Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 87 din 28 ianuarie 2020privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2020Data intrării în vigoare 13-02-2020

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil cu nr. MFP 147176, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
  Ion Ştefan
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Ionel Tescaru
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 28 ianuarie 2020.Nr. 87.
  ANEXĂActualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. MFP 147176din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)26369185MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI
  2. Ordonator secundar de credite 
  3. Ordonator terţiar de credite14935787AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finalizării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare  
  GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei), după reevaluareSituaţia juridicăSituaţie juridică actualăTip bun (imobil, teren etc.)
  Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
  1471768.29.08Parte imobil sediu A.N.R.S.C., Agenţia Teritorială Nord-EstSuprafaţa construită - 102,41 mp; suprafaţa utilă totală - 100,73 mp; data punerii în funcţiune: anul 1982; regimul de înălţime: etajul 1 al unui bloc tip condominiu P+M+6E; C.F. nr. 50855-C1-U6 UAT Botoşani; nr. cadastral: 50855-C1-U6N - Calea Naţională E - bloc locuinţe S - alei pietonale V - bloc locuinţeŢara: România, judeţul: municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 70, sc. A (fosta stradă Marchian nr. 1, bl. G3, sc. A)2004330.854Hotărârea Guvernului nr. 730/2004; Hotărârea Guvernului nr. 958/2016În administrare imobil
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!