Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ANEXĂ din 27 septembrie 2018reprezentând anexa nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 bis din 5 octombrie 2018Data intrării în vigoare 05-10-2018
  Formă consolidată valabilă la data 31-12-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2019 până la data de 22-11-2022  Conţinută de ORDINUL nr. 1.075 din 27 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a ANEXEI din 27 septembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 847 bis din 5 octombrie 2018, la data de 31 Decembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.441 din 18 decembrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Judeţul ALBA
  Nr. crt. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul Unitatea administrativ-teritorială
  1 Alba BCPI Alba Iulia municipiul Alba Iulia

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!