Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHID din 9 august 2019privind profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019


  Aprobat prin ORDINUL nr. 1241 din 9 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 10 septembrie 2019.
  Editori: Prof. Dr. Elvira Brătilă, Prof. Dr. Claudia Mehedinţu (c) Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România; Colegiul Medicilor din România, 2019. Grupul de Coordonare al procesului de elaborare a ghidurilor încurajează schimbul liber şi punerea la dispoziţie în comun a informaţiilor şi dovezilor cuprinse în acest ghid, precum şi adaptarea lor la condiţiile locale.
  Orice parte din acest ghid poate fi copiată, reprodusă sau distribuită, fără permisiunea autorilor sau editorilor, cu respectarea următoarelor condiţii: (a) materialul să nu fie copiat, reprodus, distribuit sau adaptat în scopuri comerciale; (b) persoanele sau instituţiile care doresc să copieze, reproducă sau distribuie materialul, să informeze Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România şi Colegiul Medicilor din România; şi (c) Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România şi Colegiul Medicilor din România să fie menţionate ca sursă a acestor informaţii în toate copiile, reproducerile sau distribuţiile materialului. Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii prin Ordinul ............. cu modificările şi completările ulterioare şi avizat favorabil de Colegiul Medicilor din România şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. PRECIZĂRI Ghidurile clinice pentru Obstetrică şi Ginecologie sunt elaborate sistematic la nivel naţional cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale. Ele prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii obstetricieni/ginecologi şi de alte specialităţi, precum şi de cadrele medicale auxiliare implicate în îngrijirea pacientelor cu afecţiuni ginecologice şi obstetricale. Deşi ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenţionează să înlocuiască raţionamentul practicianului în fiecare caz individual. Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanţele individuale şi opţiunea pacientei, precum şi resursele, caracterele specifice şi limitările instituţiilor de practică medicală. Este de aşteptat ca fiecare practician care aplică recomandările în scopul diagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raţionament medical independent în contextul circumstanţial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al pacientei în funcţie de particularităţile acesteia, opţiunile diagnostice şi curative disponibile. Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informaţia conţinută în ghid să fie corectă, redată cu acurateţe şi susţinută de dovezi. Dată fiind posibilitatea erorii umane şi/sau progresele cunoştinţelor medicale, ele nu pot şi nu garantează că informaţia conţinută în ghid este în totalitate corectă şi completă. Recomandările din acest ghid clinic sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul actual. În absenţa dovezilor publicate, ele sunt bazate pe consensul experţilor din cadrul specialităţii. Totuşi, ele nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere şi opiniile tuturor clinicienilor şi nu le reflectă în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator. Ghidurile clinice nu sunt gândite ca directive pentru un singur curs al diagnosticului, managementului, tratamentului sau urmăririi unui caz, sau ca o modalitate definitivă de îngrijire a pacientei. Variaţii ale practicii medicale pot fi necesare pe baza circumstanţelor individuale şi opţiunii pacientei, precum şi resurselor şi limitărilor specifice instituţiei sau tipului de practică medicală. Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale şi documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat. Instituţiile şi persoanele care au elaborat acest ghid îşi declină responsabilitatea legală pentru orice inacurateţe, informaţie percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor. De asemenea, ele nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru informaţiile referitoare la produsele farmaceutice menţionate în acest ghid. În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente şi să confirme că informaţia conţinută în recomandări, în special dozele medicamentelor, este corectă. Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Elaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului faţă de altele similare care nu sunt menţionate în document. Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs. Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire şi actualizare continuă. Cea mai recentă versiune a acestui ghid poate fi accesată prin internet la adresa www.sogr.ro. Cuprins1. Introducere2. Scop
  3. Metodologie de elaborare şi revizie3.1. Etapele procesului de elaborare3.2. Principii3.3. Etapele procesului de revizie3.4. Data reviziei4. Structură5.
  Evaluare şi diagnostic5.1. Evaluarea riscului endocarditei bacteriene5.2. Principii generale. Factori de risc implicaţi în apariţia infecţiilor postoperatorii5.3. Agenţi patogenici frecvent întâlniţi în patologia ginecologică şi obstetrică
  6. Conduită6.1. Profilaxia endocarditei bacteriene în intervenţiile ginecologice şi obstreticale6.2. Profilaxia antibiotică recomandată endocarditei bacteriene6.3. Antibioticoprofilaxia în practica ginecologică în absenţa riscului de endocardită bacteriană6.3.1.
  Histerectomia abdominală, vaginală, laparoscopică sau robotică
  6.3.2. Laparotomia exploratorie şi laparoscopia diagnostică6.3.3. Histerosalpingografie, cromopertubaţie, sonohisterografie şi histeroscopie6.3.4. Inserţia sau extracţia DIU, biopsia endometrială, ablaţia de endometru6.3.5. Inducerea avortului/dilataţie cervicală şi evacuare6.3.6. Intervenţii uroginecologice6.3.7. Chirurgia radicală pentru cancere ginecologice (ovar, endometru, col, vagin, vulvă)
  6.3.8. Chirurgia cancerului mamar (tratament conservator sau mastectomie)6.3.9. Proceduri excizionale cervicale (ERAD, biopsie, curetaj de endocol)6.3.10. Puncţia ovariană pentru recoltare de ovocite şi embriotransfer
  6.4. Profilaxia cu antibiotice în obstretică în absenţa riscului de endocardită bacteriană6.4.1. Operaţia cezariană6.4.2. Ruptura prematură şi precoce de membrane6.4.3. Operaţia cezariană în caz de corioamniotită
  6.4.4. Controlul instrumentar al cavităţii uterine postpartum (hemoragie în postpartumul imediat sau endometrită)6.4.5. Alte proceduri
  7. Urmărire şi monitorizare7.1. Paciente internate în secţia de Ginecologie7.2. Pacientele internate în secţia Obstetrică
  8. Aspecte administrative10. AnexeAnexa 1. Lista participanţilor la Reuniunea de Consens de la Bucureşti, 29-30 Martie 2019Anexa 2. Grade de recomandare şi nivele ale dovezilorAnexa 3. Sistemul de clasificare a plăgilor postoperatorii. Criterii pentru definirea infecţiilor de situs operatorAnexa 4. Patologii cardiace asociate cu risc important de evenimente adverse cauzate de endocardită bacterianăAnexa 5. Rezumat şi concluzii în recomandarea administrării antibioticelorAnexa 6. Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia ginecologică - rezumatAnexa 7. Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia obstetricală - rezumatAnexa 8. Dozele recomandate şi intervalul de redozare pentru cele mai comune antibiotice utilizate în obstetrică-ginecologieAnexa 9. Consideraţii speciale referitoare la antibioticoprofilaxia în obstetrică şi ginecologie - categorii particulare de paciente, aspecte particulare intraoperatoriiAnexa 10. Antibioticoprofilaxia recomandată pentru operaţia cezariană la pacientele cu colonizare cu Stafilococ auriu Meticilino-rezistent (MRSA)
  Grupul de Coordonare a Elaborării ghidurilor (2009) Comisia Consultativă de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii Publice Profesor Dr. Gheorghe Peltecu, preşedinte Profesor Dr. Radu Vlădăreanu, secretar Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Colegiului Medicilor din România Profesor Dr. Vlad Tica, preşedinte Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România Profesor Dr. Florin Stamatian, preşedinte Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Dr. Roxana Radu, reprezentant Preşedinte - Profesor Dr. Florin Stamatian Co-preşedinte - Profesor Dr. Gheorghe Peltecu Secretar - Profesor Dr. Radu Vlădăreanu Membrii Grupului Tehnic de Elaborare a ghidului (2009) Coordonator Profesor Dr. Gheorghe Peltecu Scriitor Dr. Laura Giurcăneanu
  Membri Profesor Dr. Dimitrie Nanu Dr. Ilinca Gussi Dr. Mircea Preda Dr. Doina Mihăilescu Integrator Dr. Alexandru Epure Evaluatori externi Profesor Dr. Bogdan Marinescu Profesor Dr. Radu Vlădăreanu
  Grupul de Coordonare a Reviziei ghidurilor (2019) Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România Profesor Dr. Radu Vlădăreanu, preşedinte Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii Profesor Dr. Nicolae Suciu, preşedinte Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Colegiului Medicilor din România Profesor Dr. Radu Vlădăreanu, preşedinte
  Membrii Grupului Tehnic de Revizie a ghidului (2019) Coordonatori Profesor Dr. Elvira Brătilă Profesor Dr. Claudia Mehedinţu Scriitor Asist. Univ. Dr. Diana Elena Comandaşu Membri Dr. Cătălin Bogdan Coroleucă Asist. Univ Dr. Ciprian Andrei Coroleucă Integrator Dr. Alina-Gabriela Marin Evaluatori externi Profesor Dr. Manuela Russu Profesor Dr. Radu Vlădăreanu ABREVIERI
  AGREE Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (Revizia Ghidurilor pentru Cercetare şi Evaluare) ATI Anestezie şi Terapie Intensivă DIU Dispozitiv intrauterin DSA Defect de sept interatrial DSV Defect de sept interventricular g Gram GTE Grup Tehnic de Elaborare GTR Grup Tehnic de Revizie °C Grade Celsius h Oră i.m. Intramusculari.v. Intravenos kgc Kilograme corp OG Obstetrică-Ginecologie ONU Organizaţia Naţiunilor Unite mil Milioane mg Miligram MRSA Stafilococ auriu Meticilino-rezistent SGB Streptococ grup B
  SOGR Societatea de Obstetrică-Ginecologie din România UI Unităţi internaţionale UNFPA United Nations Population Fund (Fondul ONU pentru Populaţie)
  1. INTRODUCERE Scopul antibioticoprofilaxiei este să prevină apariţia infecţiei, nu să trateze boala. În contrast cu utilizarea în scop terapeutic a antibioticelor, profilaxia trebuie administrată înaintea potenţialei expuneri şi în mod uzual petru o durată scurtă. Scopul antibioticoprofilaxiei este să genereze nivele tisulare optime la momentul contaminării bacteriene. Temporizarea administrării chiar şi cu câteva ore reduce sau elimină beneficiul antibioticoprofilaxiei. În mod ideal, agentul antimicrobian de elecţie ar trebui să aibă o incidenţă scăzută a efectelor adverse, să aibă timp de acţiune îndelungat, să fie ieftin şi să aibă acţiune ţintită asupra microorganismelor patogene potenţiale, care sunt reprezentate în mod uzual de flora endogenă. Complicaţiile infecţioase după chirurgia în obstetrică şi ginecologie reprezintă o sursă semnificativă de morbiditate şi potenţială mortalitate. Acestea includ infecţii ale tractului urinar,endometrită sau endomiometrită, infecţia sau dehiscenţa plăgilor, infecţia perineală, celulita sau abcesul pelvic, peritonita şi sepsisul, ceea ce duce la prelungirea spitalizării şi la creşterea costurilor de asistenţă medicală. (1) Au fost făcute multe eforturi pentru a studia efectul antibioticelor profilactice în reducerea morbidităţii cauzate de infecţiile postoperatorii. Au fost investigate o multitudine de tipuri de antibiotice, modalităţi de dozare, şi căi de administrare. Din păcate, au fost efectuate puţine studii comparative, lăsându-i astfel clinicianului incertitudini cu privire la superioritatea unui anumit regim. Prezenţa microorganismelor rezistente la antibiotice incluzând Staphylococcus aureus meticilino-rezistent, Enterococcus vancomicino-rezistent şi bacteriile producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins reprezintă o problemă de management. (2) Atât morbiditatea cât şi mortalitatea sunt crescute în infecţii cauzate de aceste organisme, deoarece acestea pot fi mai virulente şi sunt mai greu de tratat deoarece opţiunile terapeutice sunt limitate. Dezvoltarea rezistenţei la antibiotice rezultă, în principal, din utilizarea inadecvată a acestora. Aderenţa la ghidurile de tratament şi de profilaxie contribuie la reducerea infecţiilor postoperatorii şi a rezistenţei la antibiotice. În plus faţă de profilaxia cu antibiotice, este esenţial să se revizuiască toţi factorii care afectează reducerea riscului infecţios. Pregătirea adecvată a tegumentelor preoperator, inclusiv tăierea părului, spre deosebire de ras, şi eficienţa antisepsiei pacientului şi a personalului medical sunt importante. Câmpurile chirurgicale sterile trebuie să fie asigurate, evaluarea continuă a calităţii tehnicii de sterilizare, ventilaţiei propice a aerului şi postoperator îngrijirea adecvată a plăgilor contribuie la o incidenţă scăzută a infecţiilor postoperatorii. Controlul consecvent al infecţiilor şi supravegherea şi raportarea rezultatelor complicaţiilor infecţioase au capacitatea de a minimiza aceste morbidităţi şi de a identifica grupuri de infecţii cauzate de rezistenţa la antibiotice. (1, 2) Intervenţiile ginecologice care comportă un risc semnificativ al infecţiei postoperatorii includ histerectomia vaginală, histerectomia abdominală, tratamentul chirurgical al abcesului sau bolii inflamatorii pelvine, cazuri cu risc de întrerupere a sarcinii şi chirurgia radicală asociată cancerelor ginecologice. Majoritatea celorlalte procedee ginecologice sunt considerate "aseptice" şi prezintă un risc scăzut (< 5%) de infecţie post-operatorie a plăgii. Dintre acestea fac parte intervenţiile limitate la abdomen, spaţiul Retzius, perineu şi vagin. (1, 3) Profilaxia antibiotică este recomandată pentru intervenţiile în obstetrică şi ginecologie:– Acestea asociază un risc semnificativ de infecţie postoperatorie (factori de risc asociaţi identificaţi preoperator)– Implică, de asemenea, o contaminare bacteriană considerabilă– Antibioticoprofilaxia aleasă este eficientă asupra majorităţii microorganismelor infectante– 
  Antibioticul este disponibil la nivel tisular în momentul contaminării
  – Antibioticoprofilaxia se utilizează în cea mai scurtă cură posibilă eficace– Antibioticoprofilaxia nu trebuie să coincidă cu antibioticoterapia în cazul unei posibile infecţii postoperatorii– Riscul complicaţiilor profilaxiei antibiotice trebuie să fie minim. (1, 2)
  2. SCOP Scopul acestui ghid este de a standardiza administrarea antibioticoprofilaxiei în vederea scăderii numărului de infecţii postoperatorii. Prezentul ghid clinic pentru profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie se adresează personalului de specialitate obstetrică-ginecologie, dar şi personalului medical din alte specialităţi (anestezie, neonatologie, medicină de familie) care se confruntă cu problematica profilaxiei cu antibiotice. Prezentul ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este elaborat pentru satisfacerea următoarelor deziderate:– creşterea calităţii unui serviciu medical, a unei proceduri medicale
  – referirea la o problemă cu mare impact pentru starea de sănătate sau pentru un indicator specific– reducerea variaţiilor în practica medicală (cele care nu sunt necesare)– reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini terapeutice– aplicarea evidenţelor în practica medicală; diseminarea unor noutăţi ştiinţifice– integrarea unor servicii sau proceduri (chiar interdisciplinare)– creşterea încrederii personalului medical în rezultatul unui act medical– ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni, facilitând comunicarea dintre aceştia
  – ghidul protejează practicianul din punct de vedere al malpraxisului– ghidul asigură continuitatea între serviciile oferite de medici şi de asistente– ghidul permite structurarea documentaţiei medicale– ghidul permite oferirea unei baze de informaţii pentru analize şi comparaţii– armonizarea practicii medicale româneşti cu principiile medicale internaţional acceptate.
