Descărcați forma gratuită ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020Data intrării în vigoare 20-03-2020


  Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,ţinând cont de prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri,luând în considerare demersurile efectuate la nivel naţional pentru monitorizarea şi managementul infecţiilor şi potenţialelor infecţii cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi principalele atribuţii ale Ministerului Afacerilor Interne, este necesară adoptarea unor măsuri organizatorice în vederea prevenirii şi gestionării situaţiilor de risc care pot apărea în acest context, ca urmare a nerespectării măsurilor de izolare la domiciliu, carantinare şi internare dispuse.În temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1
  Pe durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, Poliţia Română şi Jandarmeria Română, prin structurile teritoriale din subordine, precum şi poliţia locală organizează în comun, sub coordonarea Poliţiei Române, dispozitive specifice pentru verificarea, la fiecare adresă/unitate sanitară, a respectării obligaţiei persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate de a nu părăsi locaţia în care sunt plasate.
  Articolul 2Direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale sprijină instituţiile prevăzute la art. 1, la solicitarea acestora, inclusiv prin transmiterea, în dinamică, a datelor de identificare şi a adreselor la care persoanele sunt izolate la domiciliu, carantinate sau internate către inspectoratele judeţene de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.Articolul 3Poliţia de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate desfăşoară activităţi specifice potrivit competenţelor, la solicitarea şi în sprijinul instituţiilor prevăzute la art. 1, în cazul nerespectării măsurilor de izolare la domiciliu, carantinare sau internare.Articolul 4Inspectoratele judeţene de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti centralizează şi raportează, zilnic, prin centrele judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei, respectiv al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei efectivele, mijloacele angrenate şi rezultatele verificărilor efectuate.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Bucureşti, 20 martie 2020.Nr. 50.----