Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.033 din 28 august 2019privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019

  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „umanist“, specializarea „ştiinţe sociale“ (bilingv limba engleză), profilul „real“, specializările „matematică - informatică“ (intensiv limba engleză), „ştiinţe ale naturii“ (intensiv limba engleză) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti,*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.480/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  naturii“ (intensiv limba engleză), limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Văliug nr. 12-18, sectorul 1, respectiv în strada Zeletin nr. 10, sectorul 1, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 14 din 14.08.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 mai-7 iunie 2019,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.Articolul 3Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale naturii“, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „real“, specializarea „ştiinţe ale naturii“, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti.Articolul 4Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.Articolul 5Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Fundaţia pentru „Metode de Educaţie Alternative“ din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 28 august 2019.Nr. 5.033.ANEXĂMunicipiul Bucureşti
  Nr. crt.Denumirea unităţii de învăţământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice iniţiatoareAdresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mailNivelul de învăţământ/ Nivelul de calificareProfilul/ DomeniulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/SpecializareaLimba de predareForma de învăţământ
  1.Liceul Teoretic „Şcoala Mea“16/03.06.2019Fundaţia pentru „Metode de Educaţie Alternative“Str. Văliug nr. 12-18, str. Zeletin nr. 10, sectorul 1, tel.: 037/6203079 0731/359072 contact@scoala-mea.comLiceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)Real (filieră teoretică)Ştiinţe ale naturiiRomână (intensiv limba engleză)Cu frecvenţă
  Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 formaţiuni de studiu/2 schimburi, astfel: Capacitate maximă de şcolarizare pentru sediul din strada Văliug nr. 12-18 (nivel primar, gimnazial şi liceal) - 36 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 23 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Capacitate maximă de şcolarizare pentru sediul din strada Zeletin nr. 10 (nivel preşcolar) - 6 formaţiuni de studiu/1 schimb
  *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
  ----