Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 66 din 2 septembrie 2019privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019Data intrării în vigoare 10-09-2019Având în vedere:– art. 34 lit. b) şi g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare; – Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesiune resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.618 din 9.07.2019,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următoarea decizie:Articolul 1Concesiunea acordată prin Licenţa de concesiune nr. 2.192/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Lămâiţei nr. 44, sectorul 4, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 28 octombrie 2004, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 2 septembrie 2019.Nr. 66.
  ----