu Pocruia52.6690,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36975 UAT Peştişani
  Steren extravilan ape curgătoare şi curţi-construcţii = 30.3491 mp, râul Bistriţa
  303.4910,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36973 UAT PeştişaniSteren extravilan şi intravilan, ape curgătoare = 127.819 mp, râul Bistriţa127.8190,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  CF nr. 36974 UAT PeştişaniSteren extravilan şi intravilan ape curgătoare şi extravilan curţi-construcţii = 140.531 mp, râul Bistriţa140.531
  0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,16010 aniactivităţi economice
  117101375 parţial 8.03.01BH Jiu cu toţi afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 665 km, suprafaţă lucii de apă = 996,27 ha, resursa teoretică de apă = 198,5 mil. mc9.962.700CF nr. 50640 UAT Ilovăţ Steren extravilan ape curgătoare = 137528 mp, râul Coşuştea137.528Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr.: -; DAJ0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 50639 UAT Ilovăţ Steren extravilan ape curgătoare = 307.725 mp, râul Coşuştea307.7250,0502 aniîndepărtare material extravilan
  118114041 parţial8.03.01BH Dunăre aferent DA Jiu, lungime curs de apă codificat = 762 km, suprafaţă lucii de apă = 8.525,3 ha, resurse teoretice de apă = 58.581,3 mil. mc85.253.000CF nr. 30508 UAT Bechet Steren extravilan ape curgătoare = 2.509.479 mp, fluviul Dunărea2.509.479Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr. -0,0502 aniîndepărtare material aluvionar
  0,160
  10 aniactivităţi economice
  11964533 parţial8.03.03Lac Fântânele, suprafaţa 322 ha, volum = 39 mil. mc6.118.000CF nr. 31095 UAT Vârvoru de Jos Steren extravilan ape stătătoare = 2.446.053 mp4.647.500Ţara: România; judeţul: Dolj; comuna Rado - an; -; nr.: -0,00610 anipiscicultură în regim natural nefurajat
  CF nr. 30398 UAT Radovan Steren extravilan ape stătătoare = 236.230 mp448.8370,00610 ani
  piscicultură în regim natural nefurajat
  12063873 parţial8.03.03Balta Golenţi, BH Dunăre, lac natural de luncă, suprafaţă = 244 ha, volum = 3,66 mil. mc5.612.000CF nr. 34016 UAT Calafat Steren extravilan ape stătătoare = 1.886.054 mp, Balta Golenţi4.337.924Ţara: România; judeţul: Dolj; municipiul Calafat; -; nr: -; DA Jiu0,00310 aniacvacultură în ape dulci
  CF nr. 33209 UAT Maglavit Steren extravilan ape stătătoare = 552.785 mp., Balta Golenţi1.271.4050,00310 aniacvacultură în ape dulci

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  0123
  45678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET
  12163739 parţial8.03.01B.H. Siret cu toţi afluenţii de ordinele I -IV, lungime cursuri de apă codificate = 3.403 km, suprafaţă lucii de apă = 5.056,6722 ha, resursa teoretică de apă = 2.482 mil. mc50.566.722CF nr. 2207 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 13.445 mp13.445Ţara: România; judeţul: Suceava;-; -; nr.: -; DA Siret0,052 2 ani îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2208 UAT Mănăstirea Humorului, intravilan şi extravilan, ape curgătoare râul Humor, Steren = 9.852 mp
  9.852îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2209 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 3.877 mp3.877îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2210 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 2.959 mp2.959îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2211 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 1.598 mp1.598îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2212 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 8.436 mp8.436îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2213 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 1.718 mp1.718îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2214 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 3.889 mp3.889îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2215 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 3.841 mp3.841îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2216 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 10.566 mp10.566îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2217 