Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2019privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 8 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 11-11-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 din 28 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.117 din 29 decembrie 2018, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 38(1) Creditele de angajament prevăzute în fişa programului «Etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiilor bugetare ale anilor 2017-2019, se utilizează, în anii următori, în condiţiile legii, pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale pentru obiectivele de investiţii din etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
  2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul judeţelor care intră sub incidenţa alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanţarea obiectivelor de investiţii pentru care s-au depus solicitări, în termenul legal, în anul 2018, care au fost incluse în analiza de specialitate şi nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEŞCANU
  Bucureşti, 7 noiembrie 2019.Nr. 202.-----