Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORMĂ nr. 28 din 23 decembrie 2015privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 30 decembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 02-04-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-04-2020 până la data de 04-03-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a NORMEI nr. 28 din 23 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 978 din 30 decembrie 2015, la data de 02 Aprilie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 7 din 24 aprilie 2018; NORMA nr. 21 din 1 aprilie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,
  în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilorart. 173 alin. (1) lit. e)-j), l)-n), r) şi t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prevederi generale şi domeniul de aplicare(1) Prezenta normă stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţii asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, astfel:a) condiţiile de desfăşurare a activităţii de asigurare;b) condiţiile şi documentele necesare aprobării fuziunii sau divizării asigurătorilor;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!