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 5.312 mp5.312îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2218 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, teren neproductiv şi teren ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 16.276 mp16.276îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2219 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan şi extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 35.532 mp35.532îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2220 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 5.293 mp5.293îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2221 UAT Mănăstirea Humorului, localitate Mănăstirea Humorului, intravilan şi extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 91.263 mp
  91.263îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 2222 UAT Mănăstirea Humorului, teren extravilan ape curgătoare municipiul Humor şi intravilan neproductiv , Steren = 149.196 mp149.196îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9123 UAT Mănăstirea Humorului, intravilan şi extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 518 mp518îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9124 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan şi extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 22.089 mp22.089îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9126 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 2.269 mp2.269îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9127 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 11.313 mp11.313îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9128 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 2.148 mp2.148îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9129 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan, ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 7.436 mp7.436îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9130 UAT Mănăstirea Humorului, localitatea Poiana Micului, intravilan ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 6.689 mp6.689îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 9131 UAT Mănăstirea Humorului, extravilan şi intravilan, teren neproductiv şi teren ape curgătoare municipiul Humor, Steren = 246.435 mp246.435îndepărtare material aluvionar
  122101404 parţial8.03.01BH Siret cu toţi afluenţii de ordinele I -VI, lungime curs de apă codificat = 2.157 km, suprafaţă luciu de apă = 5.089.85 ha, resursa teoretică de apă = 1.802 mil. mc50.898.500CF nr. 60643 UAT Tamaşi, extravilan, neproductiv, Steren = 24.260 mp24,260Tara: România; judeţul: Bacău; -;-; Nr: -0,052
  2 ani îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60739 UAT Negri, extravilan, neproductiv, Steren = 34.364 mp34,364îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61066 UAT Prăjeşti, extravilan, neproductiv, Steren = 13.057 mp13.057îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61079 UAT Prăjeşti, extravilan, neproductiv, Steren = 7.544 mp7.544îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65039 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 17.200 mp17,200îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65155 UAT Letea Veche, extravilan , neproductiv, Steren = 4.807 mp4.807îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66017 UAT Săuceşti, extravilan , neproductiv, Steren = 8.456 mp8.456îndepărtare material aluvionar
  123638068.17.02Acumulare Piatra Roşie St_lac = 28.980 mp, CF nr. 53092, UAT Gheorgheni, volum total = 0,055 mil. mc, baraj din materiale locale362.918C.F. nr. 53092 UAT Gheorgheni, extravilan, ape stătătoare, Steren = 28.980 mp362.918Ţara România; judeţul Harghita; municipiul Gheorgheni; localitatea Lacu Roşu 0,005 10 aniagrement
  124641958.17.03Lac acumulare pârâul Valea Oii St_lac = 16.223 mp, CF nr. 53044, UAT Gheorgheni, volum total 0,058 mil. mc, materiale locale223,726C.F. nr. 53044 UAT Gheorgheni, extravilan,
  ape stătătoare, Steren = 16223 mp
  223,726Ţara România; judeţul Harghita; municipiul Gheorgheni; localitatea Lacu Roşu 0,005 10 aniagrement