  Acest ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este conceput pentru aplicare la nivel naţional. Ghidul clinic precizează standardele, principiile şi aspectele fundamentale ale managementului particularizat unui caz concret clinic, care trebuie respectate de practicieni, indiferent de nivelul unităţii sanitare în care activează. Se prevede ca acest ghid să fie adaptat la nivelul secţiilor de obstetrică şi ginecologie sub forma unor protocoale. Ghidurile clinice sunt mai rigide decât protocoalele, ele fiind realizate la nivel naţional de grupuri tehnice de elaborare respectând nivele de dovezi ştiinţifice, tărie a afirmaţiilor, grade de recomandare. Protocoalele reprezintă modalitatea de aplicare a ghidurilor clinice naţionale în context local şi specifică exact într-o situaţie clinică anume ce anume trebuie făcut, de către cine şi când. Ele permit un grad mai mare de flexibilitate şi reflectă circumstanţele şi variaţiile locale datorate diferitelor tipuri de îngrijire clinică la un anumit nivel. Acest document reflectă progresele clinice şi ştiinţifice apărute la data eliberării şi este supus la schimbare. Informaţiile nu ar trebui interpretate ca dictând un curs exclusiv de tratament sau procedură care trebuie urmată. Instituţiile locale pot avea amendamente la aceste opinii. Acestea ar trebui să fie bine documentate dacă sunt modificate la nivel local. Niciunul dintre aceste conţinuturi nu poate fi reprodus sub nici o formă fără a fi scris în prealabil cu permisiunea editorului. Femeile au dreptul şi responsabilitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la îngrijirea lor în parteneriat cu furnizorii lor de asistenţă medicală. Pentru a facilita alegerea în cunoştinţă de cauză, femeilor ar trebui să li se furnizeze informaţii şi sprijin care să fie bazate pe dovezi, adecvate din punct de vedere cultural şi adaptate nevoile lor. Trebuie căutate valorile, convingerile şi nevoile individuale ale fiecărei femei şi ale familiei sale, precum şi decizia finală privind îngrijirea. Îngrijirea şi opţiunile de tratament alese de către femeie trebuie respectate.
  3. METODOLOGIE DE ELABORARE ŞI REVIZIE3.1. Etapele procesului de elaborare Ca urmare a solicitării Ministerului Sănătăţii Publice de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) a organizat în 8 septembrie 2006 la Casa ONU o întâlnire a instituţiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie. A fost prezentat contextul general în care se desfăşoară procesul de redactare a ghidurilor şi implicarea diferitelor instituţii. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor. A fost, de asemenea, prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, a fost prezentat un plan de lucru şi au fost agreate responsabilităţile pentru fiecare instituţie implicată. A fost aprobată lista de subiecte ale ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie şi pentru fiecare ghid au fost aprobaţi coordonatorii Grupurilor Tehnice de Elaborare (GTE) pentru fiecare subiect. În data de 14 octombrie 2006, în cadrul Congresului Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie din România a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen şi agreate principiile, metodologia de elaborare şi formatul ghidurilor. Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând un scriitor şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experţi evaluatori externi pentru recenzia ghidului. Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a fost contractat un integrator. Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declaraţii de Interese. Scriitorii ghidurilor au fost contractaţi şi instruiţi asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE şi sub conducerea coordonatorului ghidului. Pe parcursul ghidului, prin termenul de medic(ul) se va înţelege medicul de specialitate Obstetrică - Ginecologie, căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic. Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost enunţată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilităţii actului medical. După verificarea principiilor, structurii şi formatului acceptat pentru ghiduri şi formatare a rezultat versiunea 2 a ghidului, care a fost trimisă pentru evaluarea externă la experţii selectaţi. Coordonatorul şi Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare şi au încorporat după caz comentariile şi propunerile de modificare făcute de evaluatorii externi redactând versiunea 3 a ghidului. Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei detaliate punct cu punct în cadrul unor Reuniuni de Consens care au avut loc la Sinaia în perioada 2 - 4 februarie 2007 şi la sediul UNFPA, 30 martie 2007, cu sprijinul Agenţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare a Guvernului Elveţian (SDC) şi a Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA). Ghidurile au fost dezbătute punct cu punct şi au fost agreate prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării. Evaluarea finală a ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul AGREE. Ghidul a fost aprobat formal de către Comisia Consultativă de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii Publice, Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul 1524 din 4 decembrie 2009 şi de Colegiul Medicilor prin documentul nr. 3994 din 20 septembrie 2007 şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie în data de 7 august 2007.3.2. Principii Ghidul clinic pentru "Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie" a fost conceput cu respectarea principiilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru obstetrică şi ginecologie aprobate de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România. Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi ştiinţifice, iar pentru fiecare afirmaţie a fost furnizată o explicaţie bazată pe nivelul dovezilor şi a fost precizată puterea ştiinţifică (acolo unde există date). Pentru fiecare afirmaţie a fost precizată alăturat tăria afirmaţiei (Standard, Recomandare sau Opţiune) conform definiţiilor din Anexa 2.
  3.3. Etapele procesului de revizie În luna Februarie 2018, conducerea Societăţii de Obstetrică şi Ginecologie (SOGR) a iniţiat primii paşi pentru revizia ghidurilor clinice pentru obstetrică şi ginecologie, stabilindu-se o listă a revizorilor. În cadrul celui de-al 17-lea Congres Naţional de Obstetrică-Ginecologie, din 20-22 Septembrie 2018, s-a luat decizia ca noua conducere să aibă ca prioritate revizia imediată a ghidurilor clinice. Astfel, noua conducere a SOGR a definitivat şi aprobat coordonatorii Grupului Tehnic de Revizie (GTR) pentru fiecare subiect. Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componenţa GTR, incluzând un scriitor şi o echipă de redactare, precum şi un număr de experţi externi pentru recenzia ghidului. Pentru facilitarea şi integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor, SOGR a contractat un integrator. Ghidul revizuit, odată finalizat de coordonator, a fost trimis pentru revizia externă la 2 experţi selectaţi. De asemenea, forma revizuită a fost postată pentru transparenţă, propuneri şi comentarii pe site-ul SOGR: https://sogr.ro/ghiduri-clinice. Coordonatorul şi GTR au luat în considerare şi au încorporat după caz comentariile şi propunerile de modificare făcute de către evaluatorii externi şi de pe site, redactând versiunea finală a ghidului. Această versiune a fost prezentată şi supusă discuţiei în cadrul unei Reuniuni de Consens care a avut loc la Bucureşti, 29-30 martie 2019, organizată şi finanţată de SOGR. Revizia ghidului a fost dezbătută şi agreată prin consens din punct de vedere al conţinutului tehnic, gradării recomandărilor şi formulării. Participanţii la Reuniunea de Consens sunt prezentaţi în Anexa 1. Evaluarea finală a reviziei ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul AGREE. Ghidul a fost aprobat formal de către Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Ministerului Sănătăţii, Comisia de Obstetrică şi Ginecologie a Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România, iniţiatorul. Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul ......... şi de Colegiul Medicilor prin documentul .......... şi de Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România în data de 30 Martie 2019.3.4. Data reviziei Acest ghid clinic va fi revizuit în 2022 sau în momentul în care apar dovezi ştiinţifice noi care modifică recomandările făcute.
  4. STRUCTURĂ Acest ghid clinic pentru obstetrică şi ginecologie este structurat în 4 capitole specifice temei abordate:– Evaluare (aprecierea riscului) şi diagnostic
  – Conduită (prevenţie şi tratament)– Urmărire şi monitorizare– Aspecte administrative.
  5. EVALUARE ŞI DIAGNOSTIC5.1. Evaluarea riscului endocarditei bacteriene
  StandardMedicul trebuie să evalueze riscul dezvoltării endocarditei bacteriene.B
  ArgumentareAmerican Heart Association nu mai recomandă administrarea profilactică de antibiotice doar pentru a preveni endocardita bacteriană pentru pacienții supuși unor intervenții la nivelul tracturilor genitourinare sau gastrointestinale. Această recomandare include pacientele care sunt tratate prin histerectomie. (4, 5)
  iib
  >StandardMedicul trebuie să cunoască faptul că riscul de a dezvolta endocardita bacteriană este direct proporțional cu: - Prezența bacteriemiei - Leziunea cardiacă existentă.B
  ArgumentareBacteriemia intra- sau post-operatorie și prezența leziunilor cardiace cu risc crescut sunt cei mai importanți factori implicați în apariția endocarditei bacteriene după intervenții ginecologice. (5, 6, 7)III
  >>StandardUrmătoarele situații trebuie considerate de medic ca fiind cu risc crescut de endocardită bacteriană: - Proteze valvulare sau valvuloplastie cu material prostetic - Antecedente de endocardită bacteriană - Malformații cardiace congenitale - Malformații cardiace congenitale nereparate (inclusiv șunturi sau derivații) - Malformații cardiace congenitale reparate complet la < 6 luni de la intervenție - Malformații cardiace congenitale reparate cu defecte reziduale la/lângă materialul prostetic - Transplant cardiac cu valvulopatie - Cardiomiopatia hipertrofică.A
  ArgumentareAceste leziuni cardiace au dovedit empiric a avea cea mai ridicată incidență a endocarditei bacteriene postoperator, fiind clasfiicate ca și leziuni cu risc crescut. (5, 6, 7)Ib
  >>StandardUrmătoarele situații trebuie considerate de medic ca fiind cu risc intermediar de endocardită bacteriană: - Malformațiile cardiace (exceptând cele menționate anterior) - Afecțiuni cardiace dobândite - valvulopatie reumatismală - Prolaps valvă mitrală cu regurgitație.A
  ArgumentareAceste leziuni cardiace se caracterizează printr-un risc observat semnificativ de apariție a endocarditei bacteriene, însă mult mai mic comparativ cu cele din clasa de risc crescut. (5, 6, 7)Ib
  >>>StandardUrmătoarele situații trebuie considerate de medic ca fiind cu risc scăzut de endocardită bacteriană: - Defect izolat de sept interatrial - Tratament chirurgical al: - DSA - DSV - Duct arterial persistent - Bypass coronarian
  - Sufluri cardiace funcționale - Sindromul Kawasaki fără disfuncție valvulară - Prolaps valvă mitrală fără regurgitație - Puseu reumatoid fără afectare valvulară - Pace-maker.
