Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
RAPORT nr. 27.701 din 18 noiembrie 2019privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Românie
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 2 decembrie 2019Data intrării în vigoare 02-12-2019

    - extras -În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (1), (4) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2019, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 26.08.2019-15.11.2019 s-a desfăşurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de Partidul Noua Românie în anul 2018, perioada verificată fiind 1.01.2018-31.12.2018.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că în anul 2018 veniturile Partidului Noua Românie au totalizat 56.719,31 lei, după cum urmează: 48.362,91 lei - venituri din cotizaţii, 4.522,05 lei - venituri din donaţii, 3.799,34 lei - transferuri trezorerie şi 35,01 lei - venituri din diferenţe de curs valutar. Cheltuielile au fost în sumă de 48.418,86 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 49 alin. (3) şi ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.
    Bucureşti, 18 noiembrie 2019.Nr. 27.701.-----

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!