  12564194 parţial8.17.03Baraj redresare aval UHE Bacău II, Stotală = 630.510 mp, St = 610.249 mp,S_ape_stătătoare = 575.195 mp,S_curţi_construcţii = 35.054 mp,Sconstr_C1-dig = 18.801 mp, Sconstr_C2-baraj = 5.029 mp,Sconstr_C3-baraj = 84 mp, Sconstr_C4-deversor = 1.519 mp, Sconstr_C5-rizbermă = 280 mp,Sconstr_C6-staţie_pompe = 54 mp, CF nr. 69379, UAT Bacău, St_curţi_construcţii = 6.152 mp, Sconstr_C1-baraj = 891 mp,Sconstr_C2-rizbermă = 2.133 mp,Sconstr_C3- disipator = 988 mp, CF nr. 69442, UAT Bacău,St_curţii_construcţii = 4.939 mp, Sconstr_C1-cabană = 86 mp, Sdesf_C1-cabană = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 60570, UAT Letea Veche, St_curţi_construcţii = 4.859 mp,Sconstr_C1-punct_de_comandă = 62 mp, Sconstr_C2-punct_electric = 18 mp, CF nr. 63290, UAT Bacău,
  St_curţi_construcţii = 4.311 mp, CF nr. 64845, UAT Letea Veche, volum total = 1,0 mil mc, baraj de pământ
  9.271.687CF nr. 69379, UAT Bacău, teren extravilan ape stătătoare şi teren intravilan curţi-construcţii, Steren = 610.249 mp8.973.748Ţara România; judeţul Bacău; MRJ Bacău 0,005 10 aniagrement
  12664191parţial8.17.02Baraj şi acumulare priză Paşcani, baraj mobil beton, S_totală = 625477 mp, St_lac = 606.611 mp, St_baraj_priză = 18.866 mp,Sconstr_C1-baraj = 848 mp,Sconstr_C2-canal_deversor = 3.359 mp, Sconstr_C3-rizberma = 1.078 mp, Sconstr_C4-staţie_pompe = 96 mp, Sconstr_C5-anexa = 7 mp, Sconstr_C6-grup_sanitar = 2 mp,CF nr. 63387, UAT Paşcani9.227.679CF. nr. 63387 UAT Paşcani, teren extravilanape curgătoare, neproductiv şi curţi-construcţii, Steren = 625.477 mp
  9.148.160Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; nr: -24,00 10 aniinvestiţii tip MHC
  12764192 parţial8.17.02Baraj şi acumulare priză Trotuş, baraj mobil beton, Stotală = 288.239 mp, Steren_lac = 234.500 mp, Steren_baraj_priză = 6.098 mp, Sconstr_C1-baraj = 1.367 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 4.330 mp, Sconstr_C3-disipator = 401 mp, CF nr. 63132, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 28.108 mp, Sconstr_C1-canal = 14.753 mp, Sconstr_C2-anexă = 40 mp, Sconstr_C3-anexă = 17 mp, Sconstr_C4-decantor = 94 mp, Sconstr_C5-anexă = 46 mp, Sconstr_C6 sediu = 165 mp, Sconstr_C7-anexă = 15 mp, Sconstr_C8-anexă = 6 mp, Sconstr_C9-anexă = 6 mp, CF nr. 63133, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 16.265 mp, Sconstr_C1-canal = 16.265 mp, CF nr. 63135, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 3268 mp, Sconstr_C1-canal = 3.268 mp, CF nr. 63137, UAT Oneşti4.373.900CF 63132 UAT Oneşti, teren extravilan ape stătătoare şi curţi-construcţii, Steren = 234.500 mp3.558.434Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Oneşti; -; nr: -24,00 10 aniinvestiţii tip MHC

  Nr.
  crt.
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaValoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012345
  678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
  128101275 parţial8.03.01Bazin hidrografic Olt cu afluenţii de ordinele I-VI. lungime curs de apă codificat - 2.168,3 km, suprafaţă lucii de apă = 11.895.65 ha, resurse apă = 1.680 mil mc118.956.500CF nr. 35412 UAT Stăneşti, teren neîmprejmuit, extravilan, pârâul Cerna, Steren = 10.130 mp10.130Ţara: România; judeţul: Vâlcea;-; -; nr: -0,0602-4 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 35701 UAT Lădeşti, teren neîmprejmuit, extravilan, pârâul Cerna, Steren = 40.361 mp40.3610,060îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 35600 UAT Stroieşti, teren extravilan, ape curgătoare pârâul Cerna, Steren = 8.894 mp8,8940,060îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 35663 UAT Oteşani, teren extravilan, ape curgătoare pârâul Luncaivăţ, Steren = 16313 mp 16.3130,060îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 35680 UAT Oteşani, teren extravilan, ape curgătoare pârâul Luncavăţ, Steren = 6.252 mp6.2520,060îndepărtare material aluvionar
  129643218.17.03Baraj şi acumulare Gura Râului, CF nr. 101137, UAT Gura Râului, Stotală = 810.000 mp, S_lac = 653.000 mp, Sconstr_C1-baraj_şi_ anexe = 9.573 mp, Vt = 17,47 mil. mc, - vol. aten.-1,37 mil mc69.251.538CF nr. 101137 UAT Gura Râului, teren intravilan, ape stătătoare, curţi-construcţii şi neproductiv, Stotală = 810.000 mp, S_lac = 653.000 mp69.251.538
  Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr: -; DAO0,00310 anipiscicultură
  130101292 parţial8.03.01Bazinul hidrografic Olt cu afluenţii de ordinele I -VI, lungime curs de apă codificat = 1.457 km, suprafaţă lucii de apă = 2.056,42 ha, resursă teoretică de apă = 562,5 mil. mc20.564.200CF nr. 126004 UAT Sibiu, teren intravilan, ape curgătoare râul Cibin, Steren = 180.910 mp180.910Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr: -; DAO0,0602-4 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 103045 UAT Cârţişoara, teren extravilan, ape curgătoare râul Cârţişoara, Steren = 166.700 mp166.7002-4 aniîndepărtare material aluvionar
  131
  643008.17.03Acumulare nepermanentă Caracal S = expropriată = St = 456.004 mp, CF nr. 54190, UAT Caracal, volum total = 11,3 mil. mc, volum atenuare = 9,421 mil. mc; suprafaţă la nivelul coronamentului = mp; CF = ; volum total 4.980 mil mc2.245.619CF nr. 54190 UAT Caracal, teren intravilan curţi-construcţii şi teren extravilan ape stătătoare, Steren = 456.004 mp2.245.619Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; -; nr: -0,00310 anipiscicultură
  132642958.17.02Acumulare Dopca CF = 100531, UAT Hoghiz, St = 162.100 mp, h = 16 m, lungime = 160 m alimentare cu apă, volum = 0,85 mil. mc, volum = 0,2 mil. mc16.908.211CF nr. 100531 UAT Hoghiz, teren extravilan ape stătătoare, Steren = 162.100 mp16.908.211Ţara: România; judeţul: Braşov; satul Dopca; -; nr: -;DAO 0,003
  10 anipiscicultură
  133653468.28.01Canton hidrotehnic acumulare Tărlung; suprafaţă teren = 2.500 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 131 mp, C2-anexă = 141 mp; suprafaţă desfăşurată = C1 canton = 131 mp , C2-anexă = 141 mp; tip clădire = P; CF nr. 106930, UAT Săcele ; S = utilă = mp186.009CF nr. 106930 UAT Săcele, Steren = 2.500 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, Sconstr_C2-anexă = 141 mp, Sdesf_C2-anexă = 141 mp, tip clădire P186,009Ţara: România; judeţul: Braşov - ; municipiul Săcele; -; nr. -; DAO2.70010 aniactivităţi economice
  134101302 parţial8.03.01Bazin hidrografic Olt cu afluenţii de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.011.45 km, suprafaţă lucii de apă = 2.925.34 ha, resursă teoretică de apă = 1.960 mil. mc29.253.400CF nr. 100934 UAT Măieruş, baltă, Steren = 36.691 mp
  36.691Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO0,00310 anipiscicultură
  CF nr. 100142 UAT Măieruş, Steren = 38.174 mp 38,1740,00310 anipiscicultură
  135653448.28.01Canton hidrotehnic Chichiş; suprafaţă teren = 21.633 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 127 mp, C2-magazie = 72 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 254 mp, C2-magazie = 72 mp; tip clădire = P+1 ; CF = 23.337, UAT Chichiş; suprafaţă utilă = mp106.019CF nr. 23337 UAT Chichiş, Steren = 21.633 mp, Sconstr_C1- canton = 127 mp, Sdesf_C1-canton = 254 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 72 mp, Sdesf_C2-magazie = 72 mp, tip clădire P106.019Tara: România; judeţul: Covasna; comuna Chichiş; -; nr: 282A; DAO2.70010 ani
  activităţi economice
  136653438.28.01Canton hidrotehnic Covasna; suprafaţă teren = 1.405 mp; suprafaţă construită = C1-canton = 201 mp, C2-magazie = 44 mp, C3-atelier = 68 mp, C4-garaj = 66 mp; suprafaţă desfăşurată = C1-canton = 402 mp, C2-magazie = 44 mp, C3-atelier = 68 mp, C4-garaj = 66 mp; tip clădire = P+1; CF = 24390, UAT Covasna; suprafaţă utilă = mp226.611CF nr. 24390 UAT Covasna, Steren = 1.405 mp, Sconstr_C1- canton = 201 mp, Sdesf_C1-canton = 402 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 44 mp, Sdesf_C2-magazie = 44 mp, tip clădire P Sconstr_C3-atelier = 68 mp, Sdesf_C3-atelier = 68 mp, tip clădire P Sconstr_C4-garaj = 66 mp, Sdesf_C4-garaj = 66 mp, tip clădire P226.611Tara: România; judeţul: Covasna; oraş Covasna; str. Timar; nr: 26/c; DAO2,70010 aniactivităţi economice
  137653458.28.01Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc; suprafaţă teren = 4823 mp;Suprafaţă construită = S_C1-canton = 133 mp, S_C2-magazie = 21 mp,
