Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 475 din 29 noiembrie 2019privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gheorghe Cojanu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 29-11-2019Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor nr. 45.888 din 29 noiembrie 2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/20.293/A.T. din 29 noiembrie 2019,în temeiul art. 29, art. 502 alin. (1) lit. h), art. 503 alin. (1) şi (2), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Gheorghe Cojanu i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.(2) Domnul Gheorghe Cojanu predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Bucureşti, 29 noiembrie 2019.Nr. 475.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!