Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 603 din 20 noiembrie 2019pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru ale Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 29-11-2019În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile cuprinse în art. 87 alin. (3), art. 88 şi 89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/C/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 şi 127 bis din data de 9 februarie 2018,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.Articolul 1(1) Se aprobă Normele tehnice de lucru ale Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzute în anexă.(2) Normele prevăzute la alin. (1) reglementează modalitatea de desfăşurare a activităţilor specifice Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului şi birourilor şi compartimentelor prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Anexa face parte integrantă din prezenta decizie şi nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, şi unităţile subordonate, prin birourile şi compartimentele de prevenire a criminalităţii şi terorismului duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
    Cristian Pleşa
    Bucureşti, 20 noiembrie 2019.Nr. 603.-----

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!