  S_C3-pivniţa = 20 mp, S_C4- magazie = 67 mp, S_C5- atelier = 71 mp, S_C6- magazie = 142 mp; suprafaţă desfăşurată = S_C1-canton = 266 mp, S_C2- magazie = 21 mp, S_C3-pivniţă = 20 mp, S_C4- magazie = 67 mp, S_C5-atelier = 71 mp,S_C6-magazie = 142 mp; tip clădire = P+1; CF = 24590, UAT Târgu Secuiesc suprafaţă utilă = mp
  153.597CF nr. 24590 UAT Târgu Secuiesc, Steren = 4.823 mp, Sconstr_C1- canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 266 mp,clădire tip P+1, Sconstr_C2-magazie = 21 mp, Sdesf_C2-magazie = 21 mp, tip clădire P Sconstr_C3-pivniţă = 20 mp, Sdesf_C3-pivniţă = 20 mp, tip clădire P Sconstr_C4-magazie = 67 mp,Sdesf_C4-magazie = 67 mp, tip clădire PSconstr_C5- atelier = 71 mp, Sdesf_C5-atelier = 71 mp, clădire tip P, Sconstr_C6 magazie = 142 mp, Sdesf_C6-magazie = 142 mp, tip clădire P153.597Tara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; str. Papp Mihály; nr: 7; DAO2.70010 aniactivităţi economice

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea
  Valoarea de inventar(lei)Descrierea bunului propus spre închiriereValoarea bunului care se închiriază (lei)AdresaPreţul minim de pornire mp/lună (lei)DurataDestinaţia
  012345678910
  ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA LITORAL
  138639198.03.03Lacul Hagieni, suprafaţă cuvetă lac = 602.802 mp; CF = 107066, UAT Limanu, BH Litoral, lac natural liman fluviomarin1.072.064CF nr. 107066, teren extravilan, S = 602.802 mp; UAT Limanu1.072.064Ţara; România; judeţul Constanţa; comuna Limanu; nr. ; DA Dobrogea0,00810pescuit, acvacultură
  139639378.03.03Lacul Limanu suprafaţă cuvetă lac = 830.012 mp; BH Litoral, lac natural liman fluviomarin1.170.519CF nr. 107060, teren extravilan, ape stătătoare, neproductiv suprafaţa 830.012 mp; UAT Limanu1.170.519
  Ţara; România; judeţul Constanţa; comuna Limanu; DA Dobrogea0,00810pescuit, acvacultură
  140639208.03.03Balta Mangalia S = cuvetă lac = St = 944.990 mp, CF nr. 110377, UAT Mangalia, BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj (dig contur, stăvilar, stavilă desc. sig., tubulatură, valoare dragaj) mp; CF = 5.696.595CF nr. 110377, teren extravilan, ape stătătoare, neproductiv, S = 944.990 mp; UAT Mangalia 5.696.595Tara; România; judeţul Constanţa; municipiul Mangalia0,00810agrement
  141639138.03.03Lacul Domneasca BH Dunăre, lac natural fluviatil, suprafaţă = 93 ha, volum= 3,204 mil. mc
  1.017.367CF nr. 100063 UAT Seimeni teren extravilan pe care se află Lacul Domneasca S = 558.924 mp1.017.367Tara; Romania; judeţul Constanta; nr. ; DA Dobrogea 0,00810pescuit, acvacultură
  CF nr. 100065 UAT Seimeni, teren extravilanpe care se află Lacul Domneasca Mică; St = 371.427 mp
  14264001 parţial8.03.08Plajă cu destinaţie turistică, suprafaţă = 2.155.365 mp, judeţul Constanţa3.898.140Plaja Mamaia, CF nr. 227328, S = 11.083 mp, teren intravilan, neproductiv; UAT Constanţa18.656Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa
  Tarif plajă categoria I cu funcţia recreere/ divertisment - 12,65 lei/mp; tarif plajă categoria I cu funcţia sportivă - 2,52 lei/mp10agrement
  Plaja Constanţa, CF nr. 249034, S = 8.053 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; UAT Constanţa 13.778Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; ConstanţaTarif plajă cat. II cu funcţia recreere/ divertisment - 9,48 lei/mp; tarif plajă cat. II cu funcţia sportivă - 1,89 lei/mp; tarif plajă categoria III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; Tarif plajă cat. III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  Plaja Agigea, Stot. = 2.284 mp: CF nr. 109791, S = 405 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; CF nr. 109786, S = 671 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; CF nr. 109785; S = 824 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială CF nr. 109784; S = 384 mp teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială, UAT Agigea6.189Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa;Tarif plajă categoria III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; tarif plajă categoria III cu funcţia sportivă -1,28 lei/mp10
  agrement
