Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.03.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.626 din 19 iunie 2019privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei "Malaxa"/Fabrica de Ţevi "Republica", situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019

  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 2.926 din 22 iunie 2019,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), art. 19 alin. (3) lit. c) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul 1
  (1) Se declasează parţial din Lista monumentelor istorice monumentul istoric cu denumirea Halele Uzinei „Malaxa“/Fabrica de Ţevi „Republica“, având cod LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, un număr de treizeci şi patru de corpuri determinate prin următoarele numere cadastrale:1. 214490-C1;2. 214490-C2;3. 214490-C3;4. 214490-C4;5. 214490-C5;6. 214490-C6;
  7. 214490-C7;8. 214490-C8;9. 214308-C1;10. 214308-C2;11. 214308-C3;12. 214308-C4;13. 214308-C5;
  14. 214308-C6;15. 214308-C7;16. 214308-C8;17. 214308-C9;18. 214308-C10;19. 214308-C11;20.
  214308-C12;
  21. 214308-C13;22. 214308-C14;23. 214308-C15;24. 214308-C16;25. 224146-C1;26. 224143-C1;
  27. 224140-C1.
  (2) Se menţine ca monument istoric restul ansamblului Fabrica de Ţevi „Republica“, având codul LMI B-II-a-A-18092.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 19 iunie 2019.
  Nr. 2.626.----