Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 753 din 14 octombrie 2019privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019Data intrării în vigoare 16-10-2019În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D“, poziţiile 14, 15 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  14.COMBINAŢII (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM **1 β)J05AP53
  15.DASABUVIRUM **1 βJ05AP09
  ........................................................................................................................
  17.COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM) **1 βJ05AP54
  b)
  la punctulG7 „Ciroza hepatică“, poziţiile 18, 19 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  18.COMBINAŢII (OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM **1 β)J05AP53
  19.DASABUVIRUM **1 βJ05AP09
  .............................................................................................................................
  21.COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM) **1 βJ05AP54
  c) la punctul G17 „Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)“, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:
  6.
  RITUXIMABUM ^**1L01XC02
  d) la punctul G31a „Boala cronică inflamatorie intestinală“, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:
  3.VEDOLIZUMABUM ^**1L04AA33
  e) la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1.RITUXIMABUM ^**1 (concentraţia 500 mg)L01XC02
  f) la punctul G31b „Poliartrita reumatoidă“, după poziţia 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia 10, cu următorul cuprins:
  10.TOFACITINIB^**1L04AA29
  g) la punctul G31c „Artropatia psoriazică“, după poziţia 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:
  6.CERTOLIZUMAB PEGOL**1L04AB05
  h) la punctul G31f „Psoriazis cronic sever (plăci)“, poziţia 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  6.USTEKINUMABUM**1L04AC05
  2. La sublista C ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%“, secţiunea C2 ,,DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc“ se modifică şi se completează după cum urmează:a) la punctulP1 „Programul naţional de boli transmisibile“ subpunctul A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală“, poziţiile 22^5 şi 22^7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  22^5COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)J05AR17
  ........
  ........................................................................................................
  22^7COMBINAŢII (EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXIL)J05AR03
  b) la punctul P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ subpunctul A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere, Medicaţie specifică antiretrovirală“, după poziţia 22^7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22^8, cu următorul cuprins:
  22^8EFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILJ05AR06
  c) la punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţia 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  117.PANOBINOSTATUM **1L01XX42
  d) la punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţia 122 se abrogă;e) la punctul P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 128 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 129-134, cu următorul cuprins:
  129.NIVOLUMABUM **1L01XC17
  130.IXAZOMIB**1L01XX50
  131.MIDOSTAURINUM **1L01XE39
  132.AVELUMABUM **1L01XC31
  133.COMBINAŢII (TRIFLURIDINUM + TIPIRACILUM )**1L01BC59
  134.CERITINIBUM**1L01XE28
  f) la punctul P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziţia 43 se introduc două noi poziţii, poziţiile 44 şi 45, cu următorul cuprins:
  44.LIRAGLUTIDUM**A10BJ02
  45.
  INSULINUM DEGLUDEC**A10AE06
  g) la punctul P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subpunctul P6.1 „Hemofilie şi talasemie“, după poziţia 9 se introduc două noi poziţii, poziţiile 10 şi 11, cu următorul cuprins:
  10.TUROCTOCOG ALFA**B02BD02
  11.EFTRENONACOG ALFA**B02BD04
  h) la punctul P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subpunctul P6.8 „Boala Fabry“, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins:
  2.MIGALASTATUM**A16AX14
  i) la punctul P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, după subpunctul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“ se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.25, cu următorul cuprins:P6.25 Boala Castelman
  1.SILTUXIMABUM **1L04AC11
  Articolul IIPrevederile art. I pct. 1 lit. h) şi art. I pct. 2 lit. c) intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019.Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătăţii,
  Tiberius-Marius Brădăţan,

  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 14 octombrie 2019.Nr. 753.-----