Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
NORMĂ nr. 19 din 29 noiembrie 2018privind distribuţia de asigurări
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 21 decembrie 2018Data intrării în vigoare 21-12-2018
  Formă consolidată valabilă la data 31-08-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-04-2020 până la data de 31-08-2021

  Abrogat de Alineatul (3) , Articolul 53 , Capitolul IX din NORMĂ nr. 22 din 11 august 2021 la data 01-09-2021  Notă CTCE Forma consolidată a NORMEI nr. 19 din 29 noiembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 1089 din 21 decembrie 2018, la data de 01 Septembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 28 din 13 decembrie 2019; NORMA nr. 21 din 1 aprilie 2020.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a)-e), g) şi h) şi alin. (2) lit. a), b) şi e)-g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 28.11.2018, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prevederi generale(1) Prezenta normă reglementează: a) intermediarii de asigurări, reasigurări şi asigurări auxiliare, încadrarea acestora în categorii;b) raporturile juridice dintre distribuitori şi canalele de distribuţie ale acestora;