Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 208 din 10 februarie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020Data intrării în vigoare 13-02-2020

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46.654 din 15.01.2020 al Direcţiei schimbări climatice şi dezvoltare durabilă,ţinând cont de art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare: – Acordul dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;– Decizia (UE) 2017/2.240 a Consiliului din 10 noiembrie 2017 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; şi
  – Decizia nr. 2.106/2019 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în ceea ce priveşte modificarea anexelor I şi II la acord,
  în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Costel Alexe
  Bucureşti, 10 februarie 2020.Nr. 208.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de serăalocate operatorilor de aviaţie pentru perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020
  Nr. crt.Numele operatoruluiIdentificatorul unic al operatorului (prevăzut în lista de operatori de aeronave a Comisiei Europene)AnulNumăr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  1.S.C. COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM - S.A.26582013
  135.528
  2014135.528
  2015135.528
  2016135.528
  2017135.528
  2018135.528
  2019135.528
  2020136.559
  2.S.C. CARPATAIR - S.A.26254201324.618
  201424.618
  201524.618
  201624.618
  201724.618
  201824.618
  201924.618
  202024.618
  3.VISION AIRLINES2729820130
  2014
  0
  20150
  20160
  20170
  20180
  20190
  20200
  4.S.C. BLUE AIR AVIATION - S.A.306002013153.915
  2014153.915
  2015153.915
  2016153.915
  2017153.915
  2018153.915
  2019153.915
  2020153.915
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!