Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (29.09.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 38 din 20 octombrie 2019privind stabilirea listei sediilor secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 octombrie 2019Data intrării în vigoare 21-10-2019
  Formă consolidată valabilă la data 06-11-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-11-2019 până la data de 29-09-2020

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 38 din 20 octombrie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 851 din 21 octombrie 2019, la data de 06 Noiembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 40 din 5 noiembrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 10,23 şi art. 66 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H/2019 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României,ţinând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr. 9/D/2019^1 privind termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019,^1 Decizia Biroului Electoral Central nr. 9/D/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. având în vedere Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2019^2 pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 3 octombrie 2019, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare a acestora,^2 Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 37/2019^3 pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în data de 11 octombrie 2019, precum şi a unor măsuri pentru buna organizarea a acestora, precum şi pentru modificarea pct. 368 din anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 35/2019,^3 Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 37/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.observând propunerile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, transmise prin adresele Ministerului Afacerilor Externe nr. F/10.664 din 14 octombrie 2019, nr. F/10.764 din 16 octombrie 2019, nr. F/10.858 din 17 octombrie 2019, nr. F/10.893 din 18 octombrie 2019, nr. F/10.897 din 18 octombrie 2019 şi nr. F/10.927 din 19 octombrie 2019,constatând apariţia unei situaţii obiective care a determinat renunţarea la propunerile privind secţiile de votare nr. 170, 174, 203 şi 205 din Republica Federală Germania,în baza notei Departamentului suport organizatoric electoral nr. 23.739 din 18 octombrie 2019, elaborată în temeiul art. 19 lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2019, prin care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor necesare pentru aprobarea propunerilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe în datele mai sus menţionate, şi se propune lista şi numerotarea secţiilor de votare din străinătate pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019,în temeiul art. 23 alin. (7) şi al art. 104 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!