Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 15/1.311/2018pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 15 din 5 ianuarie 2018
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.311 din 29 decembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 12-01-2018
  Formă consolidată valabilă la data 16-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-04-2020 până la data de 29-05-2020

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 15/1311/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018, la data de 16 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 502/417/2020; ORDINUL nr. 633/470/2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. F.B. 85 din 5.01.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.971 din 29.12.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul 1