  A
  ArgumentareAceste leziuni cardiace se caracterizează printr-un risc observat scăzut de apariție a endocarditei bacteriene. (4, 5, 6, 7)Ib
  5.2. Principii generale. Factori de risc implicaţi în apariţia infecţiilor postoperatorii
  Au fost identificate trei categorii de variabile ca și predictori ai apariției infecției de situs operator: - Care estimează gradul de contaminare microbiană a situsului operator - Care evaluează tipul și durata intervenției chirurgicale - Care deservesc drept markeri ai susceptibilității pacientei la infecție. Pacientele trebuie evaluate din punct de vedere al riscurilor infecțioase ca parte a pregătirii preoperatorii. Există trei sisteme de măsurare utilizate pe scară largă, care identifică pacientele cu risc crescut de infecție postoperatorie: - Clasificarea statusului fizic a Societății Americane de Anestezie >2
  - Clasificarea plăgilor operatorii - III (contaminată) sau IV (murdară/infectată) (vezi Anexa 3) - Intervalul de timp specific intraperator mai mare de percentila 75 (ex. pentru histerectomie 2 ore) Fiecăreia dintre aceste sisteme de clasificare i se acordă un punct, cu un total maxim de 3 puncte, însă acesta are valoare predictivă slabă pentru anumite tipuri de intervenții, pentru care sunt necesare modele de calcul de risc specifice. Alternativ, indicele standardizat de infecții compară rata de infecții observată cu numărul de infecții predicționate, ajustând rezultatul la factorii de risc dependenți de pacient și intervenția chirurgicală. Pe măsură ce numărul și virulența bacteriilor contaminante crește într-o plagă chirurgicală, crește și riscul de infecție postoperatorie. Chirurgia și utilizarea de materiale străine, cum ar fi suturile sau meșele, cresc adițional riscul de infecție. În același timp, mecanismele sistemice și locale imunitare ale gazdei funcționează pentru a controla inocularea bacteriană și a preveni infecția. Antibioticele difuzate la nivel tisular oferă un mijloc farmacologic de apărare care sporește imunitatea naturală a gazdei. (8) Mecanismele de rezistență bacteriană pot contribui la patogeneza infectării situsului chirurgical permițând microorganismelor să se dezvolte indiferent de administrarea profilactică de antibiotice. (9) Factorii de risc pentru infecție postoperatorie după histerectomie vaginală sau abdominală, laparotomie, intervenții uroginecologice sau operație cezariană includ o durată mai lungă a intervenției chirurgicale, vârsta tânără, diabetul, obezitatea, boala vasculară periferică, bolile de colagen, anemia, transfuzia, starea nutrițională precară și istoricul de infecții postoperatorii. Adâncimea țesutului subcutanat este un factor semnificativ de risc pentru infecție după histerectomia abdominală sau alte tipuri de laparotomii. Alți factori de risc pentru infecție după histerectomie radicală includ prezența malignității, radioterapia anterioară și prezența drenajului pelvin. (11, 12)
  5.3. Agenţi patogenici frecvent întâlniţi în patologia ginecologică şi obstetricală
  Pentru cele mai multe infecții ale site-ului chirurgical, sursa de agenți patogeni este endogenă: floră de la nivelul pielii sau vaginului. Atunci când pielea este incizată, țesuturile sunt expuse riscului de contaminare cu flora endogenă. Aceste organisme sunt de obicei cocci gram-pozitivi aerobi (de exemplu, stafilococi), dar pot include flora fecală (de exemplu, bacterii anaerobe și aerobi gram-negativi) pentru inciziile perineale sau abdominale joase. (8,9) Atunci când vaginul este deschis în timpul intervenției chirurgicale, site-ul chirurgical este expus la o floră polimicrobiană de aerobi și anaerobi. Atunci când vaginul este deschis intraoperator, situsul operator este expus florei polimicrobiene aerobe și anaerobe. Aceste intervenții chirurgicale sunt definite ca și curate-contaminate conform Sistemului de clasificare a plăgilor operatorii (vezi Anexa 3). (10) Vaginul este normal colonizat cu o mare varietate de bacterii, inclusiv aerobe gram-pozitive și gram-negative și anaerobe. Flora normală a vaginului include stafilococi, streptococi, enterococi, lactobacili, difteroizi, E. coli, streptococi anaerobi, specii de Bacteroides și Fusobacterium. Postoperator flora vaginală diferă de cea preoperatorie - procentul de enterococci, bacili gram-negativi, și Bacteroides crește postoperator. Modificările postoperatorii ale florei vaginale pot apărea independent de administrarea profilaxiei antimicrobiene și nu sunt predictive per se pentru infecția postoperatorie. Infecțiile postoperatorii asociate cu histerectomia vaginală sunt frecvent polimicrobiene, cu enterococci, bacili gram-negativi aerobi și specii de Bacteroides izolate cel mai frecvent. Infecțiile postoperatorii după histerectomii abdominale și radicale sunt de asemenea polimicrobiene, predominând cocii gram-pozitivi și bacilii gram-negativi enterici, anaerobii fiind de asemenea frecvent izolați. (9, 11) Vaginoza bacteriană reprezintă o alterare complexă a florei vaginale rezultând o creștere a concentrației germenilor potențial patogeni anaerobi. Aceștia sunt asociați cu o incidență crescută a celulitei de bont vaginal și a infecțiilor de situs operator. Vaginoza bacteriană, o modificare complexă de floră vaginală rezultând într-o concentrație crescută de bacterii anaerobe potențial patogene asociază un risc crescut de celulită posthisterectomie. Aceste microorganisme pot fi, de asemenea, răspândite în incizia abdominală la momentul intervenției chirurgicale. În plus, microorganismele prezente pe piele ca Staphylococcus epidermidis și Staphylococcus aureus pot conduce la infecție de plagă postoperatorie. Procedurile chirurgicale ginecologice, cum ar fi laparotomii sau laparoscopii, care nu deschid vaginul se complică mai frecvent cu infecții cauzate de bacterii care contaminează tegumentele. (9, 10) Procedurile care interesează endocervixul, cum ar fi histerosalpingografia, sonohisterografie, inserția dispozitivelor intrauterine, biopsia endometrială, cromopertubația, dilatarea și chiuretajul, pot însămânța endometrul și trompele uterine cu microorganisme care colonizează vaginul superior și endocervixul. (10) Cu toate acestea, postprocedural infecția este rară și tinde să apară numai la acele paciente fie cu antecedente de boală inflamatorie pelvină sau cu constatări la momentul operației sugestive de BIP în antecedente (de exemplu, hidrosalpinx). Atunci când se alege un antibiotic pentru prevenția sau tratamentul acestor infecții postprocedurale, fie pentru endometrită, fie pentru boală inflamatorie pelvină, natura polimicrobiană a acestor infecții ar trebui luată în considerare. (8, 9, 10) Microorganismele prezente la nivel tegumentar precum Stafilococul epidermidis și aureus pot de asemenea cauza infecții de situs operator. Intervențiile ginecologice de tipul laparotomiilor sau laparoscopiilor sunt clasificate drept curate atâta timp cât vaginul nu este deschis, iar infecțiile postoperatorii sunt cauzate în aceste cazuri de bacterii prezente la nivel tegumentar. Procedurile ginecologice care includ pasajul prin endocol precum histerosalpingografia, sonohisterografia, inserția dispozitivului intrauterin sau biopsia endometrială reprezintă intervenții curat-contaminate, iar riscul de infecții postprocedurale este foarte mic. Circumstanțe particulare precum istoricul de boală inflamatorie pelvină sau anatomie tubară anormală evidențiata prin histerosalpingografie sau cromopertubație laparoscopică asociază un risc postoperator de boală inflamatorie pelvină sau endometrită și necesită profilaxie antimicrobiană perioperativă. Alegerea antibioticoprofilaxiei și a tratamentului antimicrobian în aceste cazuri trebuie să țină cont de natura polimicrobiană a acestora.
  6. CONDUITĂ6.1. Profilaxia endocarditei bacteriene în intervenţiile ginecologice şi obstetricale
  StandardMedicul nu trebuie să recomande de rutină antibioticoprofilaxia endocarditei bacteriene pentru pacientele supuse procedurilor genitourinare.A
  ArgumentareGhidul American Heart Association publicat în 2007 nu a găsit nici o dovadă că procedurile genitourinare pot determina endocardită bacteriană sau faptul că administrarea de antibiotice previne endocardita apărută în urma acestor proceduri. (4) Această recomandare reprezintă o schimbare de atitudine față de orientarea din 1997. (4, 5, 6)Ib
  StandardAu fost identificate condițiile care prezintă cel mai mare risc de evenimente adverse cauzate de endocardită bacteriană (vezi Anexa 4).A
  ArgumentareAceste patologii cardiace au fost asociate în studii observaționale cu cea mai ridicată incidență a endocarditei bacteriene postoperator. (7)Ib
  RecomandareAntibioticoprofilaxia poate fi luată în considerare individual pentru pacientele cu: a. Proteze cardiace sau valve prostetice b. Endocardita bacteriană în antecedente c. Șunturi chirurgicale pulmonare-sistemice construite d. Grefe vasculare sintetice implantate în decurs de 12 luni.B
  ArgumentareAceste categorii de paciente prezintă un risc semnificativ mai mai comparativ cu populația generală de apariție a endocarditei bacteriene. (7)IIa
  RecomandarePentru pacientele cu risc crescut de endocardită bacteriană care au un diagnostic de infecții ale tractului gastro-intestinal sau genitourinar sau pentru cele care primesc terapie cu antibiotice dintr-un alt motiv (de exemplu, pentru a preveni infectarea plăgilor), se recomandă alegerea antibioticului activ împotriva enterococilor (adică Ampicilină, Piperacilină sau Vancomicină).B
  ArgumentareÎn cazul utilizării antibioticoprofilaxiei cu un alt scop, alegerea antibioticului activ împotriva microorganismelor cel mai frecvent implicate în apariția endocarditei bacteriene este rezonabilă ca și cost-eficiciență. (6)IIb
  RecomandareSe recomandă pentru pacientele cu risc crescut de endocardită bacteriană care au infecții ale tractului urinar sau colonizare cu enterococi de a primi tratament antibiotic înainte de orice manipulare a tractului urinar.B
  ArgumentareBacteriemia și riscul de a dezvolta endocardită bacteriană la pacientele care nu fac parte din grupul cu risc crescut sunt scăzute (vezi Anexa 4). (4, 5, 6, 7)IIb
  6.2.
