Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.323 din 30 august 2019pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019Data intrării în vigoare 09-09-2019

  Văzând Referatul comun de aprobare nr. SP 11.060 din 29 august 2019 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi al Direcţiei management şi structuri sanitare din cadrul Ministerului Sănătăţii,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 172 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 18 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Recuperarea medicală se poate desfăşura fie în secţia de medicină fizică şi de recuperare a spitalului respectiv, fie, dacă starea pacientului o permite, în alte secţii de medicină fizică şi de recuperare.
  2. În anexa nr. 2 „Încadrarea cu personal la centrul pentru arşi“, la punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e) alt personal din centru, după caz:– 1 post de medic în specialitatea medicină fizică şi de recuperare (poate fi cu jumătate de normă), cu experienţă în reabilitarea medicală a pacienţilor cu arsuri grave;– 1 post de maseur;– 1 post de kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/tură, cu experienţă în recuperarea pacienţilor cu arsuri grave; activitatea se desfăşoară în 2 ture;– 1 post de psiholog, cu posibilitatea suplimentării activităţilor în situaţii de criză*;
  – 1 post de instructor de ergoterapie;– 2 posturi de brancardier/tură;– 1 post de asistent medical specializat în managementul plăgii arse (care poate face parte din personalul de chirurgie plastică pentru pacienţii cu arsuri grave).Dacă centrul pentru arşi asigură îngrijiri şi pentru copii, încadrarea va include medic în specialitatea pediatrie şi medic în specialitatea chirurgie pediatrică; pentru nou-născuţi/ prematuri cu arsuri trebuie organizată o abordare distinctă care să includă medic în specialitatea neonatologie, asistentă de neonatologie. Personalul trebuie să fie pregătit în managementul bolnavilor adulţi cu arsuri şi să existe o organizare distinctă pentru pediatrie-neonatologie, după caz.* Se utilizează, după caz, şi în unitatea funcţională pentru arşi.
  3. În anexa nr. 5 „Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arşi“, la primul paragraf „Criteriile de internare în centrul pentru arşi sunt următoarele:“, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:j) pacienţi care necesită resuscitare în urma şocului consecutiv arsurii;
  k) pacienţi care prezintă afecţiuni asociate arsurilor, precum necroliza toxică epidermică, fasceita necrozantă, sindromul stafilococic al pielii opărite, dacă suprafaţa afectată este de cel puţin 10% pentru copii şi vârstnici şi de cel puţin 15% pentru adulţi sau dacă există incertitudini legate de tratament.
  4. În anexa nr. 5 „Criterii de internare, reinternare, transfer/externare din centrul pentru arşi“, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Criterii de orientare către structuri care acordă servicii de reabilitare medicală:a) persoane cu vârsta de peste 18 ani şi adolescenţi cu caracteristici somatice de adulţi, care prezintă, ca urmare a arsurilor grave, dizabilităţi importante care limitează activitatea şi restricţionează participarea;b) arsură în zone de risc - regiuni mobile, cap, faţă, organe genitale;c) pacientul necesită intervenţii complexe cu utilizarea platoului tehnic complex folosit pentru marii arşi;d) starea pacientului impune prezenţa unei echipe multidisciplinare specializate;e)
  pacienţi care nu au atinse zonele de risc menţionate anterior, dar necesită monitorizarea stării generale şi nu mai prezintă criterii de internare în centrul de reabilitare medicală postacută pot fi transferaţi într-o structură de medicină fizică şi de reabilitare.
  5. După anexa nr. 7 „Activităţi, competenţe, acţiuni în unităţile funcţionale şi în compartimentele pentru arşi“ se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8 „Evaluarea şi predicţia şanselor de supravieţuire a pacientului ars“, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 30 august 2019.Nr. 1.323.ANEXĂ(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 476/2017)Evaluarea şi predicţia şanselor de supravieţuire a pacientului arsPasul 1: Evaluarea probabilităţii de supravieţuire a pacientuluiVictimele cu arsuri sunt sortate în şase grupe (consultaţi tabelele de triaj) pe baza a trei criterii, adică: 1) suprafaţa corporală totală (SCT) arsă, 2) leziuni inhalatorii asociate şi 3) vârsta pacientului.– „Ambulatorii“ sunt pacienţi care nu necesită asistenţă specializată în spital.– Calificativele „foarte ridicată“, „ridicată“, „medie“ şi „scăzută“ se referă la probabilitatea de supravieţuire până la externarea din centrul de arsuri.– Calificativul „improbabilă“ se referă la pacienţii cu risc crescut de mortalitate şi pentru care îngrijirea de specialitate este considerată ca oferind şanse minime de succes.
  Tabel de triaj (pacienţi fără leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafaţă corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,990-100
  0-1,99Foarte ridicatăFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedie
  2-4,99AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedie
  5-19,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieScăzută
  20-29,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzută
  30-39,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9AmbulatorFoarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥ 70RidicatăMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  Tabel de triaj (pacienţi cu leziuni inhalatorii)
  Vârstă (ani)Suprafaţă corporală arsă (% SCT)
  0-9,910-19,920-29,930-39,940-49,950-59,960-69,970-79,980-89,9*90-100
  0-1,99RidicatăMedieMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilă
  2-4,99RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  5-19,9RidicatăRidicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzută
  20-29,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  30-39,9Foarte ridicatăRidicatăRidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilă
  40-49,9Foarte ridicatăRidicatăMedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilă
  50-59,9RidicatăMedieMedieMedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  60-69,9MedieMedieMedieScăzutăScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  ≥70MedieMedieScăzutăScăzutăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilăImprobabilă
  NOTĂ: Adaptate după Taylor S. şi colab., Burn Care Res 2014: 35(1): 41-45.
  Pasul 2: Acordarea nivelului de prioritateUtilizând tabelul de mai jos şi, în funcţie de disponibilitatea paturilor pentru arşi la nivel internaţional, victimelor cu arsuri le este acordat un nivel de prioritate pentru evacuarea medicală internaţională.
  Probabilitatea supravieţuiriiFără saturaţie internaţională (resurse disponibile)Saturaţie internaţională (resurse disponibile limitate)
  AmbulatorFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
  Foarte ridicată33
  Ridicată22
  Medie11
  Scăzută14
  Improbabilă/Fără şanseFără evacuare medicalăFără evacuare medicală
  Pasul 3: Reevaluarea atunci când triajul este gataSe recomandă reevaluarea probabilităţii de supravieţuire şi a nivelului de prioritate pentru evacuarea medicală internaţională în cazul în care situaţia evoluează, în special în ceea ce priveşte oferta internaţională de paturi pentru arşi şi/sau capacitatea de evacuare medicală.
  ----