Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 324 din 1 octombrie 2019privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 9 octombrie 2019Data intrării în vigoare 09-10-2019

  Având în vedere: – Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.584 din 4.09.2019;– art. 5.4, 6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002, în temeiul prevederilor art. 2 lit. d) şi art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 13 august 2018.Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 1 octombrie 2019.Nr. 324.Anexa nr. 1TARIFEpentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolierMOTORINĂ ŞI BIODIESEL
  Tipul prestaţieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă
  Cantităţi încărcate la navă:  
  cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună17,25
  între 30.000 şi 50.000 tone/lună16,30
  peste 50.000 tone/lună15,33
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate17,23
  Descărcare motorină din autocisterne în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate19,67
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secţia Platformă SudIndiferent de cantitate9,74
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secţia Platformă NordIndiferent de cantitate12,70
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secţia Platformă Port
  Indiferent de cantitate11,95
  Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secţia Platformă Sud, cu pompa barjelorIndiferent de cantitate27,33
  Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secţia Platformă Sud, cu pompa navelorIndiferent de cantitate27,33
  Încărcare motorină din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate22,25
  Încărcare motorină din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate23,03
  Încărcare motorină din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate16,70
  Încărcare din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lotIndiferent de cantitate19,18
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
  Descărcare biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiţionareIndiferent de cantitate13,50
  Descărcare biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiţionareIndiferent de cantitate20,01
  Condiţionare motorină prin amestec cu biodieselIndiferent de cantitate9,60
  Încărcare din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lotIndiferent de cantitate1.918,12
  BENZINĂ
  Tipul prestaţieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din cisterne de cale ferată şi încărcare la navăCantităţi încărcate la navă:
  cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună15,33
  între 30.000 şi 50.000 tone/lună14,88
  peste 50.000 tone/lună13,43
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcarea ulterioară la cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate15,34
  Descărcare din navă în rezervorIndiferent de cantitate10,01
  Descărcare din barje în rezervorIndiferent de cantitate11,24
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate17,23
  Încărcare din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate22,22
  Încărcare din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate14,85
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
  ŢIŢEI
  Tipul prestaţieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din navă şi predare la S.C. CONPET - S.A.Cantităţi mai mici de 100.000 tone/lună16,57
  Între 100.000 şi 190.000 tone/lună16,05
  Între 190.000 şi 230.000 tone/lună12,78
  Peste 230.000 tone/lună
  12,22
  Descărcare din navă în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate12,70
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate22,25
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la naveIndiferent de cantitate17,45
  Încărcare din rezervor la navăIndiferent de cantitate13,93
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate3,46
  Descărcare din navă în rezervor şi pompare din rezervor la navăIndiferent de cantitate24,18
  Descărcare între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalaţiile prestatoruluiIndiferent de cantitate6,44
  Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductăIndiferent de cantitate8,79
  Predare din rezervor pe conductăIndiferent de cantitate5,94
  NOTĂ:Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.
  Anexa nr. 2TARIFEpentru derularea operaţiunilor de depozitare prin terminalul petrolierMOTORINĂ ŞI BIODIESEL

  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,16
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,22
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an 0,39
  - pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 300.000 tone/an0,36
  - pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 400.000 tone/an0,31
  - pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an0,27
  BENZINĂ ŞI ŢIŢEI
  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,16
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,22
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport0,39
  NOTE:1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero“.3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.
  -----