  Plaja Eforie Nord, CF. nr. 103970, S = 1.205 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială2.028Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa; Tarif plajă categoria I cu funcţia recreere/divertisment - 12,65 lei/mp; Tarif plajă categoria I cu funcţia sportivă - 2,52 lei/mp; tarif plajă categoria II cu funcţia recreere/ divertisment - 9,48 lei/mp; tarif plajă categoria II cu funcţia sportivă - 1,89 lei/mp10agrement
  Plaja Eforie Sud, Stot. = 7.926 mp: CF nr. 103966, S = 6.615 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; CF nr. 103934, S = 770 mp, teren neproductiv, intravilan, teren cu destinaţie specială; CF nr. 103942, S = 541 mp, teren intravilan, neproductiv, teren cu destinaţie specială; UAT Eforie14.331Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa; Tarif plajă categoria II cu funcţia recreere/ divertisment - 9,48 lei/mp;Tarif plajă categoria II cu funcţia sportivă - 1,89 lei/mp; Tarif plajă categoria III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; Tarif plajă categoria III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  Plaja Tuzla, Stot. = 81.441 mp; CF nr. 106569, S = 5.237 mp, teren neproductiv, extravilan , neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; CF nr. 106570, S = 11.321 mp, teren neproductiv, extravilan, neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; CF nr. 106574, S = 12.122 mp, teren neproductiv, extravilan, neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; CF nr. 106.571, S = 13.663 mp, teren neproductiv, extravilan, neîmprejmuit; teren cu destinaţie specială; UAT Tuzla
  140.131Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; ConstanţaTarif plajă categoria III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; Tarif plajă categoria III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  Plaja Costineşti, Stot. = 61.599 mp: CF nr. 108114, S = 18.178 mp, neproductiv, intravilan, teren cu destinaţie specială; CF nr. 107979, S = 13.892 mp, neproductiv, intravilan, teren cu destinaţie specială; CF nr. 108120, S = 28.652 mp, neproductiv, intravilan, teren cu destinaţie specială; CF nr. 108116, S = 967 mp, neproductiv, intravilan, teren cu destinaţie specială; UAT Costineşti115.381Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; ConstanţaTarif plajă cat. I cu funcţia recreere/ divertisment - 12,65 lei/mp; Tarif plajă cat. I cu funcţia sportiivă - 2,52 lei/mp; tarif plajă cat. III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; Tarif plajă cat. III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  Plaja 23 August: Stot. = 40.185 mp: CF nr. 105216, S = 40.185 mp, teren neproductiv, intravilan, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; UAT 23 August72.626Ţara; România; Judeţ Constanţa; nr. ; Constanţa;
  Tarif plajă categoria III cu funcţia recreere/ divertisment - 6,32 lei/mp; Tarif plajă categoria III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  Plaja Saturn, CF nr. 110571, S = 1.009 mp, teren intravilan, neproductiv, neîmprejmuit; UAT Mangalia1.698Ţara; România; judeţ Constanţa; nr. ; Constanţa; Tarif plajă categoria II cu funcţia recreere/ divertisment - 9,48 lei/mp; tarif plajă categoria II cu funcţia sportivă - 1,89 lei/mp10agrement
  Plaja Mangalia, CF nr. 107682, S = 2.086 mp, teren neproductiv, intravilan, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; UAT Mangalia3.511Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa;Tarif plajă cat. I cu funcţia recreere/divertisment - 12,65 lei/mp;
  Tarif plajă cat. I cu funcţia sportivă - 2,52 lei/ mp; Tarif plajă cat. II cu funcţia recreere/divertisment - 9,48 lei/mp; tarif plajă cat. II cu funcţia sportivă - 1,89 lei/mp
  10 agrement
  Plaja 2 Mai, Stot. = 34.958 mp: CF nr. 106715, S = 4.104 mp, teren neproductiv, intravilan, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; CF nr. 106.731, S = 18.794 mp, teren neproductiv, intravilan, neîmprejmuit, teren cu destinaţie specială; CF nr. 110894, S = 12.060 mp, intravilan, neîmprejmuit; UAT Limanu57.762Ţara; România; judeţul Constanţa; nr. ; Constanţa;Tarif plajă cat. III cu funcţia recreere/divertisment - 6,32 lei/mp; tarif plajă cat. III cu funcţia sportivă - 1,28 lei/mp10agrement
  ----