Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 40 din 9 august 2006pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006Data intrării în vigoare 20-08-2006
  Formă consolidată valabilă la data 30-12-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-12-2019 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 40 din 9 august 2006, publicate în Monitorul Oficial nr. 707 din 17 august 2006, la data de 30 Decembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 61 din 22 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 62 din 21 martie 2008; ORDONANŢĂ nr. 3 din 16 ianuarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 decembrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.Articolul 1(1) Prezenta ordonanţa stabileşte mecanismul de susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.(2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 "Protecţia mediului înconjurător".Articolul 2(1)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!