  Profilaxia antibiotică recomandată endocarditei bacteriene
  RecomandareÎn cazurile cu risc crescut de endocardită bacteriană medicul trebuie să indice administrarea: - cu 30-60 minute înainte de incizia tegumentară: - Ampicillină 2 g intramuscular (i.m.)/ intravenos (i.v.), - apoi la 6 ore Ampicilină 1 g i.m./i.v. SAU Amoxicilină 1g oral - plus Gentamicină 1,5 mg/kg i.v./i.m., fără a depăși 120 mgA
  ArgumentareAdiminstrarea parenterală preoperatorie realizează o concentrație maximă tisulară a antibioticului. (1, 4, 5, 7)Ib
  RecomandareÎn cazurile cu risc intermediar de endocardită bacteriană, medicul trebuie să indice administrarea: (1,, 4, 5, 7) - cu 30-60 minute înainte de incizia tegumentară: - Amoxicilină 2 g oral SAU Ampicilină 2 g i.v. sau i.m.A
  ArgumentareAdiminstrarea preoperatorie realizează o concentrație optimă tisulară a antibioticului. (1, 4, 5, 7)Ib
  Recomandare
  În situațiile cu risc crescut de endocardită bacteriană și alergie la beta-lactamine medicul trebuie să indice administrarea: - cu 60 minute înainte de incizia tegumentară: - Vancomicină 1 g i.v. doză unică SAU - Piperacilină 3,375 g i.v. doză unică - PLUS Gentamicină 1,5 mg/Kgc i.v./i.m., fără a depăși 120 mgA
  ArgumentareVancomicina necesită un timp mai lung pentru a atinge concentrația tisulară optimă. (1 4, 5, 7)Ib
  6.3. Antibioticoprofilaxia în practica ginecologică în absenţa riscului de endocardită bacteriană
  StandardMedicul trebuie să ia în considerare tipul de procedură ginecologică atunci când indică profilaxia cu antibiotice în cazul în care riscul endocarditei bacteriene este absent (vezi Anexa 6).B
  ArgumentareNivelul bacteriemiei este diferit în funcție de intervenția ginecologică. (1" 4, 5)III
  6.3.1.
  Histerectomia abdominală, vaginală, laparoscopică sau robotică
  StandardMedicul trebuie să indice profilaxie antibiotică în doză unică preoperator la toate pacientele planificate pentru histerectomie abdominală sau vaginală.A
  ArgumentareDatele a 30 studii randomizate și 4 meta-analize au demonstrat utilitatea antibioticoprofilaxiei printr-un număr redus al infecțiilor postoperatorii în total, al celor de plagă operatorie, de tract urinar, pelvi-peritonitelor și respectiv o incidență mai scăzută a febrei postoperator la pacientele care au primit antibiotice. (1,12, 13, 14)Ia
  RecomandareSe recomandă administrarea antibioticoprofilaxiei pacientelor care suferă histerectomie vaginală asistată laparoscopic și histerectomie subtotală/totală laparoscopică.B
  ArgumentareDeși nu există recomandări bazate pe studii randomizate, studiile observaționale au demonstrat o incidență semnificativ mai mică a complicațiilor infecțioase postoperatorii la pacientele supuse antibioticoprofilaxiei. (1, 8, 11, 12, 13, 14)III
  RecomandareVaginita bacteriană reprezintă un factor de risc pentru infecția de plagă operatorie, așadar se recomandă tratamentul preoperator cu Metronidazol pentru cel puțin 4 zile concomitent cu administrarea unui probiotic oral sau vaginal.A
  ArgumentareProbabilitatea contaminării microbiene la deschiderea vaginului este semnificativă. (1,4, 8, 9)Ib
  6.3.2. Laparotomia exploratorie şi laparoscopia diagnostică
  StandardMedicul nu trebuie să indice profilaxia cu antibiotice la pacientele supuse laparoscopiei diagnostice sau laparotomiei exploratorii.B
  ArgumentareNu sunt disponibile date care să recomande profilaxia cu antibiotice în chirurgia curată care nu implică deschiderea vaginului sau intestinului. (1, 8, 9)IIb
  6.3.3. Histerosalpingografie, cromopertubatie, sonohisterografie şi histeroscopie
  StandardÎn cazul pacientelor fără antecedente de boală inflamatorie pelvină (BIP) sau aspecte patologice observate intraoperator, medicul trebuie să efectueze aceste intervenții fără profilaxie antibiotică.A
  ArgumentareProfilaxia antibiotică ar trebui să se bazeze pe riscul individual al pacientei de BIP, iar utilizarea de rutină a profilaxiei cu antibiotice nu aduce beneficii. (16, 17, 18, 19, 20)Ib
  Recomandare
  Profilaxia antibiotică este recomandată dacă pacienta are istoric de BIP sau intervențiiile demonstrează dilatarea trompelor uterine. (Doxiciclină 100 mg de două ori pe zi timp de 5 zile pentru a reduce incidența BIP post-procedură)A
  ArgumentareExistența BIP implică bacteriemie importantă, iar boala post-procedurală deși este rară la populația generală (1.4-3.4%), are o incidență mult crescută la pacientele cu BIP (11%) și reprezintă o complicație severă. (16, 17, ,18 19, 20)Ia
  RecomandareNu se recomandă profilaxie antibiotică pentru procedurile histeroscopice uzuale.A
  ArgumentareÎntr-o meta-analiză incluzând 4 studii randomizate controlate nu a fost evidențiată nicio diferență între complicațiile post-histeroscopie la pacientele care au primit antibioticoprofilaxie și cele fără. (18, 19, 20)Ia
  6.3.4. Inserţia sau extracţia DIU, biopsia endometrială, ablaţia de endometru
  RecomandareSe recomandă efectuarea acestor proceduri fără utilizarea profilaxiei antibiotice. (21- 22, 23, 24, 25)A
  ArgumentareNu există date disponibile cu privire la complicațiile infecțioase după inserția/extracția DIU sau biopsia/ablația endometrială. Se presupune că incidența este neglijabilă. (21, 22, 23, 24)
  Ib
  6.3.5. Inducerea avortului/dilataţie cervicală şi evacuare
  StandardMedicul rebuie să indice profilaxie antibiotică pentru pacientele la care se practică chiuretajul aspirativ pentru avort spontan sau chiuretajul aspirativ pentru avortul la cerere.A
  ArgumentareO meta-analiză a arătat scăderea cu 41% a incidenței infecțiilor post-abortum la pacientele care au primit antibioticoprofilaxie. (1, 2, 26)Ia
  OpțiuneSe recomandă Doxiciclină, 200 mg pe cale orală cu o oră înainte de avort. Atât tetraciclinele, cât și nitroimidazolul asigură protecția semnificativă și comparabilă împotriva BIP postabortum.B
  ArgumentareDoxiciclina administrată pre-procedural asigură o doză locală optimă și are acțiune bactericidă asupra germenilor prezenți uzual în flora vaginală. (26)IIb
  6.3.6.
  Intervenţii uroginecologice
  StandardMedicul nu trebuie să recomande antibioticoprofilaxia în cazul testării urodinamice.A
  ArgumentareO meta-analiză Cochrane a arătat că deși profilaxia antibiotică reduce riscul de bacteriurie, nu există date care să sugereze prevenirea infecțiilor tractului urinar rezultate din testarea urodinamică (1. 8, 9)Ia
  RecomandareSe recomandă ca femeile cu rezultate pozitive ale testelor urinare (urocultură, sumar de urină) să fie tratate cu antibiotice înaintea intervenției.A
  ArgumentareAvând în vedere prevalența bacteriuriei asimptomatice la femei, aproximativ 8% dintre femei au prezentat bacteriurie în momentul testării urodinamice, screening-ul prin urocultură sau sumar de urină este recomandat și infecțiile depistate tratate. (1, 8)Ia
  StandardMedicul trebuie să indice antibioticoprofilaxie pacientelor care suferă o colporafie, fie anterioară sau posterioară, cu sau fără histerectomie, și respectiv celor la care se montează slinguri vaginale.A
  ArgumentareDouă studii randomizate controlate au demonstrat reducerea indicenței infecțiilor posteoperatorii la paciente cu chiurgie vaginală fără histerectomie, având în vedere clasificarea plăgii operatorii în Clasa Il/Curată-contaminată. (Vezi Anexa 3) (1, 8)Ib
  6.3.7. Chirurgia radicală pentru cancere ginecologice (ovar, endometru, col, vagin, vulvă)
  StandardMedicul trebuie să indice profilaxie antibiotică întotdeauna în aceste cazuri.A
  ArgumentareOperațiile radicale au în plus față de histerectomia simplă și alți factori de risc pentru dezvoltarea unei infecții: durata mai mare a intervenției, pierderi de sânge mai importante, neutropenia preexistentă la pacientele care au fost tratate prin chimioterapie. (1, 8, 9) Ia
  StandardMedicul trebuie să indice administrarea unui tratament antibiotic tuturor pacientelor planificate pentru histerectomie.A
  ArgumentareTerapia cu antibiotice crește mecanismele imune de apărare ale gazdei și le ajută să distrugă bacteriile inoculate în plagă. (1,8 9 11, 12, 14, 15)Ib
  StandardMedicul trebuie să indice administrarea antibioticului cu 30 de minute înainte de incizie.A
  ArgumentareMomentul maxim de risc pentru infecția postoperatorie începe cu incizia cutanată. Întârzierea inițierii profilaxiei antibiotice reduce semnificativ eficacitatea acesteia. (1, 8, 9, 11, 12, 14, 15)
  Ib
  6.3.8. Chirurgia cancerului mamar (tratament conservator sau mastectomie)
  StandardMedicul trebuie să nu indice profilaxie antibiotică.B
  ArgumentareNu s-a constat o reducere semnificativă a infecției postoperatorii prin administrarea profilactică a antibioticelor în cazul mastectomiei. (1, 8, 9)III
  6.3.9. Proceduri excizionale cervicale (ERAD, biopsie, curetaj de endocol)
  StandardMecdicul nu trebuie să indice profilaxia antibiotică pentru proceduri excizionale la nivelul colului uterin. (ERAD, biopsie cervicală, curetaj de endocol)A
  ArgumentareO meta-analiză Cochrane incluzând trei studii randomizate controlate nu a identificat nicio diferență între ratele de infecție postoperatorie la pacientele cu profilaxie antibiotică și fără supuse intervențiilor la nivelul colului uterin. (1,2, 8, 9, 37, 43)
  Ib
  6.3.10. Puncţia ovariană pentru recoltare de ovocite şi embriotransfer
  StandardMedicul nu trebuie să indice profilaxie antibiotică de rutină pentru recoltarea de ovocite.A
  ArgumentareNu există sufieciente doovezi care să susțină profilaxia antibiotică pentru recoltarea de ovocite. (1, 2, 40, 43)Ib
  RecomandareSe recomandă antibioticoprofilaxie în cazul pacientelor cu risc crescut, incluzând istoric de endometrioză, BIP, peritonită apendiculară sau multiple intervenții chirurgicale abdominale.B
  ArgumentareDouă studii cu loturi mici au demonstrat incidențe mai ridicate de infecții post-procedurale la pacientele diagnosticate cu ednometrioză. (1,2, 40, 43)III
  StandardMedicul nu trebuie să indice profilaxie antibiotică pentru embriotransfer.A
  ArgumentareO meta-analiză recentă nu a identificat niciun beneficiu în ceea ce privește infecțiile post-procedurale sau rata de sarcini pentru pacientele care au primit antibioticoprofilaxie. (1, 2, 8, 40, 43)Ib
  6.4. Profilaxia cu antibiotice în obstetrică în absenţa riscului de endocardită bacteriană
  StandardMedicul trebuie să ia în considerare tipul de procedură obstetricală atunci când indică profilaxia cu antibiotice în cazul în care riscul endocarditei bacteriene este absent (vezi Anexa 7). (1, 3, 4)E
  6.4.1. Operaţia cezariană
  StandardMedicul trebuie să indice profilaxia antibiotică în toate cazurile.A
  ArgumentareFolosirea antibioticelor reduce incidența infecțiilor severe post-cezariană și are un beneficiu dovedit în profilaxia endometritei post-operație cezariană. (1, 2 42 43, 44, 45)Ia
  StandardMedicul trebuie să indice administrarea antibioticului cu 30 de minute înainte de incizia tegumentară.A
  ArgumentareMomentul maxim de risc pentru infecția postoperatorie începe cu incizia cutanată. Întârzierea inițierii profilaxiei antibiotice reduce semnificativ eficacitatea acesteia. (1,8, 9, 11, 12, 14, 15)Ib
  StandardMedicul trebuie să indice profilaxia antibiotică pentru operația cezariană cu beta-lactamine sau cefalosporine, antibioticul de elecție fiind o cefalosporină de prima generație în absența antecedentelor alergice.A
  ArgumentareProfilaxia antibiotică pentru operația cezariană trebuie efectuată utilizând antibiotice eficiente pe bacterii Gram pozitive, Gram negative și anumiți anaerobi, germeni care colonizează tegumentul și tractul genital (Cefazolin, Cefotetan, Cefuroxim, Ampicilină, Piperacilină, Cefoxitin, Ampicilină-Sulbactam). (1,2, 44, 45)Ib
