Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
DECIZIE nr. 15 din 15 mai 2010privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010Data intrării în vigoare 18-06-2010
  Formă consolidată valabilă la data 31-12-2021 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-11-2010 până la data de 31-12-2021

  Abrogat de Articolul 3 din DECIZIE nr. 6/1AGN din 9 iulie 2021 la data 01-01-2022  Notă CTCE Forma consolidată a DECIZIEI nr. 15 din 15 mai 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 408 din 18 iunie 2010, la data de 31 Decembrie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 15 din 15 mai 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 502 alin. (1) lit. f, art. 521 alin. (1), art. 522 lit. a) şi al art. 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, titlul XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, precum şi al art. 22 şi art. 23 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007,Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:Articolul 1Se adoptă Codul deontologic al medicului dentist, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3