Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 88 din 28 ianuarie 2020privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părţi din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timişoara, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020Data intrării în vigoare 13-02-2020

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU

  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2020.Nr. 88.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoaracare se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică ce administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se scoate din domeniul public al statului Valoarea totală a bunului imobil, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 fila 709 (lei)Valoarea părţii de imobil care se scoate din domeniul public al statului (lei)Valoarea părţii de imobil care rămâne în domeniul public al statului (lei)Temeiul legal în baza căruia partea de imobil se scoate din domeniul public al statului
  101502 (parţial)8.19.0145-57Judeţul TimişMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara CUI 4358096Teren în suprafaţă de 23.507 mp CF nr. 422493639.748599.218,6740.529,33Sentinţa civilă nr. 1.434/31.01.2013, pronunţată de Judecătoria Timişoara, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1.263/4.12.2013, pronunţată de Tribunalul Timiş
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoaracare se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se scoate din domeniul public al statuluiValoarea imobilului care se scoate din inventar, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 fila 709 (lei)Valoarea imobilului care se scoate din inventar, conform Raportului de expertiză tehnică judiciară* (lei)Temeiul legal în baza căruia imobilul se scoate din domeniul public al statului
  1015048.19.0145-112Judeţul TimişMinisterul Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara CUI 4358096Pavilion 45-112-01 clădire administrativă (P+1E) Sc = 635 mp CF nr. 4060953001.653.158Sentinţa civilă nr. 2.614/5.11.2014, pronunţată de Tribunalul Timiş, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 86/19.05.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara
  * Solicitat de Tribunalul Timiş în Dosarul nr. 15.098/325/2008.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!