  StandardMedicul trebuie să indice utilizarea profilaxiei antibiotice în doză unică preoperator pentru operația cezariană.A
  ArgumentareDoza unică antibiotică a dovedit eficacitate similară cu administrarea multiplă, asociind totodată costuri, toxicitate și risc de colonixare cu bacterii multirezistente reduse. (1,2, 44, 45)Ib
  OpțiuneMedicul poate opta pentru administrarea unuia dintre următoarele antibioticele:
  - Cefazolin 1 g i.v. (greutate < 80 kg) sau 2-3 g i.v. (greutate>80 kg sau IMC>30) - pentru o administrare facilă se pot administra 2 g i.v. tuturor pacientelor - Cefuroxim 1-2 g i.v. - Cefotaxim 1 g i.v. - Ampicillină 2 g i.v. 2 44 45)
  A
  ArgumentareO meta-analiză a demonstrat eficiențe comparabile între beta-lactamine și cefalosporine în profilaxia endometritei post-operație cezariană.Ib
  OpțiuneÎn cazul alergiei la beta-lactamine (anafilaxie, agioedem, urticarie, edem glotic) medicul poate opta pentru administrarea de: - Clindamicină 900 mg i.v. + Gentamicină 5 mg/kgcB
  ArgumentareAdministrarea de Clindamicină în combinație cu aminoglicozid în doză unică reprezintă o alternativă cu eficiență similară în prevenția infecțiilor plagă și a endometritei post-operație cezariană. (1,2, 44, 45)III
  OpțiuneÎn cazul femeilor care supuse unei operații cezariene de urgență, se poate adăuga o doză unică de 1 g de Azitromicină în perfuzie timp de 1 oră, administrată chiar după clamparea cordonului ombilical.B
  ArgumentareAzitromicina este un antibiotic cu spectru larg, care în cateva studii a demonstrat o scădere a incidenței infecțiilor de plagă și a endometritei post-operație cezariană atunci când este administrat postincizional. (1, 2, 44, 45)
  III
  OpțiuneÎn cazul femeilor obeze se poate prelungi durata antibioticoprofilaxiei, utilizând Cefalexin 500 mg și Metronidazol 500 mg oral administrate la 8 ore timp de 48 de ore.B
  ArgumentareUn studiu randomizat unicentric a observat o reducere a incidenței complicațiilor infecțioase de plagă operatorie la pacientele obeze care au primit teraapie antibiotică oral postoperator pentru 48 de ore. (1,2, 44, 45)III
  6.4.2. Ruptura prematură şi precoce de membrane
  StandardMedicul trebuie să indice profilaxie cu antibiotice în cazul în care apar oricare din următoarele condiții: - Culturi din vagin pozitive pentru SGB - Bacteriurie cu SGB în cursul sarcinii - Antecedente de nou-născuți cu sepsis datorat SGB - Vârsta gestațională sub 34 0/7 săptămâni de amenoree - Interval > 12 ore de la ruperea membranelor - Febră > 38°C.A
  ArgumentareFactorii de risc pentru infecție materno-fetală menționați asociază o morbiditate neonatală și o rată de complicații infecțioase materne crescute în absența antibioticoterapiei. (1, 2, 39, 41)Ib
  RecomandareÎn cazul rupturii membranelor amniotice în condițiile menționate anterior se recomandă medicului să indice profilaxia corioamniotitei cu: - Ampicilină 2 g i.v. la 6 ore plus Eritromicină 250 mg i.v. la 6 ore, timp de 48h apoi - Amoxicilină 500 mg p.o. la 8 ore plus Eritomicină 500 mg p.o. la 8 ore, timp de 5 zile.A
  ArgumentareUtilizarea unei cure de 7 zile de antibioticoterapie (2 zile intravenoasă, urmat de 5 zile orală) a fost dovedit că prelungește durata gestației și scade incidența complicațiilor infecțioase materne și morbiditatea neonatală. (1,2, 39, 41)Ib
  OpțiuneMedicul poate administra, asociat antibioticoterapiei, probiotice vaginale cu Lactobacillus.C
  ArgumentareAnumite studii arată că asocierea probioticelor vaginale ce conțin Lactobacillus casei Rhamnosus cu antibioticoterapia în ruptura precoce și prematură de membrane determină scăderea ratei complicațiilor materne și neonatale. (47)IV
  6.4.3. Operaţia cezariană în caz de corioamniotită
  StandardCând operația cezariană se practică după instalarea corioamniotitei, medicul trebuie să indice tratament antibioticA
  ArgumentareRiscul infecțiilor severe și al endometritei post-cezariană este mult mai ridicat în această situație. (1,2, 39, 44, 45)Ib
  OpțiuneMedicul poate opta pentru următoarele asocieri de antibiotice: - Ampicillină 2 g i.v. la 6 h+ Gentamicină 1.5 mg/Kgc i.v. la 8 h sau - Cefazolin 2g i.v. la 8 h + Gentamicină 1.5 mg/Kgc i.v. la 8 h - în caz de alergie ușoară la Peniciline - Clindamicină 900 mg i.v. la 8 ore - în caz de alergie severă la PenicilineB
  ArgumentareSGB poate fi rezistent la monoterapia cu Peniciline. (1, 2, 39, 44, 45)III
  OpțiunePostoperator medicul poate indica suplimentarea asocierii precedente de antibiotice cu:- Clindamicină 900 mg i.v./8h SAU
  - Metronidazol 500 mg i.v./12h
  B
  ArgumentareÎn cazul nașterii prin operație cezariană riscul de endometrită este mai mare comparativ cu nașterea vaginală, de aceea antibioticoterapia poate fi continuată postpartum. (1, 2, 39, 44, 45)III
  StandardAtunci când operația cezariană se practică dupa apariția corioamniotitei și gravida are alergie la beta-lactamine medicul trebuie să indice înlocuirea betalactaminelor cu Clindamicină sau Metronidazol.B
  ArgumentareUtilizarea antibioticelor active pe flora vaginală este optimă în caz de corioamniotită. (1,2, 39, 44, 45)III
  6.4.4. Controlul instrumentar al cavităţii uterine postpartum (hemoragie în postpartumul imediat sau endometrită)
  RecomandareMedicul poate să recomande profilaxie antibiotică cu Ampicillină 2g i.v.B
  Argumentare
  Controlul instrumentar al cavității uterine postpartum reprezintă o procedură cu risc infecțios. (1, 2, 28, 29)III
  6.4.5. Alte proceduri
  StandardSe recomandă medicului să nu indice profilaxie antibiotică de rutină în cazul efectuării:- Cerclajului colului uterin - Amniocentezei.B
  ArgumentareNu s-au raportat evidențe certe ale beneficiului antibioticoprofilaxiei în aceste cazuri. (1, 2, 34, 35)III
  RecomandareSe recomandă medicului să nu indice profilaxie antibiotică de rutină îi cazul efectuării manevrelor obstetricale (aplicație de forceps, vacum extracție).C
  Agumentare
  Nu s-au raportat evidențe certe ale beneficiului antibioticoprofilaxiei în aceste cazuri. (1, 2, 32, 33)IV
  RecomandareSe recomandă profilaxia antibiotică după repararea lacerațiilor perineale de gradul III și IV.B
  ArgumentareUn studiu a concluzionat că administrarea unei doze de antibiotic a redus incidența complicațiilor infecțioase de plagă perineală. (1,2, 32, 33)III
  7. URMĂRIRE ŞI MONITORIZARE7.1. Paciente internate în secţia de Ginecologie
  StandardPost-operator, medicul curant trebuie să urmărească semnele clinice ale unei posibile infecții.E
  >RecomandareSe recomandă medicului ca tratamentul infecției parietale postoperatorii să fie efectuat prin: - recoltarea de produs biologic pentru culturi din plagă cu antibiogramă - deschiderea plăgii - toaleta plăgii - debridarea marginilor plăgii.E
  >>StandardÎn cazul în care culturile din plagă evidențiază prezența germenilor, medicul trebuie să indice tratament antibiotic conform antibiogramei.E
  >>Opțiuneîn cazul unui aspect clinic sugestiv pentru infecția parietală, medicul poate indica tratament antibiotic cu spectru larg (după recoltarea produsului biologic), înaintea rezultatului antibiogramei.E
  >>>StandardUlterior, medicul trebuie să modifice tratamentul indicat inițial în funcție de rezultatul antibiogramei.E
  StandardPentru pacientele histerectomizate, medicul curant trebuie să urmărească semnele apariției celulitei pelvine.E
  >Recomandare
  În cazul în care apar semnele celulitei pelvine, medicului i se recomandă să procedeze astfel: - examinare cu atenție a bontului vaginal (examen cu valve, tușeu vaginal) - deschiderea tranșei vaginale - recoltarea de produs biologic (pentru culturi cu antibiograma pe mediu aerob și anaerob) de la nivelul tranșei vaginale - tratament antibiotic conform antibiogramei - drenaj transvaginal.B
  ArgumentareCelulita pelvină reprezintă o complicație infecțioasă gravă, iar instituirea rapidă a tratamentului este imperioasă (1,3, 8, 9, 15)III
  >>StandardÎn cazul unui aspect sugestiv pentru celulita pelvină, medicul trebuie să indice tratament antibiotic cu spectru larg (după recoltarea produsului biologic), înaintea obținerii rezultatului antibiogramei.B
  ArgumentareInstituirea rapidă a antibioticoterapiei în caz de celulită pelvină se asociază cu un prognostic superior managementului expectativ în vederea rezultatelor microbiologice. (1, 3, 8, 9, 15)III
  >>StandardMedicul trebuie să modifice tratamentul inițial în funcție de rezultatul antibiogramei.E
  >>Standard
  Medicul trebuie să indice tratament antibiotic i. v. până la 24-48 ore de afebrilitate.B
  ArgumentareContinuarea terapiei antibiotice i.v. până la 48 de ore de afebrilitate asigură un control mai bun al infecției comparativ cu terapia orală. (1,3, 8, 9, 15)III
  RecomandareSe recomandă medicului să nu considere febra apărută în primele 24 ore postoperator ca fiind un semn de alarmă pentru apariția infecției postoperatorii. Poate fi febra de resorbție a produșilor de degradare a fibrinei.E
  RecomandareSe recomandă administrarea concomitentă a unui probiotic sau prebiotic oral sau vaginal la toate pacientele care primesc antibioticoterapie sau antibioticoprofilaxie pe o perioada cel puțin egală cu durata tratamentului antibiotic. Disbiozele intestinale și vaginale apar frecvent după utilizarea antitioterapiei cu spectru larg sau pe o perioadă prelungită.E
  7.2. Pacientele internate în secţia Obstetrică
  StandardMedicul trebuie să urmărească posibilele semne ale endometritei post-partum.B
  ArgumentareEndometrita post-partum reprezintă o complicație severă cu prognostic rezervat dacă nu este recunoscută prompt. (1,2, 8, 9, 10)
  III
  >StandardÎn cazul în care se constată modificarea aspectului normal al lohiilor, medicul curant trebuie să indice recoltarea de lohii pentru culturi pe mediu aerob și anaerob și antibiogramă.B
  ArgumentareSuspiciunea clinică de corioamniotită trebuie documentată prin rezultate microbiologice. (1, 2, 8, 28)III
  StandardÎn cazul lohioculturilor pozitive, medicul trebuie să indice tratament antibiotic.E
  >>>OpțiuneMedicul poate indica tratament antibiotic cu spectru larg (după recoltarea produsului biologic), înaintea obținerii rezultatului antibiogramei.E
  >>>StandardMedicul trebuie să modifice tratamentul ulterior în funcție de rezultatul antibiogramei.E
  >>>OpțiuneMedicul poate opta pentru un antibiotic cu spectru larg: - Gentamicină 1,5 mg/Kgc i.v. la 8 ore + Metronidazol 500 mg i.v./12h - Gentamicină 1,5 mg/Kgc i.v. la 8 ore + Clindamicină 900 mg i.v./8h - Cefalosporine (Cefazolin /Cefuroximum/ Cefotaxim 2 g i.v.) - Piperacilină 3 g i.v. la 6 ore + Tazobactam 0,375 g i.v./6h - Ampicillină 2g i.v. + Sulbactam 1 g i.v./6hB
  ArgumentareAntibioticoterapia cu spectru larg, activă pe germenii care colonizează vaginul s-a dovedit a avea eficiența maximă în tratamentul endometritei post-partum. (12, 8, 28, 29, 46)III
  RecomandareÎn cazul în care manifestările clinice care nu dispar în 48-72h de la începerea tratamentului, se recomandă medicului să reconsidere atât etiologia cât și terapia.E
  StandardÎn cazul în care medicul constată apariția febrei > 38 °C neînsoțită de modificarea lohiilor, medicul trebuie să suspecteze o altă cauză a acesteia, cum ar fi: - infecție urinară - pneumonie - infecția plăgii - mastită - angorjare mamară etc.E
  StandardMedicul obstetrician trebuie să informeze medicul neonatolog despre suspiciunea de infecție postpartum și despre tratamentul antibiotic recomandat lăuzei.
