Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 538 din 4 noiembrie 2019pentru stabilirea dimensiunilor şi a tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 8 noiembrie 2019Data intrării în vigoare 08-11-2019

  Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole nr. 280.423 din 25.10.2019,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ff) şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile:– Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 1.08.2017;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei reţele de colectare de informaţii contabile privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se stabilesc dimensiunile pentru exploataţiile de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) exploataţie de creştere a suinelor de subzistenţă - exploataţie agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete de porcine;b) exploataţie mică de creştere a suinelor - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 6 şi 65 de capete de porcine;c) exploataţie medie de creştere a suinelor - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 66 şi 130 de capete de porcine;d) exploataţie mare de creştere a suinelor - exploataţie agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine.
  Articolul 2Se stabilesc tipurile exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel:a) exploataţie noncomercială de suine - exploataţie de creştere a suinelor de subzistenţă, pentru consum familial, prevăzută la art. 1 lit. a), cu animale înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A.), care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate specifice, deţinută de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului;b) exploataţie comercială de tip A de suine - exploataţie de suine prevăzută la art. 1 lit. b), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, înregistrată sanitar-veterinar, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate specifice, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului;c) exploataţie comercială de suine - exploataţie de suine prevăzută la art. 1 lit. c) şi d), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate specifice şi este autorizată sanitar-veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului;d) exploataţie de suine din rasele Bazna şi Mangaliţa care comercializează animalele care depăşesc necesarul de consum familial - exploataţie de suine prevăzută la art. 1 lit. b), înregistrată sanitar-veterinar, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate specifice, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, sau de persoane fizice neînregistrate la oficiul registrului comerţului, în care numărul de animale depăşeşte necesarul de consum familial, acestea fiind valorificate în baza atestatului de producător şi carnetului de comercializare, potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 3Responsabilitatea trecerii dintr-un tip de exploataţie în altul, aşa cum sunt prevăzute la art. 2, intră în obligaţia crescătorilor de suine.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 4 noiembrie 2019.Nr. 538.-----