Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 2 noiembrie 2015Data intrării în vigoare 31-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2021 până la data de 09-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 248 din 28 octombrie 2015, publicate in Monitorul Oficial nr. 813 din 2 noiembrie 2015, la data de 01 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016; LEGEA nr. 49 din 16 aprilie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Art. II și III din LEGEA nr. 49 din 16 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020, prevăd:
  Articolul II
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
  Articolul III
  (1) Pentru copiii care au drepturi stabilite la data intrării în vigoare a prezentei legi, stimulentul educaţional, aprobat în baza prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, se acordă până la finalizarea anului şcolar în curs.
  (2) După data prevăzută la alin. (1), dreptul la stimulentul educaţional încetează de drept, cu excepţia situaţiei în care familia se află în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, se instituie stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale.(2)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!