  E
  StandardMedicul trebuie să indice continuarea tratamentului antibiotic i.v. până la 24-48 ore de afebrilitate.B
  ArgumentareContinuarea terapiei antibiotice i.v. până la 48 de ore de afebrilitate asigură un control mai bun al infecției comparativ cu terapia orală. (12, 8, 37)III
  RecomandareSe recomandă administrarea concomitentă a unui probiotic vaginal sau prebiotic oral la toate pacientele care primesc antibioticoterapie sau antibioticoprofilaxie pe o perioada cel puțin egală cu durata tratamentului antibiotic. Disbioza vaginală apare frecvent după utilizarea antibioticoterapiei cu spectru larg sau pe o perioada prelungită. De aceea, administrarea probioticelor ar trebui continuată și după finalizarea tratamentului antibiotic pentru o perioadă de câteva zile.E
  RecomandareSe recomandă ca terapia antibiotică să se utilizeze pe o perioadă minimă eficientă dovedită, pentru a evita complicațiile importante ale antibioticoterapiei prelungite, precum colita pseudomembranoasă cu Clostridium difficile.B
  ArgumentareUtilizarea antibioticoprofilaxiei se poate asocia cu efecte adverse, iar prelungirea duratei de administrare crește riscul. Cea mai severă formă este reprezentată de colita pseudomembranoasă cu Clostridium difficile, care a fost raportată inclusiv după administrarea unei doze unice de cefalosporine. (1, 2, 8, 37)III
  RecomandareSe recomandă evitarea utilizării excesive a antibioticelor pentru a limita apariția rezistenței la antibiotice și a accidentelor alergice.B
  Argumentare
  Inducerea rezistenței la antibiotice poate fi un alt efect al utilizării excesive de antibiotice, iar administrearea prelungită a acestora crește riscul. De asemenea, reacțiile alergice cu severitate diferită de la erupții cutanate minore la anafilaxie pot apărea mai frecvent la expunere îndelungată. (1,2, 8)III
  8. ASPECTE ADMINISTRATIVE
  RecomandareSe recomandă ca fiecare unitate medicală care efectuează profilaxia cu antibiotice în OG să redacteze protocoale proprii bazate pe prezentele standarde.E
  RecomandareSe recomandă ca medicul curant de specialitate OG să colaboreze cu medicul ATI și neonatolog în stabilirea deciziilor terapeutice optime.E
  >StandardMedicul curant trebuie să informeze șeful de secție în cazul modificării tratamentului.E
  StandardToate infecțiile nosocomiale trebuie înregistrate pe formulare standard (existente în spitale) de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie și comunicate lunar către Autoritatea de Sănătate Publică de către personalul desemnat.E
  StandardCazurile de corioamniotită trebuie prezentate atât șefului de secție, medicului ATI, cât și neonatologului care preia nou-născutul.E
  StandardÎn cazurile de endometrită post-partum, practicarea controlului instrumental uterin trebuie făcută cu aprobarea șefului de secție.E
  9. BIBLIOGRAFIE1. Antibiotic Prophylaxis for Gynecologic Procedures, ACOG PRACTICE BULLETIN, CLINICAL MANAGEMENT GUIDELINES FOR OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS, NUMBER 104, MAY 20092. No. 247-Antibiotic Prophylaxis in Obstetric Procedures, SOGC REAFFIRMED GUIDELINES, No. 247, September 20173. Talbot TR, Kaiser AB. Postoperative infections and antimicrobial prophylaxis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 6th ed. Philadelphia (PA): Elsevier Churchill Livingstone; 2005. p. 3533-47. (Level III)4. Dajani AS, Taubert KA, Wilson W, Bolger AF, Bayer A, Ferrieri P et al. Prevention of bacterial endocarditis: recommendations by the American Heart Association. JAMA 1997; 277:1795. Copyrighted 1997, American Medical Association.
  5. Durack, DT. Prevention of infective endocarditis. N Engl J Med 1995; 332:38.6. Antibacterial prophylaxis for dental, GI, and GU procedures. Med Lett Drugs Ther 2005; 47:59.7. Bonow, RO, Carabello, BA, Chatterjee, K, et al. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing committee to revise the 1998 guidelines for the management of patients with valvular heart disease). J Am Coll Cardiel 2006; 48:e1.8. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20: 250- 78; quiz 279-80. (Level III)9. Hemsell DL. Gynecologic postoperative infections. In: Pastorek JG 2nd, editor. Obstetric and gynecologic infectious disease. New York (NY): Raven Press; 1994. p. 141-9. (Level III)10. Bratzler DW, Houck PM. Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the Naţional Surgical Infection Prevention Project. Clin Infect Dis 2004;38: 1706-15. (Level III)11.
  Peipert JF, Weitzen S, Cruickshank C, Story E, Ethridge D, Lapane K. Risk factors for febrile morbidity after hysterectomy. Obstet Gynecol 2004;103:86-91. (Level II-2)
  12. DiLuigi AJ, Peipert JF, Weitzen S, Jamshidi RM. Prophylactic antibiotic administration prior to hysterectomy: a quality improvement iniţiative. J Reprod Med 2004; 49:949-54. (Level II-2)13. Duff P, Park RC. Antibiotic prophylaxis in vaginal hysterectomy: a review. Obstet Gynecol 1980;55(suppl):193S- 202S. (Meta-analysis)14. Tanos V, Rojansky N. Prophylactic antibiotics in abdominal hysterectomy. J Am Coll Surg 1994;179:593- 600. (Meta-analysis)15. Mittendorf R, Aronson MP, Berry RE, Williams MA, Kupelnick B, Klickstein A, et al. Avoiding serious infections associated with abdominal hysterectomy a meta analysis of antibiotic prophylaxis. Am J Obstet and Gyn. 1993;169:1119-1124.16. Pelvic inflammatory disease after hysterosalpingography associated with Chlamydia trachomatis and Mycoplasma hominis. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:1181-7. (Level III)17. Goldstein SR. Sonohysterography. In: Timor-Tritsch IE, Goldstein SR, editors. Ultrasound in gynecology. 2nd ed. Philadelphia (PA): Elsevier Churchill Livingstone; 2007. p. 197-211. (Level III)
  18. Baggish MS. Complications of hysteroscopic surgery. In: Baggish MS, Valle RF, Guedj H, editors. Hysteroscopy: visual perspectives of uterine anatomy, physiology and pathology. 3rd ed. Philadelphia (PA): Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p. 469-84. (Level III)19. Agostini A, Cravello L, Shojai R, Ronda I, Roger V, Blanc B. Postoperative infection and surgical hysteroscopy. Fertil Steril 2002 Apr;77(4):766-8. tomy: a metaanalysis of antibiotic prophylaxis. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1119-24. (Meta-analysis) 12.20. McCausland VM, Fields GA, McCausland AM, Townsend DE. Tuboovarian abscesses after operative hysteroscopy. J Reprod Med 1993;38:198-200. (Level II-3)21. Walsh T, Grimes D, Frezieres R, Nelson A, Bernstein L, Coulson A, et al. Randomised controlled trial of prophylactic antibiotics before insertion of intrauterine devices. IUD Study Group. Lancet 1998;351:1005-8. (Level I)22. Walsh TL, Bernstein GS, Grimes DA, Frezieres R, Bernstein L, Coulson AH. Effect of prophylactic antibiotics on morbidity associated with IUD insertion: results of a pilot randomized controlled trial. IUD Study Group. Contraception 1994;50:319-27. (Level I)23. Ladipo OA, Farr G, Otolorin E, Konje JC, Sturgen K, Cox P, et al. Prevention of IUD-related pelvic infection: the efficacy of prophylactic doxycycline at IUD insertion. Adv Contracept 1991;7:43-54. (Level I)24. Sinei SK, Schulz KF, Lamptey PR, Grimes DA, Mati JK, Rosenthal SM, et al. Preventing IUCD-related pelvic infection: the efficacy of prophylactic doxycycline at insertion. Br J Obstet Gynaecol 1990;97:412-9. (Level I)
  25. Grimes DA, Schulz KF. Antibiotic prophylaxis for intrauterine contraceptive device insertion. Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 3. Art. No.: CD001327. DOI: 10.1002/14651858.CD001327. (Metaanalysis)26. Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K, Grimes DA. Antibiotics at the time of induced abortion: the case for universal prophylaxis based on a meta-analysis. Obstet Gynecol 1996;87:884-90. (Meta-analysis)27. Liabsuetrakul T, Choobun T, Peeyananjarassri K, et al. Antibiotic prophylaxis for operative vaginal delivery. Cochrane Database Syst Rev 2004:CD004455.28. Chongsomchai C, Lumbiaganon P, Laopaiboon M. Prophylactic antibiotics for manual removal of retained placenta in vaginal delivery. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD004904.29. World Health Organisation (WHO). WHO guidelines for the management of postpartum hemorrhage and retained placenta. Geneva: WHO; 2009. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598514_eng.pdf. Accessed on May 23, 2010.30. Turrentine MA, Banks TA. Effect of changing gloves before placental extraction on incidence of postcesarean endometritis. Infect Dis Obstet Gynecol 1996;4:16e9.31. Lasley DS, Eblen A, Yancey MK, et al. The effect of placental removal method on the incidence of postcesarean infections. Am J Obstet Gynecol 1997;176:1250e4.32. Buppasiri P, Lumbiganon P, Thinkhamrop J, et al. Antibiotic prophylaxis for fourth degree perineal tear during vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2005:CD005125.33. Duggal N, Mercado C, Daniels K, et al. Antibiotic prophylaxis for prevention of postpartum perineal wound complications: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008;111:1268e73.34. Shiffman RL. Continuous low-dose antibiotics and cerclage for recurrent second-trimester pregnancy loss. J Reprod Med 2000;45:323e6.35. Terkildsen MF, Parilla BV, Kumar P, et al. Factors associated with success of emergent second-trimester cerclage. Obstet Gynecol 2003;101:565e9.36. Heslehurst N, Simpson H, Ells LJ, et al. The impact of maternal BMI status on pregnancy outcomes with immediate short-term obstetric resource implications: a meta-analysis. Obes Rev 2008;9635e83.37. Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control 1999;27:97e134.
  38. Classen DC, Evans RS, Pestotnik SL, et al. The timing of prophylactic administration of antibiotics and the risk of surgical-wound infection. N Engl J Med 1992;326:281e6.39. Bratzler DW, Houck PM, Surgical Infection Prevention Guidelines Writers Workgroup; American Academy of Orthopaedic Surgeons; American Association of Critical Care Nurses; American Association of Nurse Anesthetists; American College of Surgeons; American College of Osteopathic Surgeons; American Geriatrics Society; American Society of Anesthesiologists; American Society of Colon and Rectal Surgeons; American Society of Health-System Pharmacists; American Society of PeriAnesthesia Nurses; Ascension Health; Association of periOperative Registered Nurses; Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology; Infectious Diseases Society of America; Medical Letter; Premier; Society for Healthcare Epidemiology of America; Society of Thoracic Surgeons; Surgical Infection Society. Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the Naţional Surgical Infection Prevention Project. Clin Infect Dis 2004;38:1706e15.40. Dellinger EP, Gross PA, Barrett TL, et al. Quality standard for antimicrobial prophylaxis in surgical procedures. Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 1994;18:422e7.41. Gibbs RS. Clinical risk factors for puerperal infection. Obstet Gynecol 1980;55(Suppl 5):18Se184S.42. Henderson E, Love EJ. Incidence of hospital-acquired infections associated with caesarean section. J Hosp Infect 1995;29:245e55.43. Lee TB, Baker OG. Forum: surveillance of surgical site infections. Asepsis 1994;167e211.44. Opoein HK, Valbo A, Grinde-Andersen Q, et al. Post-cesarean surgical site infections according to CDC standards: rates and risk factors. A prospective cohort study. Act Obstet Gynecol Scand 2007;86:1097e102.
  45. Smaill F, Hofmeyr GJ. Antibiotic prophylaxis for cesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2002:CD00093346. French, LM, Smaill, FM. Antibiotic regimens for endometritis after delivery. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD001067.47. Kavak S., Kavak E et al. The efficacy of ampicilin and Lactobacillus casei Rhamnosus in the active management of preterm premature rupture of membranes remote from term. Drug Design, Development and Therapy 2014:8 1169-1173.
