Descărcați forma gratuită

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 19 din 14 martie 2020privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 martie 2020Data intrării în vigoare 17-03-2020
    Formă consolidată valabilă la data 21-03-2020 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-03-2020 până la data de 29-03-2020


    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 19 din 14 martie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 209 din 14 martie 2020, la data de 21 Martie 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.La data de 21-03-2020 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.