Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019privind statutul poliţiştilor de penitenciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 30 iulie 2019Data intrării în vigoare 02-08-2019
  Formă consolidată valabilă la data 08-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-03-2020 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 145 din 22 iulie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019, la data de 08 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Reproducem mai jos prevederile art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 6 februarie 2020:
  Articolul II
  (1) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare, de conducere sau de execuţie, începute anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu mai continuă, acestea fiind reluate în acord cu noile dispoziţii legale şi în raport cu necesităţile instituţionale de ocupare; taxele plătite de candidaţii care nu se reînscriu la noile concursuri se restituie.
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se adoptă, prin ordin al ministrului justiţiei, regulamentul prevăzut la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează statutul funcţionarilor publici cu statut special din cadrul poliţiei penitenciare, denumiţi în continuare poliţişti de penitenciare.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!