  10. ANEXE Anexa 1. Lista participanţilor la Reuniunea de Consens de la Bucureşti, 29-30 Martie 2019 Anexa 2. Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor Anexa 3. Sistemul de clasificare a plăgilor postoperatorii. Criterii pentru definirea infecţiilor de situs operator Anexa 4. Patologii cardiace asociate cu risc important de evenimente adverse cauzate de endocardită bacteriană Anexa 5. Rezumat şi concluzii în recomandarea administrării antibioticelor Anexa 6. Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia ginecologică - rezumat Anexa 7. Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia obstetricală - rezumat
  Anexa 8. Dozele recomandate şi intervalul de redozare pentru cele mai comune antibiotice utilizate în obstetrică-ginecologie Anexa 9. Consideraţii speciale referitoare la antibioticoprofilaxia în obstetrică şi ginecologie - categorii particulare de paciente, aspecte particulare intraoperatorii Anexa 10. Antibioticoprofilaxia recomandată pentru operaţia cezariană la pacientele cu colonizare cu Stafilococ auriu Meticilino-rezistent (MRSA)
  Anexa nr. 1 Lista participanţilor la Reuniunea de Consens de la Bucureşti, 29 - 30 Martie 2019 Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, Bucureşti Prof. Dr. Daniel Mureşan, Cluj-Napoca Prof. Dr. Nicolae Suciu, Bucureşti Prof. Dr. Gabriel Bănceanu, Bucureşti Prof. Dr. Elvira Bratilă, Bucureşti Prof. Dr. Ştefan Buţureanu, Iaşi Prof. Dr. Crîngu Ionescu, Bucureşti Prof. Dr. Claudiu Mărginean, Târgu Mureş Prof. Dr. Claudia Mehedinţu, Bucureşti Prof. Dr. Dan Mihu, Cluj-Napoca Prof. Dr. Marius Moga, Braşov
  Prof. Dr. Mircea Onofriescu, Iaşi Prof. Dr. Gheorghe Peltecu, Bucureşti Prof. Dr. Lucian Puşcaşiu, Târgu-Mureş Prof. Dr. Liana Pleş, Bucureşti Prof. Dr. Manuela Russu, Bucureşti Prof. Dr. Demetra Socolov, Iaşi Prof. Dr. Răzvan Socolov, Iaşi Prof. Dr. Florin Stamatian, Cluj-Napoca Prof. Dr. Anca Stănescu, Bucureşti Prof. Dr. Vlad Tica, Constanţa Conf. Dr. Costin Berceanu, Craiova Conf. Dr. Elena Bernad, Timişoara Conf. Dr. Iuliana Ceauşu, Bucureşti Conf. Dr. Radu Chicea, Sibiu Conf. Dr. Alexandru Filipescu, Bucureşti Conf. Dr. Gheorghe Furău, Arad Conf. Dr. Dominic Iliescu, Craiova Conf. Dr. Laurenţiu Pirtea, Timişoara Conf. Dr. Ştefania Tudorache, Craiova ŞL Dr. Şerban Nastasia, Bucureşti
  Dr. Marius Calomfirescu, Bucureşti Asist. Univ. Dr. Mihaela Boţ, Bucureşti Dr. Alina Marin, Bucureşti
  Anexa nr. 2 Grade de recomandare şi nivele ale dovezilor Tabel 1. Clasificarea tăriei aplicate gradelor de recomandare
  StandardStandardele sunt norme care trebuie aplicate rigid și trebuie urmate în cvasitotalitatea cazurilor, excepțiile fiind rare și greu de justificat.
  RecomandareRecomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au forța standardelor, iar atunci când nu sunt aplicate, acest lucru trebuie justificat rațional, logic și documentat.
  OpțiuneOpțiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei conduite, indicând faptul că mai multe tipuri de intervenții sunt posibile și că diferiți medici pot lua decizii diferite. Ele pot contribui la procesul de instruire și nu necesită justificare.
  Tabel 2. Clasificarea puterii ştiinţifice a gradelor de recomandare
  Grad ANecesită cel puțin un studiu randomizat și controlat ca parte a unei liste de studii de calitate publicate pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi la sau Ib).
  Grad B
  Necesită existența unor studii clinice bine controlate, dar nu randomizate, publicate pe tema acestei recomandări (nivele de dovezi lla, llb sau III).
  Grad CNecesită dovezi obținute din rapoarte sau opinii ale unor comitete de experți sau din experiența clinică a unor experți recunoscuți ca autoritate în domeniu (nivele de dovezi IV). Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile direct acestei recomandări.
  Grad ERecomandări de bună practică bazate pe experiența clinică a grupului tehnic de elaborare a acestui ghid.
  Tabel 3. Clasificarea nivelelor de dovezi
  Nivel laDovezi obținute din meta-analiza unor studii randomizate și controlate.
  Nivel IbDovezi obținute din cel puțin un studiu randomizat și controlat, bine conceput.
  Nivel lIaDovezi obținute din cel puțin un studiu clinic controlat, fără randomizare, bine conceput.
  Nivel llbDovezi obținute din cel puțin un studiu quasi-experimental bine conceput, preferabil de la mai multe centre sau echipe de cercetare.
  Nivel IIIDovezi obținute de la studii descriptive, bine concepute.
  Nivel IVDovezi obținute de la comitete de experți sau experiență clinică a unor experți recunoscuți ca autoritate în domeniu.
  Anexa nr. 3 Sistemul de clasificare a plăgilor postoperatorii. Criterii pentru definirea infecţiilor de situs operator Tabel 1. Sistemul de clasificare a plăgilor postoperatorii
  ClasaDescriere
  I / CuratăPlagă postoperatorie neinfectată, fără semne de inflamație, în cazul căreia tracturile respirator, digestiv, urinar și genital nu au fost deschise. Plăgile curate sunt suturate per primam și adițional pot fi drenate. Plăgile operative incizionale care urmează unei traume non-penetrante trebuie incluse în acestă categorie dacă îndeplinesc criteriile.
  II / Curată-contaminatăPlagă postoperatorie în cazul căreia tracturile respirator, digestiv, urinar și genital au fost deschise controlat, fără contaminare neuzuală. Intervențiile în care sunt deschise tractul biliar, apendicul, vaginul sau orofaringele sunt incluse în această categorie, atâta timp cât nu au existat dificultăți tehnice majore sau semne de infecție.
  III / ContaminatăPlăgi proaspete deschise accidental. Intervenții cu defecte majore în asepsie și antisepsie, deschiderea importană a tractului gastro-intestinal sau incizii în caz de inflamație acută, nonpurulentă, inclusiv țesut necrotic în absența secrețiilor purulente (ex. gangrena uscată).
  IV / Murdară-infectatăSitus operator cu plăgi traumatice vechi incluzând țesut devitalizat reținut, infecție clinică sau perforație viscerală. Definiția presupune că agentul cauzator al infecției de plagă exista în câmpul operator înaintea intervenției.
  Tabel 2. Criterii pentru definirea infecţiilor de situs operator
  Superificiale incizionaleApar în decurs de 30 de zile postoperator și implică doar tegumentul sau țesutul subcutanat de la nivelul inciziei, iar pacienta prezintă cel puțin una dintre următoarele caracteristici: - secreție purulentă de la nivelul inciziei superficiale - microorganisme izolate din cultură obținută aseptic din fluidele sau țesuturile de la nivelul inciziei superificiale - cel puțin unul dintre urmatoarele semne sau simptome de infecție: durere sau sensibilitate, edem localizat, roșeată sau căldură locală, iar incizia superficială este deschisă în mode deliberat de chirurg și prezintă culturi pozitive sau nerealizate (o cultura negativă nu îndeplinește criterile) - diagnosticarea infecției superificiale de situs operator ce către chirurg / medic curant
  Profunde incizionale Apar în decurs de 30 de zile postoperator dacă nu sunt utilizate implanturi permanente sau în decurs de 1 an dacă un implant este plasat iar infecția pare să fie legată de procedură, implică țesuturile profunde (ex. fascii sau straturi musculare), iar pacienta prezintă cel puțin una dintre următoarele caracteristici: - secreție purulentă de la nivelul inciziei profunde, dar nu de la nivelul organului / spațiului corespunzător situsului operator - dehiscența spontană sau deschiderea deliberată de către chirurg a unei incizii profunde, iar cultura de la acest nivel este pozitivă sau nerealizată și pacienta prezintă cel puțin unul dintre următoare semne sau simptome: febră (≥38°C) sau durere / sensibilitate localizată (o cultură negativă nu îndeplinește criterile) - un abces sau altă dovadă de infecție implicând incizia profundă identificate la examinarea directă în timpul reintervenției chirurgicale sau la examinarea histopatologică sau radiologică - diagnosticarea infecției profunde de situs operator ce către chirurg / medic curant.
  De organ / spațiuImplică orice parte a corpului care este deschisă sau manipulată în timpul intervenției chirurgicale, excluzând incizia tegumentară, fascia și straturile musculare. Localizările specifice sunt asociate organului / spațiului pentru a identifica cu acuratețe sursa infecției (ex. endocardită, endometrită, mediastinită, celulită de bont vaginal, oesteomielită). Infecțiile de organ / spațiu trebuie să îndeplinească următoarele criterii: apar în decurs de 30 de zile postoperator dacă nu sunt utilizate implanturi permanente sau în decurs de 1 an dacă un implant este plasat iar infecția pare să fie legată de procedură; infecția implică orice parte a corpului excluzând incizia tegumentară, fascia sau planurile musculare care este deschisă sau manipulată în timpul intervenției chirurgicale, iar pacienta prezintă cel puțin una dintre următoarele caracteristici: - secreție purulentă de la nivelul unui drenaj plasat transcutanat la nivelul organului / spațiului respectiv - microorganisme izolate din cultură obținută aseptic din fluidele sau țesuturile de la nivelul organului / spațiului - un abces sau altă dovadă de infecție implicând organul / spațiul identificate la examinarea directă în timpul reintervenției chirurgicale sau la examinarea histopatologică sau radiologică - diagnosticarea infecției de organ / spațiu de situs operator ce către chirurg / medic curant
  Anexa nr. 4 Patologii cardiace asociate cu risc important de evenimente adverse cauzate de endocardita bacteriană
  Proteze valvulare sau valvuloplastie cu material prostetic
  Antecedente de endocardită bacteriană
  Malformații cardiace congenitale - Malformații cardiace congenitale cianogene nereparate (inclusiv șunturi sau derivații) - Malformații cardiace congenitale reparate complet la < 6 luni de la intervenție - Malformații cardiace congenitale reparate cu defecte reziduale la/lângă materialul prostetic
  Transplant cardiac cu valvulopatie
  Cardiomiopatia hipertrofică
  Anexa nr. 5 Rezumat şi concluzii în recomandarea administrării antibioticelor1.
  Ginecologie
  Nivelul A Nivelul B Nivelul C
  Pacientele care suferă o histerectomie trebuie să primească o singură doză de profilaxie antimicrobiană preoperator. La pacientele fără antecedente de infecție pelvină, HSG poate fi efectuată fără antibioticoprofilaxie. Dacă HSG demonstrează trompe uterine dilatate, trebuie administrată profilaxie antibiotică pentru a reduce incidența BIP post-HSG. Profilaxia cu antibiotice nu este recomandată la pacientele supuse laparotomiei exploratorii.
  BIP apare relativ puțin frecvent cu sau fără utilizarea antibioticoprofilaxiei, astfel încât profilaxia nu este indicată la momentul inserției DIU. Profilaxia de rutină cu antibiotice nu este recomandată pentru populația generală de paciente supuse histeroscopiei. Pentru procedurile transcervicale, cum ar fi HSG, cromopertubația și histeroscopia, profilaxia poate fi luată în considerare la acele paciente cu antecedente de BIP sau modificări de BIP la nivelul trompelor observate la momentul procedurii.
  Profilaxia cu antibiotice este indicată pentru chiuretajul aspirativ în cazul avortului electiv. Profilaxia cu cefalosporină este acceptabilă în cazul pacientelor cu antecedente de alergie la penicilină dacă nu este mediată de imunoglobulină E (hipersensibilitate imediată). Pacientele cu antecedente de reacție de hipersensibilitate imediată la penicilină nu trebuie să primească antibiotice de tip cefalosporină.
