Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.090 din 30 august 2019pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 septembrie 2019Data intrării în vigoare 09-09-2019

  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 30 august 2019.Nr. 5.090.ANEXĂ
  Deschideți METODOLOGIEprivind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular,precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământpreuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021