Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.037 din 10 decembrie 2019pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 18 decembrie 2019Data intrării în vigoare 18-12-2019


  În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1), precum şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 694/2016 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (2) În cazul investigaţiilor declanşate anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, în ceea ce priveşte acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale potrivit prevederilor art. 57 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică regimul legal în vigoare la data declanşării lor.Articolul 3Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 4
  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Bogdan Marius Chiriţoiu
  Bucureşti, 10 decembrie 2019.Nr. 1.037.ANEXĂ Deschideți INSTRUCTIUNIprivind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!