  Profilaxia cu antibiotice nu este recomandată pacientelor supuse laparoscopiei diagnostice. Pacientele diagnosticate cu vaginoză bacteriană preoperatorie beneficiază de antibioticoprofilaxie înainte de histerectomie. Pretestarea pentru bacteriurie sau infecția tractului urinar prin urocultură, sumar de urină sau ambele, este recomandată la femeile supuse testării urodinamice. Cele cu rezultate pozitive ale testelor ar trebui tratate cu antibiotice.
  2.
  Obstetrică
  Nivelul A Nivelul B Nivelul C
  Toate femeile care sunt supuse operației cezariene elective sau de urgență ar trebui să primească profilaxie antibiotică. Antibiotice profilactice pot fi luate în considerare pentru reducerea morbidității infecțioase asociată cu repararea lacerațiilor perineale de gradul III și IV. La pacientele cu obezitate morbidă (IMC> 35), dublarea dozei de antibiotic se poate lua în considerare.
  Alegerea antibioticului pentru operația cezariană ar trebui fie o doză unică de cefalosporină de prima generație. Dacă pacientul are o alergie la Penicilină, Clindamicina poate fi utilizată. Dovezile disponibile nu încurajează utilizarea antibioticelor profilactice pentru reducerea morbiditatății infecțioase după nașterea vaginală operativă. Antibioticele nu trebuie administrate exclusiv pentru profilaxia endocarditei bacteriene la pacientele care suferă o intervenție obstetricală de niciun fel.
  Momentul optim de administrare a antibioticelor profilactice pentru operația cezariană este cu 30-60 de minute înainte de incizia tegumentară. Nu sunt recomandate doze suplimentare. Dovezile disponibile nu încurajează utilizarea antibioticelor profilactice pentru reducerea morbidității infecțioase după cerclajul electiv sau de urgență. Dacă o procedură abdominală deschisă este lungă (> 3 ore) sau pierderea estimată de sânge este mai mare de 1.500 ml, poate fi considerată administrarea unei doze suplimentare de antibiotic la 3 până la 4 ore după doza inițială.
  Anexa nr. 6 Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia ginecologică - rezumat

  Intervenția Antibioticul Doza (doză unică cu 1 oră înaintea procedurii) Nivel de evidență
  Histerectomie (inclusiv supracervicală) - Vaginală - Abdominală - Laparoscopică - Robotică Cefazolin Alternative acceptate - Cefotetan, Cefoxitin, Cefuroxim, Ampicilină-Sulbactam În caz de alergie la Penicilină Clindamicină PLUS Gentamicină SAU 2g i.v.SAU 3g i.v.pentru greutate >120 kg 900 mg iv 5 mg/kg iv
  A
  Laparotomie (fără deschiderea unui organ cavitar - vagin sau intestin) Se poate lua în considerare Cefazolin 2g i.v. SAU 3g i.v. pentru greutate >120 kg B
  Laparoscopie (fără deschiderea unui organ cavitar - vagin sau intestin) Nu se recomandă B
  Histerosalpingografie Cromopertubație Histerosonografie Nu se recomandă A
  Histeroscopie - Diagnostică - Operatorie Nu se recomandă
  A
  Inserție DIU Nu se recomandă A
  Biopsie de endometru Nu se recomandă A
  Inducerea avortului - Dilatație și curetaj aspirativ - Dilatație și evacuare Doxiciclină 200 mg oral B
  Urodinamică Nu se recomandă A
  Colporafie
  Cefazolin 2g i.v. SAU 3g i.v. pentru greutate >120 kg A
  Inserție sling vaginal Cefazolin 2g i.v. SAU 3g i.v. pentru greutate >120 kg A
  Cistoscopie Nu se recomandă A
  Proceduri excizionale cervicale (ERAD, biopsie, curetaj de endocol) Nu se recomandă A
  Puncție pentru recoltare de ovocite Embriotransfer Nu se recomandă A
  Dilatație și curetaj pentru indicații non-gestaționale Nu se recomandă A
  Anexa nr. 7 Regimuri de antibioticoprofilaxie recomandate în funcţie de intervenţia obstetricală - rezumat
  Intervenția Antibioticul Doza Nivel de evidență
  Operație cezariană de urgență sau electivă, în absența rupturii membranelor sau travalului În caz de alergie la penicilină Cefazolin
  Clindamicină PLUS Gentamicină
  1-2 g i.v. cu 15-60 min înainte de incizia tegumentară 900 mg iv 5 mg/kgc iv Ia
  Naștere vaginală operativă Nu se recomandă IIb
  Extracția manuală a placentei Nu se recomandă III
  Sutura lacerațiilor perineale de gradul III și IV Cefotetan Cefoxitin 1g iv 1g iv IIb
  Cerclaj Nu se recomandă
  IIb
  Anexa nr. 8 Dozele recomandate şi intervalul de redozare pentru cele mai comune antibiotice utilizate în obstetrică-ginecologie
  Antibiotic Doza recomandată Timp de înjumătățire pentru adulți cu funcție renală normală Interval recomandat de redozare (după doza inițială preoperatorie)
  Ampicilină 2 g 1-1,9 ore 2 ore
  Ampicilină-Sulbactam 3 g (2 g Ampicilină/1 g Sulbactam) 0,8-1,3 ore
  2 ore
  Aztreonam 2 g 1,3-2,4 ore 4 ore
  Cefazolin 1-2 g, 3 g pentru greutate > 120 kg 1,2-2,2 ore 4 ore
  Cefuroxim 1,5 g 1-2 ore 4 ore
  Cefotaxim 1 g 0,9-1,7 ore 3 ore
  Cefoxitin 2 g 0,7-1,1 ore
  2 ore
  Cefotetan 2 g 2,8-4,6 ore 6 ore
  Ceftriaxonă 2 g 5,4-10,9 ore Nu este recomandat
  Ciprofloxacină 400 mg 3-7 ore Nu este recomandat
  Clindamicină 900 mg 2-4 ore 6 ore
  Ertapenem 1 g 3-5 ore
  Nu este recomandat
  Fluconazol 400 mg 30 ore Nu este recomandat
  Gentamicină 5 mg/kg (doză unică) 2-3 ore Nu este recomandat
  Levofloxacină 500 mg 6-8 ore Nu este recomandat
  Metronidazol 500 mg 6-8 ore Nu este recomandat
  Moxifloxacină 400 mg 8-15 ore
  Nu este recomandat
  Piperacilină-Tazobactam 3,375 g 0,7-1,2 ore 2 ore
  Vancomicină 15 mg/kg 4-8 ore Nu este recomandat
  Antibotice orale pentru intervenții colo-rectale (endometrioză profundă, oncologie) Eritromicină Metronidazol Neomicină 1 g 1 g 1 g
  0,8-3 ore 6-8 ore 2-3 ore (3% absorbție gastro-intestinală)
  Nu este recomandat Nu este recomandat Nu este recomandat
  Anexa nr. 9 Consideraţii speciale referitoare la antibioticoprofilaxia în obstetrică şi ginecologie - categorii particulare de paciente, aspecte particulare intraoperatorii1. Dacă durata unei laparotomii în obstetrică-ginecologie se prelungeşte peste 3 ore sau pierderea estimată de sânge este apreciabilă (peste 1.500 ml), o doză adiţională de antibiotic este recomandat a fi administrată la 3-4 ore distanţă de doza iniţială. De obicei redozarea este recomandată dacă intervenţia depăşeşte de 2 ori timpul de înjumătăţire al agentului antimicrobian.2. Pentru pacientele cu obezitate morbidă (IMC > 35 kg/m2 sau greutate mai mare de 100 kg) dublarea dozei de antibiotic trebuie considerată. Obezitatea se asociază cu o incidenţă crescută a infecţiilor de plagă postoperatorie.3. Antibioticele nu ar trebui administrate doar pentru profilaxia endocarditei bacteriene în cazul niciunei intervenţii în obstetrică-ginecologie.4. Pentru pacientele alergice la penicilină (deşi alergia încrucişată la cefalosporine în cazul acestora este de doar 0,17-8,4%) ar trebui oferită antibioticoprofilaxie cu Clindamicină 600 mg i.v. sau Eritromicină 500 mg i.v.5. Nu există evidenţe care să susţină faptul că intervenţiile genito-urinare cauzează endocardită bacteriană sau că profilaxia antibiotică previne apariţia acesteia. În cazul pacientelor cu risc maxim de endocardită bacteriană (1.6) cu o infecţie gastro-intestinală sau genito-urinară dovedită sau care suferă o intervenţie chirurgicală genito-urinară, este recomandată utilizarea unui antibiotic activ pe enterococi (Ampicilină, Piperacilină, Vancomicină). De asemenea, aceste categorii de paciente, chiar în absenţa unei infecţii sau colonizări urinare enterococice dovedite, trebuie să primească profilaxie antibiotică în cazul oricărei intervenţii la nivelul tractului urinar.6. Pentru profilaxia infecţiei cu Stafilococul auriu Meticilino-rezistent la paciente cunoscute cu colonizare utilizarea Vancomicinei trebuie raţionalizată. Eficienţa acesteia în doză unică preoperator este inferioară Cefazolinului, care ar trebui utilizat de primă intenţie.7. Pentru categoriile de paciente imunocompromise (sub corticoterapie cronică sau tratament imunosupresor, infecţie HIV, neutropenie, malnutriţie) este recomandată antibioticoprofilaxia pentru orice tip de intervenţie ginecologică. Regimurile de antibiotice sunt aceleaşi ca în cazul pacientelor imunocompetente, însă trebuiesc individualizate pentru fiecare intervenţie şi factori de risc asociaţi (colonizare cunoscută, plagă contaminată, infecţii oportuniste asociate). Pentru această categorie de paciente cu factori de risc crescut de infecţie postoperatorie utilizarea regimurilor antibiotice terapeutice în detrimentul celor profilactice poate fi considerată.8.
  Momentul optim de administrare a antibioticoprofilaxiei în intervenţiile chirurgicale din obstetrică-ginecologie este înaintea inducerii anesteziei, cu aproximativ 30 de minute înaintea inciziei tegumentare, mai mare în cazul Vancomicinei şi florochinolonelor (60 minute).
  9. Antibioticoprofilaxia nu previne infecţia cauzată de expunere la agentul microbian în perioada postoperatorie.10. Măsurile nefarmacologice pre şi postoperatorii de profilaxie a infecţiilor postoperatorii sunt cea mai importantă metodă de reducere a incidenţei acestora în cazuri cu risc scăzut.
  Anexa nr. 10 Antibioticoprofilaxia recomandată pentru operaţia cezariană la pacientele cu colonizare cu Stafilococ auriu Meticilino-rezistent (MRSA)
  Epidemiologie Screening Decolonizare
  Epidemiologia infecțiilor cu MRSA s-a modificat în ultimii 10 ani de la infecții nosocomiale la pacienți imunocompromiși sau cu comorbidități la infecții cu tulpini mai virulente, ceea ce consituie o problemă de sănătate publică ce nu se mai limitează la secțiile de terapie intensivă sau instituțiile medicale în general. MRSA se asociază cu infecții postpartum grave, mai ales după nașterea prin operație cezariană, studii epidemiologice regăsing rate de colonizare de până la 10% la nivel recto-vaginal și respectiv 2% nazal la femei gravide la termen asimptomatice.
  În ciuda acestor rate de colonizare, nu există date suficiente care să recomande screeningul universal preoperator pentru MRSA, în special pentru că majoritatea pacientelor colonizate nu dezvoltă infecții. Screeningul de rutină pentru colonizare MRSA nu este recomandat la gravide. Totuși, la pacientele cu colonizare MRSA documentată, poate fi luată în considerare adăugarea unei doze unice de Vancomicină la regimul de antibioticoprofilaxie utilizat preoperator. Deși protocoalele de decolonizare intranazală și tegumentară au fost studiate pentru prevenția infecțiilor recurente la purtătoarele MRSA, eficiența generală, doza și durata optimă rămân incerte. Pregătirea preoperatorie cu soluții pe bază de clorhexidină-alcool are efecte superioare în reducerea ratei de infecții de plagă comparativ cu soluția de iod povidonă. Un review Cochrane nu a identificat niciun beneficiu pentru administrarea de antibiotice orale în eradicarea colonizării cu MRSA. Potențialele beneficii ale decolonizării preoperatorii la purtătoarele de MRSA par a fi limitate la gravidele programate pentru operație cezariană electivă cu colonizare dovedită (definită ca istoric de infecție cu MRSA sau cultură pozitivă).
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!