Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂREA nr. 84 din 28 noiembrie 2019asupra sesizării privind modalitatea de numărare a voturilor valabil exprimate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, formulată de domnul Petru Bojin
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 29-11-2019


  Valer Dorneanu- preşedinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Claudia-Margareta Krupenschi- magistrat-asistent-şef
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, domnul procuror Liviu Drăgănescu.1. Pe rol se află soluţionarea cererii de „eliminare de la numărătoarea finală“ a unor voturi valabil exprimate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, formulată de domnul Petru Bojin.2. Cererea a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 9.875 din data de 28 noiembrie 2019 şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.172F/2019.
  3. În temeiul prevederilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cererile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlaltor documente aflate la dosar. 4. În motivarea cererii, domnul Petru Bojin consideră că votul exprimat în ziua de duminică, 24 noiembrie 2019, cu prilejul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României, s-a realizat cu încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări“ şi, respectiv, a art. 1 alin. (1) din aceasta, conform căruia „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil“. 5. Se susţine că cetăţenii români din străinătate au fost privilegiaţi faţă de cetăţenii români din România, deoarece primii au avut posibilitatea să îşi exprime voturile pentru cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României pe parcursul zilelor de vineri, 22 noiembrie 2019, şi, respectiv, de sâmbătă, 23 noiembrie 2019, în timp ce a doua categorie de cetăţeni români a avut la dispoziţie doar ziua de duminică, 24 noiembrie 2019. În plus, se arată că în hotărârea de validare a rezultatului primului tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din anul 2019, Curtea Constituţională nu a precizat ca date pentru al doilea tur de scrutin zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie 2019, ci doar data de 24 noiembrie 2019. Autorul contestaţiei conchide că, în ipoteza în care Curtea Constituţională va constata încălcarea art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală pentru voturile exprimate la secţiile de votare din străinătate în data de 22 şi, respectiv, 23 noiembrie 2019, aceasta să solicite Biroului Electoral Central excluderea de la numărătoarea finală a respectivelor voturi. 6. Susţineri de aceeaşi natură, referitoare la privilegierea cetăţenilor români din străinătate faţă de cetăţenii români aflaţi pe teritoriul României, sunt formulate cu privire la exprimarea votului prin corespondenţă, modalitate de care beneficiază numai prima categorie de cetăţeni români. Şi în acest caz, al admiterii acestor susţineri pe considerentul încălcării art. 16 alin. (1) din Constituţie, autorul contestaţiei învederează Curţii Constituţionale să solicite Biroului Electoral Central eliminarea de la numărătoarea finală a voturilor exprimate astfel. 7. De asemenea se semnalează o altă situaţie ce contravine atât art. 1 alin. (1), cât şi art. 16 alin. (1) din Constituţie, definită, în esenţă, de faptul că votul cetăţenilor români care trăiesc în străinătate poate influenţa, în condiţiile actuale de vot din străinătate, alegerea Preşedintelui României. Astfel, deşi au dreptul de vot, aceşti cetăţeni români nu resimt în mod direct rezultatul votului lor, în sensul că vor „trăi la fel în străinătate, situaţia lor rămâne la fel în străinătate“, în timp ce, pentru cetăţenii români ce locuiesc în România, rezultatul votului influenţat de cetăţenii români din străinătate are un efect direct asupra vieţii lor, fie într-un sens pozitiv, fie negativ. Se afirmă, astfel, că „la conducerea României poate să ajungă un preşedinte ales de cetăţeni români plecaţi de zeci de ani din România, cetăţeni români care nu au vizitat România de zeci de ani, cetăţeni români care sunt loiali (cel puţin din punct de vedere fiscal) altui stat, cetăţeni români care plătesc impozite şi taxe în alte state, dar care hotărăsc cum va fi condusă România cetăţenilor români care plătesc impozite şi taxe în România, cetăţeni români care au domiciliul în alte state, dar care hotărăsc cum va fi condusă România cetăţenilor români care au domiciliul în România.“ În atare condiţii, în care cetăţeni care trăiesc în afara ţării decid cine este preşedintele ţării, România nu poate fi un stat suveran şi independent conform art. 1 alin. (1) din Constituţie. Prin urmare, şi pentru această situaţie, autorul contestaţiei consideră că Biroul Electoral Central ar trebui să excludă de la numărătoarea finală aceste voturi. 8. Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită respingerea, ca inadmisibilă, a cererii formulate.CURTEA,
  examinând cererea în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, reţine următoarele: 9. Atribuţiile Curţii Constituţionale, în ansamblul procesului electoral referitor la alegerea Preşedintelui României, sunt reglementate de prevederile art. 3, art. 31, art. 42 alin. (7) şi ale art. 52-54 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 10. Prevederile legale mai sus menţionate sunt edictate în aplicarea dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, iar acestea nu presupun vreo atribuţie a Curţii Constituţionale referitoare la renumărarea voturilor, de vreme ce această atribuţie revine, potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroului Electoral Central, care „dispune renumărarea voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi a rezultatului alegerilor, în situaţia în care constată că au fost comise erori sau există neconcordanţe între datele consemnate în procesele-verbale.“11. Or, din examinarea contestaţiei formulate de domnul Petru Bojin, Curtea reţine, pe de o parte, că acesta solicită, în realitate, renumărarea voturilor valabil exprimate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019. Pe de altă parte, Curtea observă că autorul contestaţiei nu precizează dacă s-a adresat, în prealabil, Biroului Electoral Central pentru soluţionarea acesteia, iar din verificările operate pe site-ul acestei din urmă instituţii nu rezultă că ar fi emisă o atare decizie.12. Având în vedere faptul că instanţa de contencios constituţional nu are competenţa legală de a soluţiona prezenta contestaţie, rezultă că aceasta urmează să fie respinsă ca inadmisibilă. 13. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 37 şi art. 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 52 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:
  Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea privind modalitatea de numărare a voturilor valabil exprimate în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin organizat pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, formulată de domnul Petru Bojin.Hotărârea este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2019.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent-şef,
  Claudia Margareta Krupenschi
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!