Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 649 din 9 septembrie 2019pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019Data intrării în vigoare 09-09-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ILa articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:9^1. avizează, din punctul de vedere al oportunităţii emiterii în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, proiectele de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului;
  9^2. avizează proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe;
  Articolul IILa articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 17 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, literele k) şi l) se abrogă.Articolul IIIRegulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:Articolul 31
  (1) Proiectele de ordonanţă de urgenţă sunt avizate de către Secretariatul General al Guvernului din punctul de vedere al oportunităţii promovării acestora, în sensul motivării situaţiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, precum şi a prezentării consecinţelor neadoptării proiectului de act normativ în regim de urgenţă.(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Secretariatului General al Guvernului, iniţiatorul demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament.
  2. La articolul 32, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:Articolul 32(1) Proiectele de ordonanţe elaborate în temeiul legilor de abilitare a Guvernului, adoptate în temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, vor fi avizate de către Secretariatul General al Guvernului din punctul de vedere al încadrării în domeniile pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe.(2) La primirea avizului de oportunitate din partea Secretariatului General al Guvernului, iniţiatorul demarează procedura de avizare, în termenele stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament.
  ................................................................................................(5) Proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul unei legi de abilitare a Guvernului nu pot fi incluse pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul favorabil al Secretariatului General al Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Bucureşti, 9 septembrie 2019.Nr. 649.
  ----